Informace o studiu na vyšší odborné škole ekonomické Tábor


- studium na škole je tříleté
- je určeno pro absolventy středních škol zakončených maturitní zkouškou
- obory:
  - bankovnictví
  - účetnictví.

Zaměření studia:
Obor bankovnictví:
- vědomosti a dovednosti v ekonomických disciplínách zaměřených na bankovnictví (základy bankovnictví, bankovní praktická cvičení, všeobecná ekonomika, marketing, management, právní nauka, aplikovaná výpočetní technika, finanční rozhodování a další)
- vědomosti a dovednosti ve všeobecných předmětech (především cizí jazyky, komunikativní dovednosti, matematika, psychologie a další)
Obor účetnictví:
- vědomosti a dovednosti v ekonomických disciplínách zaměřených na účetnictví (účetnictví, finanční rozhodování, ekonomický software, všeobecná ekonomika, marketing, management, právní nauka, výpočetní technika a další)
- vědomosti a dovednosti ve všeobecných předmětech (především cizí jazyky, komunikativní dovednosti, matematika, psychologie a další)
Součástí studia na obou oborech je souvislá odborná praxe v celkovém rozsahu 12 týdnů (6 týdnů ve 2. ročníku, 6 týdnů ve 3. ročníku) v tuzemských bankách resp. různých podnicích.

Uplatnění absolventů:
Obor bankovnictví:
- vedení a kontrola účtů, platební styk se zahraničím, souhrnné zabezpečování bankovních obchodů v naší i zahraniční měně, sběr vkladů, zabezpečování jednotlivých oborů účetnictví banky se zaměřením na složité a náročné operace, zpracování analýz a prognóz hospodářské činnosti banky, poskytování poradenských služeb aj.
Obor účetnictví:
- práce v ekonomických útvarech v podnicích a organizacích státní správy (vedení finančního, manažérského a vnitropodnikového účetnictví, rozbory hospodářské činnosti, investiční rozhodování, obchodní zastupování, nákupy zboží, zásobování, odbyt, skladové hospodářství, práce a mzdy, fakturace, aj.)

Absolventi obou oborů se uplatňují také jako samostatní podnikatelé.

Přijímací řízení:
- Počet přijímaných studentů se v každém roce mění. Podmínkou přijetí je úspěšné vykonání přijímacích zkoušek a předložení maturitního vysvědčení z absolvované střední školy.
- Obsah přijímacích zkoušek:
  - test z matematiky (úroveň gymnázia)
  - test z anglického nebo německého jazyka (úroveň gymnázia)
- Přihlášky ke studiu je nutno zaslat nejpozději do 30.4. na 1. kolo přijímacího řízení a na 2. kolo nejpozději 14 dnů před termínem konání přijímacích zkoušek (termín bude určen až s ohledem na výsledky 1. kola).
Zakončení studia:
- absolutorium
  - ústní zkouška z odborných předmětů
  - ústní zkouška z cizího jazyka
  - obhajoba absolventské práce
Absolventi vyšší odborné školy získávají titul „Diplomovaný specialista“ („DiS“)

Školné, ubytování a stravování:
- školné: Kč 3000,- za 1 školní rok ve 2 splátkách po 1500,- Kč
- ubytování: v DM, cena cca Kč 800,- měsíčně
- stravování: v DM, celodenní stravné Kč 55,-, oběd Kč 22,-

Konání přijímacích zkoušek na VOŠE na školní rok 2006-2007:
1.termín 29.6.2006 (přihlášky do 30.4.2006)
2.termín: 6.9.2006 (přihlášky do 4.9.2006)
3.termín: 29.9.2006 (přihlášky do 22.9.2006)

Konání přijímacích zkoušek na VOŠE na školní rok 2007-2008:
1.termín 25.6.2007 (přihlášky do 30.4.2007)
2.termín: bude upřesněn až po skončení 1. kola

Přijímací zkoušky: z matematiky, cizího jazyka (ANJ nebo NEJ) (vše písemně)
Přihlášky je nutno zasílat s potvrzením o zdravotní způsobilosti ke studiu. Bez něho nebude přihláška zařazena.
Telefon: 381 254 401 - podrobné informace
Den otevřených dveří: 17.1.2007 od 14:00 do 17:00 hod.

 

Obchodní akademie a VOŠ ekonomická
Jiráskova 1615
390 02 Tábor
telefon: 381 254 401, 381 254 402 (sekretariát školy)
fax: 381 253 765
e-mail: skola@oatabor.cz
www: www.oatabor.cz - včetně ukázek přijímacích testů

Přidáno: 24.08.2006, Zdroj: Vzdělání.CZ

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.