IBM Jam - pedagogové a studenti ze 40 zemí spolupracují s IBM na budování chytřejší planety

IBM logoIBM spustí na Facebooku program mentoringu pro studenty a poradní výbor studentů a představuje nová ocenění pro nejvýraznější účastníky celosvětové on-line diskuse Smarter Planet University Jam z řad pedagogů.

Armonk, New York: Osm z deseti studentů si přeje, aby univerzity přeměnily tradiční studijní prostředí, a přes 90 procent se chce připojit nebo založit na své škole skupinu, která bude aktivně prosazovat téma ochrany životního prostředí. 64 procent studentů se domnívá, že svět má šanci do roku 2025 zvrátit nárůst uhlíkových emisí, a 60 procent věří, že vzdělání a efektivní dopravní systém nabízejí největší naději pro dlouhodobou udržitelnost našich měst.

Jsou to jen některá ze zjištění nevšedního průběhu akce, kterou IBM (NYSE: IBM) uskutečnila pod názvem Smarter Planet University Jam (koordinované celosvětové on-line diskuze), které se zúčastnilo téměř 2 000 studentů a pedagogů z více než 200 univerzit ve 40 zemích spolu s odborníky, klienty a obchodními partnery IBM.

IBM plánuje pokračovat v dialogu s univerzitními studenty i nadále, proto se rozhodla vytvořit studentský poradní výbor, který bude s IBM spolupracovat na doporučeních ohledně budoucího zapojení studentů do iniciativ Smarter Planet (Chytřejší planeta). IBM rovněž ohlásila plán vytvořit na Facebooku aplikaci, která umožní studentům spojit se s mentory z IBM. Kromě toho IBM spouští nový program pro zaměstnance, který jim umožní i vzdáleně iniciovat a dohlížet na studentské projekty v oblastech Smarter Planet.

Výsledky Jamu

Účastníci přispěli v průběhu konání Jamu stovkami progresivních nápadů. Předmětem „brainstormingu“ byla různá témata jako třeba schopnosti, které studenti potřebují, aby uspěli v globálně integrované ekonomice, ochrana životního prostředí, hospodaření s vodou a její udržování, rozvoj levných zdrojů energie, které neznečišťují ovzduší, a zajištění vyspělé zdravotní péče pro rychle rostoucí světovou populaci, zvlášť v rozvojových zemích.

Závěrečná zpráva IBM upozorňuje na ty výsledky Jamu, které ukazují pozitivní přístup studentů k tomu, jak mohou ovlivnit budoucnost, a jejich smýšlení ohledně vzdělávání, prosazování zelených principů a budování chytřejší planety.

Dovednosti pro globálně integrovanou ekonomiku

„Jammeři“ vidí prostor pro vytvoření nového modelu vzdělávání, jehož základem budou chytřejší, navzájem propojené univerzitní kampusy využívající ke svému rozvoji praktické znalosti vznikající v sociálních sítích. Univerzity budou více využívat virtuální prostředí a videokonference ke zkvalitnění výuky, spolupráce, vzájemného propojení a komunikace.

Účastníci Jamu dále diskutovali o nutnosti spolupráce akademických kruhů, vlád a průmyslu, která je základem úspěchu v globální ekonomice založené na službách. Smyslem této spolupráce je rozvoj osobností, jež by disponovali hlubokými znalostmi jedné konkrétní disciplíny a širším rozhledem v jiných oblastech. S ohledem na tuto potřebu IBM vytvořila nový mezioborový studijní plán Service Science, Management and Engineering (Věda, správa a inženýrství služeb, SSME) a v současné době spolupracuje s 250 univerzitami po celém světě. Účastníci Jamu také určili projektově orientované týmy – napříč geografickými, oborovými a institučními hranicemi – jako preferovaný model tohoto interdisciplinárního vzdělávání, který by měl zajistit ten správný mix obchodních, technických i humanitních znalostí pro vývoj obsažnějších inovativních řešení.

Ocenění pedagogů a uznání studentů

Mezi jammery výrazně vynikli také dva pedagogové, kteří přišli s pokrokovými nápady a prokázali schopnost progresivně uvažovat. Nejvýraznějším byl v tomto ohledu Dr. Ismail Ari, asistent elektroinženýrství na Ozyegin University v Istanbulu. Dr. Ari získá ocenění IBM Faculty Award za rozvoj spolupráce s IBM na výzkumu ve společných zájmových oblastech projektu Smarter Planet. Mezi jeho nejvýraznější příspěvky patří metriky pro chytrá města, využití „rozšířené reality“ (augmented reality) k zapojení občanů do urbanistického plánování a vývoj chytrých evakuačních systémů.

Druhé ocenění IBM Faculty Award za výzkum v oblasti Services Science, Management and Engineering (SSME) získal Ravi Nemana, výkonný ředitel SSME v Centru pro výzkum informačních technologií v zájmu společnosti (CITRIS) na University of California v Berkeley. Profesor Nemana přispěl klíčovými nápady a myšlenkami, které se týkaly chytřejšího zdravotnictví pro rozvojové regiony, a nápady pro oblast mobilních aplikací, jež pomocí integrace sociálních sítí pomohou jednotlivcům starat se o své zdraví.

Celá zpráva včetně seznamu nejvýraznějších přispěvatelů z řad studentů po celém světě a rozhovorů s Jai Menonem a vítězi Faculty Award ve formě podcastu je k dispozici na webu www.ibm.com/university/smartplanet_jam.

IBM spolupracuje s tisíci univerzitami po celém světě a dodává pedagogům potřebné zdroje, které jim pomáhají rozvíjet konkurenční schopnosti studentů v prostředí chytřejší planety Další informace o projektu IBM Smarter Planet Education a univerzitních programech jsou k dispozici na webu www.ibm.com/press/smarterplaneteducation nebo www.ibm.com/press/university. Informace o programu IBM Academic Initiative a zdrojích, které IBM poskytuje pedagogům a studentům, jsou k dispozici na webu www.ibm.com/academicinitiative.

Přidáno: 27.08.2009, Zdroj: Vzdělání.CZ

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si