Jazykové kurzy a mezinárodní zkoušky různých typů

BOHEMIA INSTITUT

V posledních letech se na náš BOHEMIA INSTITUT obrací stále více zájemců o přípravu na mezinárodní zkoušky členěné podle Evropského referenčního rámce. Největší zájem jsme zaznamenali o renomované jazykové zkoušky, především:
- Anglický jazyk: Cambridge Exams pořádané British Council PET, FCE, CAE
- Německý jazyk: zkoušky pořádané Goethe institutem ZD a ZMP
- Francouzský jazyk: zkoušky pořádané Francouzským institutem DELF B1 a B2

Kromě těchto poměrně známých zkoušek v poslední době roste zájem i o certifikáty TELC, které svým členěním kopírují Evropský referenční rámec. Certifikáty TELC zatím nejsou v České republice moc známé, vydává je německá instituce WBT (Weiterbildungs-Testsysteme GmbH, Frankfurt am Main). Tyto zkoušky je možné složit z mnoha cizích jazyků. Naopak zájem našich studentů o Státní jazykové zkoušky neustále klesá.

Myslím si, že rostoucí zájem o jazykové vzdělání a jazykové certifikáty je vyvolaný především zvýšenou možností studia i práce v zahraničí, stejně tak jako zvýšenými požadavky zaměstnavatelů v ČR i zvýhodnění majitelů certifikátů u přijímacího řízení na některé vysoké školy. Vstupní jazyková úroveň studentů přicházejících po střední škole na pomaturitní studium i studentů večerních kurzů pro veřejnost se rok od roku zvyšuje. Nejčastěji se studenti hlásí na zkoušky úrovní B1 a B2, méně už na úrovně A2 a C1.

Většina zájemců o jazykové zkoušky se na náš institut obrací s požadavkem přípravy na některou z mezinárodních či státních zkoušek. Často však ani nevědí, jaká je nabídka zkoušek a která zkouška odpovídá jejich stávající či požadované úrovni.

Proto studentům nejprve pomůžeme stanovit jejich vstupní pokročilost na základě rozřazovacích testů a teprve poté jim pomůžeme zvolit vhodnou zkoušku odpovídající jejich pokročilosti či poradíme za jakým způsobem zdokonalit jejich jazykovou úroveň, tak aby dosáhli požadované zkoušky. Samozřejmostí je i kompletní servis při přihlašování studentů na mezinárodní a státní zkoušky. Náš institut zajišťuje studentům konzultace s odborníky z jednotlivých institucí pořádajících jazykové zkoušky. Pomáháme s vyplněním přihlášek a poskytujeme kompletní informace o konání zkoušek. Svou připravenost na zkoušky studenti konzultují se svými lektory, kteří mají s přípravou na jazykové zkoušky bohaté zkušenosti.

Domnívám se, že pro zájemce o složení jazykové zkoušky je vhodné navštěvovat některý ze specializovaných přípravných kurzů, což dokládá i zvyšující se zájem studentů o tyto kurzy v našem institutu. V přípravných kurzech se používají knihy speciálně vydané pro přípravu na zvolený certifikát. Studenti se tak postupně systematicky seznamují s formou zadaní a způsobem řešení jednotlivých částí zkoušky. Studenti jsou tak dokonale připraveni a u samotné zkoušky je zadání nezaskočí, což dokazuje jejich vysoká úspěšnost u samotných zkoušek. Problémy studentů s jednotlivými částmi zkoušek jsou velmi individuální záležitostí, dá se však říci, že největší obavy mají z poslechů a písemné části zkoušky. Naši lektoři se proto zaměřují na tyto problematické části. Mimo jiné učí studenty, jak přistoupit k jednotlivým částem zkoušky, na co se mají zaměřit a čemu se naopak vyvarovat. Ze zkušeností totiž vědí, že nestačí studenty pouze naučit daný rozsah látky, ale také jak nejlépe postupovat při řešení jednotlivých částí zkoušky, tak aby se vyhnuli zbytečným chybám a neztráceli drahocenný zkouškový čas.

Z dlouholetých zkušeností BOHEMIA INSTITUTU mohu říct, že nejlepším způsobem, jak se připravit na jazykové zkoušky je navštěvovat specializovaný kurz a pokud je to možné, využít i tzv. předtestů, některé instituce kandidátům nabízejí. Předtesty ke zkouškám TELC pořádané pro naše studenty v BOHEMIA INSTITUTU jsou studenty velice oblíbené, mohou si tak před zkouškou za symbolický poplatek vyzkoušet, zda jsou již opravdu dobře připraveni a mohou tak jít bez obav na samotnou zkoušku.

BOHEMIA INSTITUT
Tuklatská 3/2105
100 00 Praha 10

web: www.bi.cz
e-mail: info@bi.cz

274 776 256
274 780 916
724 173 829

Přidáno: 29.10.2007, Zdroj: Vzdělání.CZ

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si