Informační kampaň „Studuj v Americe“ zavítá do Prahy, Brna i Ostravy

(Praha, 21. října 2008) Série přednášek, konzultací a setkání, která se koná od 3. do 14. listopadu v Ostravě, Brně a Praze pod společným názvem "Studuj v Americe 2008", komplexně představí široké možnosti vzdělávacích pobytů v USA zájemcům z řad středoškolských i vysokoškolských studentů. Hovořit se bude o vysokoškolském studiu na amerických univerzitách, ať už v bakalářském stupni nebo v navazujících programech včetně postgraduálních,  o vládních i nevládních stipendiích a dalších formách finanční pomoci.

Informační kampaň je pořádána Komisí J. W. Fulbrighta, mezivládní organizací pro česko-americké vzdělávací výměny, ve spolupráci s Velvyslanectvím USA v ČR a regionálními partnery, kterými jsou VŠB – Technická univerzita v Ostravě, Americká knihovna InfoUSA Moravské zemské knihovny v Brně a Americké centrum v Praze.

„V každém městě se jedná o dvoudenní akci. V Ostravě a Brně během prvního dne představíme varianty studia v USA a podáme základní informace o krocích, které student musí učinit, aby se na americkou univerzitu dostal,“ upřesňuje detaily programu studijní poradce Fulbrightovy komise Jakub Tesař a dodává, „pro tento spíše obecný úvod jsme zvolili formu přednášky, která ale bude doplněna o diskuzi s absolventem - držitelem Fulbrightova stipendia. Druhý den pak věnujeme individuálním konzultacím se studijním poradcem oficiální informační sítě EducationUSA. Zvolenou strukturou chceme potenciálním studentům z těchto regionů nabídnou příležitost získat ucelené informace a konzultovat osobní plány bez nutnosti cestovat do Prahy."

Při plánovaní pražské části vycházeli pořadatelé z předpokladu, že studenti pražských škol mají díky přítomnosti Fulbrightovy komise možnost získat základní informace a konzultaci prakticky kdykoliv. "Studuj v Americe" v hlavním městě tedy přinese něco navíc, nad rámec běžných informačních služeb Fulbrightovy komise. Organizátoři využijí přítomnosti zástupců velvyslanectví USA a opět i absolventů Fulbrightova programu. První den "Studuj v Americe" v Praze tak bude věnován, kromě poskytnutí zcela základního přehledu možností studia v USA, problematice studentských víz a změnám, které v této oblasti přinese plánovaná změna vízové politiky, a rozsáhlejší diskuzi s absolventy.

„Letošní rok jsme připravili také jednu zajímavou novinku. Vůbec poprvé pro "Studuj v Americe" využijeme návštěvu představitelů zahraničních škol, které zavítají do našeho hlavního města v rámci College Tour pořádané organizací Council of International Schools (CIS),“ dodává Jakub Tesař. Setkání se zástupci amerických škol s potenciálními studenty hlavně z řad středoškoláků bude věnován druhý den pražské části.

Vstup na všechny pořádané akce je zdarma, zájemci o účast se všem musí předem registrovat na adrese advisor@fulbright.cz a uvést, o kterou akci mají zájem. Návštěvníci mohou vyhrát poukaz na mezinárodně uznávanou jazykovou zkoušku z angličtiny TOEFL.

Detailní informace o "Studuj v Americe" jsou k dispozici na stránkách Fulbrightovy komise www.fulbright.cz.

Komise J. Williama Fulbrighta  byla založena v roce 1991 na základě mezivládní dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy za účelem podpory vzdělávacích, vědeckých a kulturních výměn mezi USA a naší republikou. Komise spravuje česko-americký program vládních stipendií a poskytuje informační a poradenské služby. V rámci Fulbrightova programu již do České republiky přicestovalo 450 Američanů, do USA vyjelo 550 českých stipendistů. Bližší informace o Fulbrightově komisi naleznete na www.fulbright.cz.

Přidáno: 27.10.2008, Zdroj: Vzdělání.CZ

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.