IT Fitness test prověří počítačovou gramotnost žáků i veřejnosti

Dům zahraniční spolupráce, v rámci kampaně eSkills for Jobs 2015 – 2016, nabízí všem školám i široké veřejnosti možnost prověřit si počítačové dovednosti prostřednictvím IT Fitness testu. Testování, které probíhá pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, je spuštěno 15. září. 2015 a bude ukončeno 31.12 2015. Každý účastník obdrží po absolvování testu na svůj email certifikát s procentuální úspěšností. Účast je zdarma a zapojit se může každý.

Celoevropská kampaň eSkills for Jobs 2015-2016  (http://eskills-week.ec.europa.eu/) je iniciována Evropskou komisí, Generálním ředitelstvím pro podniky a průmysl. V České republice je kampaň koordinována Domem zahraniční spolupráce a informace o ní jsou k dispozici na webové stránce www.itfitness.cz. Úkolem této iniciativy je motivovat mladé lidi, především žáky a studenty základních a středních škol, ke studiu a profesnímu uplatnění v oblasti informačních a komunikačních technologií. Kampaň se také snaží vzbudit zájem široké veřejnosti o zvyšování úrovně počítačových dovedností v každodenním i profesním životě.

„Cílem testu je každé­mu zúčastněnému pomoci odhalit, v kterých oblastech jsou jeho počítačové dovednosti dostatečné, a kde má naopak mezery a mohl by se více vzdělávat, aby v budoucnu uspěl na trhu práce. Test se zaměřuje na zvládnutí teoretických i praktických otázek a úkolů z oblasti informačních technologií. Jedná se o otázky a úkoly, jež většina z nás řeší v běžné práci s počítačem - jeho softwarem, textovými, tabulkovými, gra­fickými editory, hardwarem a samozřejmě internetem,“ uvádí k testu Barbora Grečnerová z Domu zahraniční spolupráce.

Test je rozdělen do dvou úrovní. První úroveň je určena žákům základ­ních škol, druhá pro žáky středních, vyš­ších odborných a vysokých škol a širokou veřejnost. IT Fitness test je k dispozici online a není nutné ho nijak instalovat. Zájemci do testu vstoupí na základě jednoduché registrace. Po úvodní dobrovolné anketě následuje samotný test, který obsahuje 24 otázek a úkolů, na které je potřeba přibližně 45 minut. Správné odpovědi budou zveřejněny na profilech účastníků po ukončení testování, tedy po 31. 12. 2015.

Dům zahraniční spolupráce test IT Fitness nabízí již počtvrté, v předchozích letech 2010, 2012 a 2014 dosahoval počet zapojených průměrně 30 000. Výsledky testu v minulém roce odkryly slabé i silné stránky českých uživatelů. Žákům základních škol se nejvíce dařilo v otázkách týkajících se e-mailové komunikace, užívání sociálních sítí a úprav pravopisu v textových editorech. Naopak největší problém měli s vyhledáváním praktických informací na internetu, jako jsou například úřední hodiny na úřadu či vlakové spojení. Žáci středních škol prokázali největší znalosti v bezpečnosti na internetu mobilních zařízení. Nízká úroveň znalostí se naopak projevila u otázek zaměřujících se na práci s tabulkovými editory.

Užitečné odkazy:
České webové stránky kampaně: www.itfitness.cz.
Evropské stránky kampaně: eskills4jobs.ec.europa.eu
Facebook: www.facebook.com/eskills4jobsCZ
Twitter: twitter.com/eSkills4JobsCZ

Zdroj fotografie: www.dzs.cz

Přidáno: 16.09.2015, Zdroj: Dům zahraniční spolupráce

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.