Jak zvýšit emoční inteligenci

Vycházíte dobře s lidmi? Představte si, jak se po náročném dni stráveném prací pod nevrlým šéfem a s třeštící hlavou od nastydnutí dopotácíte domů s představou horkého čaje a pospávání u filmu. V kuchyni sdíleného bytu ale zhrouceně sedí vaše spolubydlící a sotva vás uvidí, doslova se na vás vrhne s přívalem slov, mezi nimiž jen obtížně zachytíte podstatu problému, který ji trápí.

Jak zareagujete? A jaká je podle vás ideální reakce emočně vysoce inteligentního člověka?

Opravdu nemáte náladu na cizí potíže, zejména poté, co zjistíte, že jde o další pokračování nekonečného příběhu mezilidského nepochopení, za které si spolubydlící do značné míry může sama. Odbydete ji, uvaříte si vytoužený čaj a stáhnete se s ním do pokoje, nebo si vezmete prášek, uděláte čaj pro obě a smíříte se s dlouhým večerem, v němž budete hrát nevděčnou roli terapeuta?

Druhé řešení vypovídá o vyšší emoční inteligenci, nicméně je tu ještě třetí možnost: Spolubydlící upokojíte, poprosíte ji o uvaření čaje a vyslechnete ji, upozorníte ji ale na to, v jakém stavu se sami nacházíte, a dokážete se vyhnout hodinám, během nichž byste s rapidně klesajícím zájmem rozebírali její problémy. Tento způsob jednání už ale vyžaduje značné taktické schopnosti i vysokou empatii umožňující rozeznat akutní problém (spolubydlící nutně potřebuje pomoct) od méně závažného (chce se vypovídat a vy jste na ráně) – tj. potřebujete k tomu nemalou emoční inteligenci.

Emoční inteligence je schopnost uvědomovat si pocity své i ostatních lidí, rozlišovat je a pracovat s nimi při jednání s lidmi.

Emoční inteligence podle dělení Daniela Golemana, který tento pojem proslavil stejnojmennou knihou (vyšla roku 1995, v českém překladu o dva roky později) zahrnuje kompetence vztahující se jednak k vlastní osobě, jednak k ostatním lidem.

Kompetence EI vztahující se k vlastní osobě:

Sebeuvědomění – rozpoznáváme vlastní pocity a jejich vliv na naše jednání, stejně tak rozeznáváme naše schopnosti a omezení (nemáme o sobě přehnaně dobré ani přehnaně špatné mínění) a nepostrádáme sebedůvěru (uvědomění si své ceny a schopností);

Sebekontrola – dokážeme držet na uzdě negativní pocity a rušivé impulsy podvědomí, jsme ochotni nést odpovědnost za své činy a udržujeme svou mravní integritu, zároveň se neuzavíráme do sebe, ale jsme otevřeni novým úhlům pohledu, ideám a pružně reagujeme na změny;

Motivace – nezávisíme pouze na odměně zvenčí (peníze, respekt okolí), ale umíme se motivovat sami, chceme se zlepšovat a rozvíjet své schopnosti, přitom jsme aktivní a vytrvalí, nečiní nám problém ztotožnit se s cíli skupiny, kterou si vybereme.

Kompetence EI vztahující se k jiným lidem: 

Empatie – dokážeme vycítit pocity a tužby ostatních a aktivně se o ně zajímáme, chceme pomáhat ostatním v rozvoji schopností a vlastní osobnosti a dokážeme využívat rozdílů mezi lidmi pro dosažení společného cíle;

Umění ovlivňovat – dokážeme naslouchat druhým, komunikovat s nimi (i nonverbálně) a správně volíme přesvědčovací metody, dále sem patří nelehké umění urovnávat spory, prosazovat změny a inspirovat a vést jednotlivce i skupiny;

Týmová práce a skupinové IQ – sem patří spolupráce a vzájemná podpora nekončící pouze splněním nějakého úkolu (s lidmi kolem sebe uchováváme kontakt, i když už se nevídáme každý den), schopnost pěstovat si užitečné konexe a podněcovat a udržovat aktuální spolupráci.

Není toho málo a přiznejme si, že v mnoha bodech má každý z nás (až na rozené mudrce a duchovní autority) nemalé rezervy – dobrá zpráva je, že emoční inteligence se dá pěstovat, rozvíjet a zvyšovat.

Jak na to?

Naprostým základem je podle autora článku Co je to emoční inteligence a jak ji zvyšovat vůbec kapacita věnovat se tomuto úkolu – tedy čas a vhodné podmínky; v neustálém stresu, nevyspání a za příznaků otravy jídlem z fast foodů se emoční inteligence rozvíjí nelehko.

Prvním krokem je poznání sebe sama – uvědomění si vlastní osobnosti a svých dobrých i špatných stránek beze snahy sám sebe i ve svých očích vylepšit nebo naopak očernit. Důležité je začít uvědomovat si své (neustále se střídající) pocity, to, odkud přicházejí, a co je vyvolává. Potom už jim nebudeme slepě a automaticky podléhat.

A dále:

1.Vnímat a analyzovat zpětnou vazbu od svého okolí,
2.Být empatický k druhým a snažit se dívat na věci i z jejich perspektivy,
3.Nedusit v sobě urážky a ponížení, ale odpouštět druhým i sobě (hluboko zasuté křivdy nám ubližují více, než si dokážeme představit; negativně ovlivňují náš citový život a pokřivují naše vztahy s dalšími lidmi),
4.Zbavovat se negativních emocí – je lepší někde v soukromí chvilku mlátit do stolu (boxovacího pytle nebo do koberce), než v sobě vztek dusit – nikdy bychom si ale neměli vylévat zlost na dalších lidech!
5.Rozlišovat mezi sebou a problémem – neztotožňovat se zbytečně se svými negativními stránkami a nenechat je, aby řídily celý váš život,
6.Realisticky uvažovat a dávat si realistické cíle – nedělat z komára velblouda (pro jeden neúspěch se svět nezboří) a nedávat si nesmyslná předsevzetí, která nemůžeme splnit. Mnohem užitečnější je dlouhodobý a variabilní plán pro dosažení vytouženého cíle.
7.Uvažovat optimisticky a nezoufat si z neúspěchů!

Více o tématu se dozvíte v již zmíněné knize Emoční inteligence Daniela Golemana, na internetu pak na Metodickém portálu a na webu Emoční inteligence.

Přidáno: 02.10.2012, Zdroj: Vzdělání.CZ Autor: Tereza Dědinová

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.