I o prázdninách se z vás může stát student VŠ. Druhá kola přijímaček právě běží

Vzdelani

Žádná škola vám dopředu druhou šanci neslíbí, ale když už ji dává, tak berte. První kolo podávání přihlášek se uzavřelo v únoru a léto je doba, kdy máte možnost poslat druhou sadu přihlášek. Ať už to nevyšlo z jakéhokoliv důvodu, řada škol je stále rozhodnuta přijímat další studenty. Pozor, na medicínu, práva a typické technické obory, které mají pravidelně každý rok plno už po prvním kole. I když v článku nenajdete svůj vysněný obor, je pořád z čeho vybírat.

Druhé kolo, druhá šance

I když se na stránkách vybrané vysoké školy už před prvními přijímačkami dočtete o druhém termínu zkoušek, nemůžete s ním s jistotou počítat. Druhé kolo přijímacího řízení ke studiu vyhlašuje děkan fakulty až podle naplnění kapacity u jednotlivých oborů. Fakt, že škola doplňuje stav prostřednictvím druhého kola přijímaček, ale neznamená, že by měnila podmínky přijetí. Nepleťte si to s úplným prominutím nebo přijetím bez zkoušek. V létě zkrátka můžete podat další přihlášky na vybrané vysoké školy, znovu zaplatíte administrativní poplatek a dostavíte se k takové podobě zkoušky, kterou obor vyžaduje.

Bavilo by vás to?

Pro druhé kolo otevřela své dveře celá řada veřejných i soukromých vysokých škol a jejich fakult. V některých případech už mají volno pouze vybrané, často velmi specifické, studijní obory. Podívejte se, zda by vás některý z nich nezaujal. Do 8. srpna máte šanci na Filozofické fakultě MU v oborech Novořecký jazyk a literatura a Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury. Pedagogická fakulta ZČU přijímá druhé přihlášky ke studiu oboru Učitelství pro mateřské školy do 9. srpna. Jen o dva dny více máte šanci zkusit druhou šanci na Mendelově univerzitě v oboru Zahradní a krajinářská architektura. Do 16. srpna je přijímací řízení otevřeno pro zájemce o obor Němčina pro manažerskou praxi na Fakultě humanitních studií UTB. Obor Biomedicínská informatika přijímá přihlášky na ČVUT do 21. srpna. Dále 2. kolo vyhlásily tyto fakulty:

  • do 5. 8. Přírodovědecká fakulta UHK

  • do 9. 8. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TUO

  • do 11. 8. Fakulta strojní ZČU

  • do 20.8. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TUL

  • do 23. 8. Fakulta životního prostředí UJEP

  • do 24. 8. Fakulta managementu VŠE

  • během srpna se můžete hlásit i na vybrané obory různých fakult na Univerzitě Pardubice (do 15. spna na DFJP, do 20.srpna na FEI a do 17. srpna na FChT)

Soukromé školy mají otevřeno

Investovat do vzdělání se vyplatí, proto byste neměli při výběru vysoké školy opomenout ani nabídku soukromých škol. Právě ty totiž přijímají studenty většinou až do září, některé po celý rok. Podívejte se, kam se můžete s dostatečnou časovou rezervou ještě přihlásit. Stačí si podat přihlášku, dojít na pohovor a uhradit platbu za první semestr. Na většině soukromých škol obvyklé přijímací zkoušky konat nemusíte.

Přidáno: 31.07.2014, Zdroj: Vzdělání.CZ Autor: Petra Šmejdová

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.