Infografika – když obraz vydá za tisíc slov

Denně se setkáváme s různorodými symboly a vizuálními prvky, které nás na něco upozorňují, radí nám a pomáhají nám v orientaci. Ani si neuvědomujeme, že jde o zkratkovitou kombinaci důležitých informací podaných v grafické podobě. Díky porozumění a vžitým konvencím je všichni chápou. Infografika nás provází všude a jen těžko bychom si bez ní představili běžný den.

Historické souvislosti

Stejně jako u řady jiných fenoménů vás asi nepřekvapí, že má infografika svou tisíciletou historii. Její původ spadá až do období jeskynních maleb, které často znázorňovaly víc, než jen pravěké umění. Za další výraznou vývojovou etapu se dají považovat mapy a kartografické záznamy, podle kterých se člověk umí orientovat dodnes. Současnost patří grafům, se kterými se infografika snaží pracovat srozumitelně a jasně.

Co si představit

Infografikou rozumíme vizuální prezentaci informací využívaných tam, kde je potřeba vysvětlit komplexní data jednoduše a rychle. Jejím úkolem je sdělení nejpodstatnějších faktů. Jde o působivou a efektivní formu zpracování statistických údajů, průzkumů a analýz. V infografice jde ve velké míře o spojení obrazu, čísel a textových informací. Tvůrci musí správně odhadnout danou míru tak, aby pozorovatel vše na místě pochopil a sdělení bylo účinné.

Využití infografiky:

- posílání a sdělování zpráv
- prezentace velkého množství informací srozumitelným způsobem
- představení konkrétních dat vyjádřujících vztah příčiny a důsledku v dané oblasti
- sledování vývoje některých parametrů

Infografika každý den

Díky znakům, obrazům, mapám či diagramům jsme schopni podat i přijmout velké množství informací na malém prostoru. I díky tomu je většina těchto sdělení srozumitelná pro lidi z celého světa. I když by mohly infografické záznamy působit spíše vtipně a jako zábava programátorů či grafiků, našly si i ryze praktické uplatnění. Jen na ulici se denně setkáváme s dopravními značkami, semafory či pokyny v autobuse.

Moderní trendy

V současnosti se s infografikou nejčastěji setkáte na internetu, kde se používá k vyjádření průzkumů snad ze všech oblastí lidské činnosti. Najdete grafické ztvárnění důležitých vědeckých průzkumů, antropologických srovnání, poznatky z kultury, zábavu i fakta ze společnosti. úspěšnosti jednotlivých zemí na Olympijských hrách, ale i spotřebu jídla a produkci odpadků na jednoho člověka i pro celou planetu.

 

Zdroje fotografií: onlineuniversity.net, slideshare.net

Přidáno: 04.09.2012, Zdroj: Vzdělání.CZ Autor: Petra Šmejdová

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.