Jak se dostat na Harvard, Princeton a jiné vynikající americké univerzity

Seminář pro zájemce o studium na univerzitách v USA

Dne 3. října 2006 se v době od 14 do 16 hodin bude v konferenčním sále firmy Olympus (Evropská 176, Praha 6) konat seminář nazvaný "How to Get to Harvard, Princeton and other outstanding US Universities". Seminář pořádá Harvard klub Praha ve spolupráci s neziskovou organizací Junior Achievement a Komisí J.W. Fulbrighta pro vzdělávací výměny mezi Českou republikou a USA.

Tento seminář je opakováním úspěšných setkání z uplynulých let. Pravidelné semináře "How to Get to Harvard" se setkaly s mnohými kladnými reakcemi studentů českých vysokých škol, pracovníků univerzit a dalších zájemců o studium v zahraničí. Vzhledem k tomuto obrovskému zájmu i letos v semináři pokračujeme.

Na programu je kromě krátkého seznámení s obecnými možnostmi bakalářského a postgraduálního studia (tedy studia vedoucího k získání titulu Master nebo Ph.D.) ve Spojených státech, a konkrétně pak na Harvardově univerzitě, také prezentace osobních zkušeností absolventů této prestižní školy. Během semináře vystoupí absolventi vybraných fakult a podělí se s přítomnými o své zkušenostmi. Účastníci semináře se dozví o nabídce studijních programů, o podrobnostech týkajících se přijímacího řízení, finanční náročnosti, ale i o možnostech získání finanční podpory na studium na Harvardově univerzitě.

Největším "tahákem" semináře bude jistě přítomnost paní Janet Irons, profesorky, která má na starosti přijímací řízení na Harvardově univerzitě, a Christophera Watsona z Princetonské univerzity. Oba tito exkluzívní hosté hodlají také v průběhu svého pobytu v Praze navštívit některé školy.

Jednacím jazykem setkání je angličtina.

Vzhledem k omezené kapacitě sálu prosíme zájemce o registraci své účasti na e-mailové adrese advisor@fulbright.cz.

Harvard klub Praha je občanské sdružení, jehož členy jsou absolventi a profesoři Harvardovy univerzity, kteří v současné době působí na území České republiky. Klub čítá v současné době přes 80 členů. Jeho náplní je organizování společenských akcí, jejichž hosty jsou významné osobnosti především z oblastí politiky, ekonomie a umění. Více informací o aktivitách klubu lze nalézt na internetové stránce www.harvardclub.cz.

Komise J.W.Fulbrighta slaví letos 15 let od svého založení. Komise vznikla dohodou mezi vládami USA a ČR za účelem správy Fulbrightova programu v České republice. Tento vládní stipendijní program založený již před 60 lety je nejprestižnějším programem mezinárodních vzdělávacích výměn s USA. Jeho hlavním cílem je na základě vzájemných studijních a vědeckých pobytů zvyšovat porozumění mezi Spojenými státy americkými a jednotlivými partnerskými zeměmi. Mezi léty 1991 a 2006 se programu zúčastnilo 435 českých a 383 amerických stipendistů. Součástí Komise je rovněž poradenské centrum EducationUSA nabízející pomoc všem zájemcům o studium ve Spojených státech. Více informací o aktivitách Komise najdete na stránkách www.fulbright.cz.

Junior Achievement je nejstarší a nejrozsáhlejší vzdělávací neziskovou organizací na světě. Vznikla v roce 1919 v USA, dnes působí v 97 zemích světa a do jejích programů se každoročně zapojí 7 milionů dětí a studentů od 6 do 22 let. Posláním Junior Achievement je poskytovat mladým lidem praktické ekonomické vzdělání a rozvíjet jejich znalosti a dovednosti, aby se v reálném životě dovedli prosadit a uplatnit, úspěšně se do něj zapojili a byli dobře připraveni pro vstup na trh práce. Česká pobočka Junior Achievement byla založena v roce 1992 panem Tomášem J. Baťou. Vzdělávací programy Junior Achievement v ČR již absolvovalo více než 190 tisíc dětí a studentů ze 2 tisíc škol. Základem vzdělávacího systému Junior Achievement je spolupráce s firmami. Manažeři přednášejí studentům a podílejí se na výuce kurzů i na vedení organizace. K nejvýznamnějším partnerům Junior Achievement patří Baťa, ČEZ, Citibank, KPMG, Hewlett-Packard či HSBC. Více informací naleznete na www.jacr.cz nebo www.ja.org.

Pro bližší informace kontaktujte, prosím:

Harvard klub Praha
Monika Mudranincová
Manažerka
Tel. 604 304 867
e-mail: monika.mudranincova@quick.cz
nebo: manager@harvardclub.cz

V Praze, 13. září 2006

Přidáno: 13.09.2006, Zdroj: Vzdělání.CZ

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si