Implementační plán Strategie celoživotního učení

MŠMT ČR

Praha, 5. ledna 2009 – Vláda dnes schválila Implementační plán Strategie celoživotního učení, který předložil ministr školství, mládeže a tělovýchovy Ondřej Liška. Materiál byl vypracován v návaznosti na schválení Strategie celoživotního učení vládou v červenci 2007. Přijatá Strategie byla doplněna o řadu konkrétních prováděcích opatření, kterými budou její cíle v období 2009 – 2015 naplňovány.

Implementační plán Strategie celoživotního učení vypracovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR, se zástupci zaměstnavatelů, zaměstnanců a odborníků v oblasti vzdělávání. Plán navrhuje postup, organizaci, odpovědnosti, časový harmonogram a finanční zajištění implementace Strategie do praxe. Odpovědným orgánem za implementaci Strategie celoživotního učení bude MŠMT. Pro koordinaci jednotlivých opatření bude ustanoven koordinační a implementační výbor složený ze zástupců příslušných ministerstev (MMR, MPSV, MŽP, MF, MPO, MZd, MV, MK, MZe).

Schválený materiál podporuje spolupráci zaměstnavatelů a vzdělávacích institucí. Měl by přinést větší soulad mezi podnikatelským prostředím a vzdělávacím sektorem, zvýšení zájmu o další vzdělávání a tím pozitivně ovlivnit zaměstnatelnost občanů ČR. Školy by se měly více začleňovat do veřejného života a spolupracovat s místními firmami při zajišťování  praktického vzdělávání. Středním školám se naskýtá šance stát se centry odborné přípravy.

Strategie celoživotního učení zastřešuje celý vzdělávací systém od základního a středního vzdělávání až po vzdělávání terciární. Neopomíjí ani témata související s již rozběhnutou kurikulární reformou, podporou ICT ve školách, snižováním nerovnosti v přístupu ke vzdělávání a mimoškolním a zájmovým vzděláváním. Hlavní důraz je však kladen zejména na podporu dalšího vzdělávání (po vzoru Dánska a Finska). „Schopnost obstát na rychle se měnícím trhu práce přináší pro naše občany potřebu celoživotně se vzdělávat,“ připomíná ministr Liška. „Tato schopnost se ukazuje ještě důležitější ve světle současné ekonomické krize.“

Finanční zajištění většiny projektů souvisejících s rozvojem celoživotního vzdělávání se předpokládá z prostředků operačních programů Evropského sociálního fondu (ESF). Nejvýznamnější úlohu má operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Propojením implementace Strategie celoživotního učení s operačními programy jednotlivých rezortů by mělo být zajištěno účelné čerpání peněz z programů ESF.

Přidáno: 05.01.2009, Zdroj: MŠMT ČR

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.