I právníci mají své sny o právu

Ve dnech 7. – 9. června se koná jubilejní 20. ročník odborné konference Karlovarské právnické dny, která je zejména příležitostí pro setkávání se a diskuze právníků různých profesí ze Slovenska, Rakouska, Německa a Čech. Program konference se každoročně zabývá aktuálními tématy zasahující různé oblasti práva. Letošní diskuse bude zaměřena mimo jiné na obecný právní princip - snahu o dosažení tzv. „užitečného účinku“ známého pod názvem „effet utile“.

Zákony jsou většinou obecně formulovaným textem a při jejich interpretaci a aplikaci dochází často k opomíjení této judikatury ESD. Na odborné konferenci Karlovarské právnické dny se tradičně setkávají a v diskusích „utkávají“ právníci různých zemí z teorie, justice i z praxe a působící v různých oblastech práva, ve snaze nalézt právo co nejbližší podstatě významu. Závěry a dopady názorů na konferenci v pozitivním smyslu již léta pomalu a jistě ovlivňují přístup teorie, zákonodárců i soudů v denní praxi. Konference se odehrává v klidu karlovarského hotelu Thermal.

Nejen čeští, ale také slovenští, němečtí a rakouští právníci a odborníci v oblasti práva se každoročně setkávají na konferenci Karlovarské právnické dny a v otevřených diskusích projednávají vždy aktuální témata, prolínající se českým i evropským právem a jeho aplikací v praxi. Program letošní XX. konference bude ve znamení principu „effet utile“ demonstrovaného na rozličných případech a v různých právních oblastech i zemích, kdy právě judikatura ESD má či má mít ve značné míře sjednocující přístup a náhled.

Jako samostatný bude zařazen i programový blok, do něhož jsou zapojeny příspěvky k hlubšímu vnitřnímu pochopení změn, které do našeho právního prostředí přináší tolik diskutovaný nový občanský zákoník. Tentokrát však již nikoliv z hlediska diskuse k jeho potřebě nebo úrovni návrhu, avšak z hlediska práce s ním jako s přijatým kodexem. Nový občanský zákoník vyžaduje i hlubší změnu v našem právním myšlení a vědomí, a proto je nejlépe jej diskutovat s těmi, kteří se na jeho vzniku podíleli či při jeho tvorbě oponovali.

Odborná stránka konference je tradičně založena na neformální spolupráci společnosti Karlovarské právnické dny s řadou předních právníků z velké části z Právnické fakulty UK Praha, Právnické fakulty MU Brno, členů NS ČR a dalších ze středoevropských zemí, které tvoří její programové grémium.  V grémiu jsou zastoupeni členové České, Německé i Slovenské advokátní komory a odborných právnických nakladatelství. Tito všichni se významně podílejí na vlastní organizaci konference a z podstatné části i na jejích finančních nákladech. Pořádající společnost uděluje za původní autorské právnické dílo a za významný tvůrčí přínos ocenění Autorskou cenu. Tato cena byla již udělena řadě právnických osobností a zároveň autorům významných děl. Autorská cena je udělována na návrhy od význačných osobností právnického života ČR a SR. Jejich počet v současné době narostl na 199 nominovaných. Návrhy na jmenování nominátorů podávají zejména právnické instituce, nejčastěji právnické fakulty, právnická nakladatelství a redakce, a to z řad významných právních teoretiků působících na právnických fakultách, či odborníků z praxe – justice i advokacie. Společnost na základě výsledku ankety mezi odbornou právnickou veřejností dále oceňuje „Prestižní cenou“ nejlepší právnické časopisy. Na základě podnětů právnické veřejnosti je udělováno i ocenění "Pocta judikátu". Autorem cen je tradičně ve světě uznávaný sklářský výtvarník a jeden z nejvýznamnějších českých umělců Mistr Jaromír Rybák. Každá cena má proto svoji jedinečnou uměleckou hodnotu.

Více informací o XX. konferenci včetně přihlášky najdete na webových stránkách: www.kjt.cz

Přidáno: 11.05.2012, Zdroj: XX. Karlovarské právnické dny

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.