Hospodářská a měnová unie: 10 let úspěchu?

PEF MZLU

(Brno, 24. 11. 2008) Mezinárodní konferenci s názvem „Hospodářská a měnová unie: 10 let úspěchu?“ pořádá ve dnech 27. a 28. listopadu 2008 na Provozně ekonomická fakulta MZLU v Brně (PEF) při příležitosti 10. výročí zavedení EURA. Jejím hlavním cílem bude kritický pohled na měnovou integraci, ekonomické výsledky a budoucnost společné měny Euro.

Konference má přispět k hledání odpovědi na aktuálně často diskutovanou otázku, kdy by Česká republika měla přijmout společnou evropskou měnu. Jak zdůraznil jeden z organizátorů konference, Lubor Lacina, „hosté zde budou hodnotit zkušenosti stávajících členských států eurozóny a diskutovat o připravenosti ostatních zemí na přijetí Eura“.

Pozvání na blížící se konferenci přijalo mnoho významných českých i zahraničních odborníků, jako například profesoři PEF MZLU - panoramaJarko Fidrmuc (University of Munich), Antonín Rusek (Susquehanna University, USA), Masao Kuamoto (Tokyo Keizai University, Japonsko) nebo také vedoucí výzkumu finské centrální banky likka Korhonen (BOFIT – Helsinki). Z řad českých odborníků budou mimo jiné přítomni národní koordinátor pro zavedení Eura v ČR Oldřich Dědek a profesor Karlovy univerzity v Praze Milan Sojka. Celkově se konference zúčastní 28 přednášejících z 10 členských zemí EU, USA a Japonska. Jednacím jazykem konference bude angličtina.

Konference „Hospodářská a měnová unie: 10 let úspěchu?“ („Economic and monetary union: 10 years of success?“) navazuje na úspěch konference „Performance of European Union: Trends and Po­licies“, která probíhala na PEF přesně před rokem. Výstupem z uvedené konference je monografie sestavená z vybraných diskusních příspěvků účastníků konference, která právě vychází u britského nakladatelství Palgrave Macmillan.

Problematika zavedení Eura má již na PEF svou významnou výzkumnou základnu. Na základě požadavku Ministerstva financí ČR vypracoval tým odborníků PEF studii zabývající se dopady přijetí Eura na českou ekonomiku. Program konference, přehled harmonogramu presentace jednotlivých příspěvků a jejich zaměření lze shlédnout na stránkách www.pefka.mendelu.cz/vyzc/eu_conference.php.

Provozně ekonomická fakulta MZLU v Brně

Fakulta s padesátiletou tradicí, která sleduje moderní trendy ve vzdělávání. Důraz je kladen na nabídku takové struktury studijních programů, aby absolventi nacházeli uplatnění dle svých představ napříč pracovním trhem celé Evropy.

Studijní programy

- Ekonomika a management (obory: Manažersko-ekonomický, Sociálně ekonomický, Cestovní ruch, Management obchodní činnosti, Evropská studia v podnikání a ekonomice)
- Hospodářská politika a správa (obory: Finance, Veřejná správa)
- Systémové inženýrství a informatika (obor: Ekonomická informatika)
- Inženýrská informatika (obor: Automatizace řízení a informatika)

Informační zdroje

http://www.pef.mendelu.cz (fakultní www stránky)
http://is.mendelu.cz (univerzitní informační systém)

Přidáno: 24.11.2008, Zdroj: Vzdělání.CZ

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.