Jak v Indii dobro vítězí nad zlem a rachejtle nad svíčkami, proč se hodí občas držet půst a jak se vdává bazalka posvátná

Malé hliněné lampičky naplněné olejem, ve kterých plave a plane knot, lemují terasy, chodby a stěny hliněných chatrčí i moderních obydlí. Měkké světlo svic zalévá okolí a dodává světu tajemný nádech času neřítícího se vpřed po přímce, ale pozvolna plynoucího v rozpínajících se kruzích. Temply jsou plné usmívajících se lidí a světel, přátelé a rodiny se navzájem obdarovávají sladkostmi a přejí si štěstí v tento slavný den, kdy končí sklizeň a zlo je poraženo.

Vědomí vnitřního světla

Nejde o oslavu vítězství nad nepřátelskými vojsky kdesi v minulosti, ale o zápas dobra a zla, který je aktuální každý nový den. Odehrává se totiž v nás. Vítězíme nad zlem a sobectvím rodícím se z ignorance a nepochopení, z toho, že nevidíme a nevnímáme pravou skutečnost věcí zdaleka přesahující časoprostor našich těl – átman: vnitřní podstatu duše, zářivou a zkáze nepodléhající. Světýlka zažíhaná na diwali symbolizují vnitřní záři uvědomění si átmy, s nímž přirozeně přichází soucit a pochopení vnitřní jednoty všech věcí. Tak jako jsou narozeniny svátkem těla, diwali je svátkem světla planoucího v lidské duši.

To začala válka? Oslavy v současné Indii

Na Diwali se sjíždějí lidé z celé Indie domů, aby rodiny byly pohromadě. Matky a babičky se šeptanými modlitbami zapalují olejové lampičky a jejich potomci nakupují petardy a rachejtle plnými hrstmi.

Rišikéš – označovaná za hlavní město jógy – se už v raném podvečeru změnila v nebezpečné místo. Hordy jásajících Indů po sobě házejí petardy, střílejí rachejtle a zuřivě slaví. Mírně zklamaně poslouchám jekot a střelbu linoucí se z města; když se na terase, kde se trošku schovávám, otočím na druhou stranu, vidím světýlka blikající ve tmě – tím směrem leží roztroušená lidská obydlí. Z jedné strany se line ticho, z druhé křik připomínající oslavy Nového roku v Praze.

Zanedlouho se vrací mí dočasní spolupoutníci s náručemi ovoce a poněkud ožehlými vlasy. Když procházeli městem, několik skupinek Indů nenapadlo nic lepšího, než se do nich petardami strefovat. Na silnou lásku ke všemu, co prská, burácí a střílí, každoročně doplatí nemálo místních – urvané ruce, oslepené tváře a popraskané bubínky skoro patří k folklóru: levné zábavná pyrotechnika se v jejich rukou mění v nebezpečnou zbraň.

Ale kopce a lidské duše stále planou měkkým světlem svic a poznání.

Já že bych měl držet půst? Proboha proč!?

Takhle mi na otázku, zda se některý den v roce muži vzdají jídla a pití, aby zajistili svým ženám dlouhý život, odpověděl Krishna, nesmírně milý bráhman, u jehož rodiny jsem už podruhé na pár dní zůstávala.

Karva Chauth – pro dlouhý a šťastný život manželů
Moje návštěva připadla zrovna na svátek slavící se převážně v severní Indii, během kterého se ženy celý den (mezi východem slunce a měsíce) postí od jídla i pití a modlí se za dlouhý život svých mužů.

Sváteční den začínají trochou jídla a pití před východem slunce a pokračují dlouhým oblékáním a upravováním se. Od mužů se předpokládá, že ženám pro tuto příležitost zajistí nové šaty (často v rudé, zlaté či oranžové barvě) a nějaký ten šperk. Zapomenout by se mělo na uklízení a běžné domácí práce: Karva Chauth (čti karvadžot) je zasvěcen setkávání s přítelkyněmi, vzájemnému pomalovávání rukou a nohou henou a (tím jsem si docela jistá) pomlouvání bezpečně vzdálených manželů. Večer je držena čistě ženská ceremonie a po východu měsíce následuje slavnostní večeře.

Konkrétní podoba, míra oficiálnosti a vnitřní prožitek se liší podle jednotlivých regionů, rodin a žen. Moje 25 letá kamarádka, která se postila za svou tajnou lásku, se vzdala jídla i pití s bezbřehým nadšením a celý den prosila bohy, aby jí pomohli vzít si muže, po kterém touží, zatímco její matka se (alespoň na pohled) více vyžívala ve slavnostním zdobení domu a drbání s přítelkyněmi.

Tulsi Vivah – když si květina bere boha

Květináč s Tulsi alias bazalkou posvátnou najdete v Indii snad u každého domu. Krásně vonící, až metr vysoký keřík s drobnými lístky a nafialovělým květy nikoli náhodou upomíná na své v Evropě rozšířené sestřičky, zejména na bazalku pravou.

V Indii je ale mnohem více než bylinkou a univerzálním všelékem posilujícím srdce, odbourávajícím stres a dodávajícím chuť do života; připomíná zároveň starý příběh o bohu Višnuovi a Vrindě, krásné a ctnostné ženě, kterou dotyčný bůh omámil a svedl, aby mohl porazit jejího manžela. Zhrzená Vrinda Višnua proklela a dobrovolně se nechala upálit na hranici s tělem svého mrtvého muže. Její duše byla bohy přenesena do rostlinky Tulsi a zaslíbena ve svém příštím zrození Višnuovi.

Od těch dob se jejich svatba slaví na konci monzunu a otevírá svatební sezónu. Květináč s keříkem je omyt a slavnostně ovinut látkami rudé a zlaté barvy. Nevěsta Tulsi dostává podobnou symbolickou výbavu jako indické dívky: zdobené kapesníčky, náramky (bangles), domácí sladkosti a podobně. Na rostlinku může být připevněn i papírový ženský obličej s kroužkem v nose a bindi na čele – znaky vdané ženy.

Slavnost završuje zpěv manter a přání všeho nejlepšího. Domácí oslavy jen doplňují hlavní rituály prováděné v chrámech, jejichž náklady tradičně nese manželský pár, který nemá vlastní dceru, a během ceremonií vystupuje jako matka a otec Tulsi.

Fotografie převzaty z Wikimedia Commons.

Přidáno: 16.05.2012, Zdroj: Vzdělání.CZ Autor: Tereza Dědinová

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.