Já a US-MBA studium na FP VUT v Brně

Fakulta podnikatelská VUT v Brně

Moudrost není v sebezapírání, ale v tom, naučit se nalézat radost ve věcech dostupných.

John Ruskin

Naskýtá se otázka, zdali se v této době vůbec vyplatí investovat do vzdělání a navíc si ho celé financovat z vlastní „kapsy“. Můj názor na toto téma, a to i jen po třech semestrech MBA studia, je jednoznačný – vyplatí se to. Vzdělávat se a dozvídat se stále nové poznatky, obzvláště z oblasti praxe, je k nezaplacení a jen díky tomu se může člověk diferencovat a hledat si své místo na slunci.

Již při výběru MBA studia je velká neznámá u jakého poskytovatele studium realizovat. Navzájem se liší jednak cenou, vyučovacím jazykem, typem výuky, strukturou programu, atp. Navíc, poskytovatelů je na našem trhu obrovské množství, kde jsou rozdíly zejména v délce a formě studia. Přitom u některých z nich jsem již na první pohled pochyboval o kvalitě toho, co ve svém studijním programu nabízejí. Nedovedu dokonce ani pochopit, že na našem trhu MBA studií někteří ještě existují. Po podrobné analýze a i získaných referencích mne nejvíce oslovilo US-MBA studium na Fakultě podnikatelské VUT v Brně. Je to výtečný kompromis mezi kvalitou, cenou a získanými zkušenostmi. Čtyř semestrové studium se skládá ze 40 % z výuky s americkými lektory a ze zbylých 60 % s renomovanými českými lektory, mnohdy s působností a zkušenostmi z tuzemských i zahraničních firem.

US-MBA studium jsem začal studovat v roce 2013. V té době mi bylo 22 let a dokončoval jsem svůj bakalářský titul na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT) VUT v Brně. Po jeho získání jsem opět na FEKTu pokračoval ve studiu na magisterském oboru elektroenergetika a zároveň jsem se přihlásil i do magisterského programu Řízení a ekonomika podniku na Fakultě podnikatelské VUT v Brně. Nyní tedy studuji na třech vysokých školách najednou, které mi zabírají nejen značné množství času, ale na druhé straně mohu zcela objektivně posoudit rozdílnosti v zabezpečení výuky, v její náročnosti, v prezentaci výstupů a vykonávání zkoušek. Je to úžasná poznatková základna, kterou hodlám plně využít v mém budoucím zařazení do praxe. Také vyvinu veškeré úsilí k tomu, abych uvedená studia úspěšně dokončil.

Hodně lidí namítá, zda to má vůbec nějaký význam studovat navíc dosti náročné a přitom placené US-MBA studium. Ovšem opak je pravdou. Nemám zatím moc zkušeností ani z provozu a ani z řízení firmy, ovšem díky zaměření studia a skvělému kolektivu, který je složen především z manažerů různých firem, se mi tento deficit daří dohnat.

Zaměření studia je velice praktické, což je hlavní rozdíl oproti ostatním dvěma studovaným vysokým školám, kde je náplní hlavně teorie. Obzvláště bych zdůraznil přínos amerických profesorů, kteří mají velmi specifický způsob výuky, typický pro západní svět. Výuka formou hraní nebo enormního výukového tlaku v průběhu celého dvou-týdenního soustředění jsou samozřejmostí a právě to dodá člověku zkušenosti a učí ho se efektivně vypořádávat s každodenními problémy.

Studia se mi proto ideálně doplňují a věřím, že tyto rozsáhlé zkušenosti budu moci využít ve svém budoucím povolání tak účelně, jak to jen půjde. A i přesto, že jsem nejmladší člen kurzu, určitě této investice do budoucnosti nelituji. Všem těm, kteří uvažují o tomto typu studia, plně doporučuji jejich realizaci na Fakultě podnikatelské VUT v Brně, kde od října 2014 bude otevřen nový program MMS-MBA (www. mmms-mba.cz).

Bc. Petr  J a r c h o v s k ý
posluchač 4. semestru US-MBA studia, 5. ročníku oboru elektroenergetika FEKT VUT v Brně
a 5. ročníku oboru ŘEP FP VUT v Brně

 

Přidáno: 13.08.2014, Zdroj: Mezinárodní manažerské a MBA studium Autor: Bc. Petr Jarchovský

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.