Jak číst poezii

Jak nečíst poezii

Jako nutné zlo, jako otravnou povinnost, jako vstupenku ke zkoušce – postrádá smysl nutit se do vnímání, skákat očima po verších a nedovolit mozku a mysli zastavit se třeba na dlouho nad jedním souslovím. To, že si nějak zapamatujeme pár klíčových slov z básně a sbírky, jen proto, aby další den u zkoušky člověk nevypadal jako ignorant a nevzdělanec (který potažmo odchází s pětkou nebo bez potřebné zkoušky) nám sice může pomoci v momentálním stresu (ale ani to není se zárukou), avšak dlouhodobě nám to přinese málo nebo nic.

Jako povrchní blábol, jako noviny – na poezii jsme často moc rychlí, nepozorně přelétneme očima text a divíme se, že nám nic neříká. Příliš jsme si zvykli na novinové titulky a jednoduché věty knih, které bohatě stačí přečíst jen jednou – při druhém čtení už nám text nic nového neodhalí. Ale poezie je jiná; vyzývá ke zpomalení, k odložení stranou kolem se řítící skutečnosti a k ponoření se do tajemného světa někde jinde a jindy.

Jako důkaz toho, že poezie nedává smysl – vytahovat na světlo odporující si výrazy a podivná sousloví, povýšeně se ušklíbat nad rozcitlivělostí básníka a v nebetyčné povznesenosti velebit vládu logiky, rozumu a argumentů.

To už bychom rovnou mohli o poezii mluvit tak jako Arthur Dent a Frod Perfect ve Stopařově průvodci po galaxii od Douglase Adamse (pro nezasvěcené: jejich slova se týkají vogonské poezie proslavené svým agresivním působením na organizmus posluchače): „Ale ano, pokračoval Arthur. „Myslím, že některé metafyzické metafory byly skutečně obzvlášť působivé.“ […] „Ach… a ehm… rovněž zajímavé rytmické prostředky…,“ pokračoval Arthur, „které jsou kontrapunktem k… éé… éé…,“ plácal se beznadějně.
Ford mu přispěchal na pomoc riskantním„… kontrapunktem k surrealismu základní metafory zobrazující… éé…
I on se začal beznadějně plácat, ale Arthur už byl opět připraven.
… lidství.
Vogonství,“ zasyčel na něj Ford.
Á, ano, vogonství — pardon — básníkovy soucitné duše,“ Arthur se teď cítil pevný v kramflecích,
„jež usiluje prostřednictvím média veršované struktury sublimovat to, transcendovat ono a smířit se s fundamentální dichotomií tamtoho.“
Jeho hlas stoupal v triumfálním crescendu. „A posluchač si odnáší hluboký a pronikavý vhled do…do…éé…“
Došla mu inspirace. Ford přispěchal s ranou z milosti:
„Přece do toho, o čem byla ta báseň!“'

Většina z nás však není nucena vnímat poezii pod hrozbou ohavné smrti z rukou jejího psychopatického autora, proč to tedy nezkusit jinak?

A jak číst poezii?

Jako pozvánku, jako nečekaný dar, jako přislíbení – jako pootevírající se dveře do jiných světů, výsostné hájenství představivosti a citů, jako možnost nahlédnout do nitra snových krajin, ale i člověka samého. Poezie nám velmi specifickým jazykem poskytuje spoustu informací a klíč k pochopení světa kolem nás. Otevírá nám oči a učí nás citlivosti – zjitřenému vnímání, které si tak často ohlušujeme sami. Díky poezii můžeme víc chápat a více prožívat

Jako zvedající se ticho, jako radu moudrého – dost možná odpovědi na palčivé otázky, které nosíme v sobě, čekají někde mezi řádky veršů. Nejsme ani první ani poslední, kdo se ptá, a básník nás může inspirovat mnohem zasvěceněji a lépe než sebepoučenější psychoanalytik.

Jako nově tvořený čas – beze spěchu, v místě a náladě dovolující soustředění, beze studu z toho, že ztrácíte čas s básničkami, s lidmi, kteří dokážou naslouchat bez posměšků.

Ale pokud si připadáte bytostně neustrojeni k tomu, poezii chápat a vnímat, není třeba začínat rovnou s pozdními díly Vladimíra Holana.
Básničky folkového zpěváka Karla Plíhala zbavily hrůzy z poezie mnohé:

Někdo zvoní, nadávám,
nemám ruce volné,
právě tchyni vyndávám
z kyseliny solné.
Pár gumových rukavic
marně šmátrá po dně,
nezbylo z ní vůbec nic
i když jí bylo hodně.

A trochu jarní romantiky:

Jarní
V korunách ptáčkové ševelí,
voják se dívá a nevelí.
Nábožně naslouchá ptákům,
v hlavě má pokoj a vakuum.
 
Obdobného tónu a jedovatosti více než značné je také vybraná poezii dalšího českého písničkáře – Jiřího Dědečka:

Kdysi
Kdysi byla prasata
Černobrvá, vlasatá,
Zatímco štětiny
Měly pouze květiny.

To ovšem bylo kdysi.
Dneska jsou vepři lysí,
Či spíše štětinatí.
Nu, vývoj, moji zlatí!

Už s jiným naladěním, ale stále velmi přístupná zůstává poezie Jana Skácela:

Chvíle

Za žádnou pravdu na světě.
Ale jestli chceš,
za malý pětník ticha.

Je chvíle, která půlí krajinu.

Pokorný okamžik,
kdy někdo za nás dýchá.

Chci to slyšet

Na dně každé písně,
i té nejsmutnější,
na dně každé sklénky
něco tiše cinká.

Někdy víc
a jindy jenom málo.

Chci to slyšet.
Bůhví co mne nutí,
ale musím čekat na cinknutí,
jinak by se moje srdce bálo.

A alespoň něco z Vladimíra Holana na závěr:

Hluboko
Hory jsou hluboko v sobě. Co z nich ční,
je vlastně drolení.
Je ovšem možné, že to drolení
Je právě znamením síly.
A že je kámen. A že do jeho
svaleného rituálu
patří také zazděné knihy,
ať jsou kdekoli.
Svalujeme na osud i osud sám…

Poezie se vlastně nejlépe čte se zavřenýma očima.

Přidáno: 23.06.2012, Zdroj: Vzdělání.CZ Autor: Tereza Dědinová

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.