Jak si oživit jazyk? Třeba v kurzu pro falešné začátečníky

Být falešným začátečníkem není žádná ostuda. Ať může znít toto pojmenování jakkoliv urážlivě, skrývá ve svém významu jednoduchou skutečnost. Falešný začátečník je v podstatě každý člověk, který má vůli naučit se cizí jazyk, s nímž už kdysi přišel do styku. Nevěří si však natolik, aby začal od dávno dosažené úrovně a veden známým pořekadlem „opakování, matka moudrosti“, chce to chce zkusit znovu od začátku.

Falešní začátečníci se nemusejí skrývat v kurzech pro opravdové neznalé – mnohé jazykové školy jim vycházejí vstříc s výukou, která je jejich potřebám šitá na míru. „Falešný začátečník zná většinou základní slovní zásobu a má povědomí o základních gramatických jevech,“ říká Jana Kadlíková, metodička jazykové školy Skřivánek, která pro tuto specifickou skupinu klientů organizuje vlastní jazykové kurzy: „ Typické pro falešné začátečníky je, že se studiem jazyka už jednou nebo víckrát začínali bez toho, aby pokročili na vyšší úroveň,“ dodává. Mezi falešnými začátečníky je největší zájem o kurzy anglického jazyka. V dnešní době podle Kadlíkové existuje už jen minimum mladých lidí, kteří se s tímto jazykem při svém dřívějším studiu nesetkali. Mnozí lidé, kteří však studiu angličtiny původně nepřikládali takový význam, dnes své nerozvážnosti litují a pokouší se znalost angličtiny touto formou oživit. Za zájmem o anglický jazyk následuje zájem o němčinu, na další jazyky se však koncentruje jen minimum falešných začátečníků. „U ostatních jazyků není tak běžné, že by se studenti s jazykem již dříve setkali a navazovali na to, co se již někdy naučili,“ vysvětluje Kadlíková.

Oproti klasickým začátečnickým kurzům má výuka falešných začátečníků rychlejší rozjezd. „Všichni studenti před zahájením kurzu projdou vstupním testováním, při kterém samozřejmě zjistíme, zda se s jazykem setkali a co už ovládají. Podle toho pak studenty dělíme do skupin, stanovujeme výukový materiál a tak dále,“ říká Kadlíková. Falešní začátečníci používají stejné výukové materiály jako ostatní začátečníci a ačkoliv se ani samotná metodika jejich výuky prakticky neliší od ostatních kurzů, účastníci při objevování pravidel pozapomenutého jazyka dělají daleko rychlejší pokroky než lidé, kteří se s jazykem setkali poprvé v životě.

Kromě jazykové školy Skřivánek se na tuto zvláštní kategorii studentů zaměřují i pražské jazykové školy Lexis a SF Servis.
fut

Článek vznikl v rámci projektu Futura financovaného Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem ČR a hlavním městem Prahou. Projekt realizuje Respekt o.p.s.

Přidáno: 31.10.2007, Zdroj: Vzdělání.CZ

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.