Historie a pedagogové bez hranic – Hledání společných historických kořenů

Příklad česko-rakouské vědecké a pedagogické spolupráce

Jak budoucím pedagogům poutavou formou přiblížit historické události v širších souvislostech a rozšířit jejich perspektivu o evropský kontext? Tuto otázku si kladla Mgr. Jarmila Jehličková, odborná asistentka na katedře germanistiky Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a profesor Helmut Hammerschmid ze Soukromé Pedagogické vysoké školy v Linci.

Odpovědí na ni je projekt s názvem Společné dějiny – interkulturně, interdisciplinárně, interaktivně. Studenti a studentky z České republiky a Rakouska se během šesti dní seznámili s významnými mezníky evropských dějin a tematizovali je nejen z pohledu svého národa, ale také z pohledu sousedního státu. Těžištěm projektu zaměřeného na spolupráci ve výuce byla lidická tragédie, od které v letošním roce uplynulo 70 let.

V rámci projektu čeští a rakouští studenti navštívili Památník v Lidicích včetně muzea s expozicí "A nevinní byli vinni...“ a pamětní místa v Praze, kde se psala společná historie – Památník českého odboje v l. 1939 – 1945, tzv. Pečkárnu, hlavní sídlo gestapa v Protektorátu Čechy a Morava a dále Národní památník hrdinů Heydrichiády a Střelnici v Praze-Kobylisích, dějiště poprav v období 2. světové války. Další den byl věnován workshopu zaměřenému na historicko-politické souvislosti vzniku Protektorátu Čechy a Morava, na osobnost prezidenta Emila Háchy a návštěvě Památníku Terezín.

Program na území Rakouska zahrnující didakticko-metodické workshopy akcentující hrůzy nacistického režimu byl doplněn exkurzí do bývalého koncentračního tábora a Památníku Mauthausen. Během workshopů se účastníci zabývali například literárními svědectvími obětí nacistického režimu či výukovými koncepty pro výklad a zpracování dětských kreseb z Terezína pro účely vzdělávání.

Účast na projektu přinesla studentům, kteří jednou předstoupí před svou třídu jako učitelé dějepisu a občanské výchovy, kromě interaktivně zprostředkovaných mezioborových znalostí a prohloubení vědomostí v oblasti didaktiky a metodiky výuky dějepisu, i zdokonalení jejich interkulturních kompetencí a kritického myšlení.

A jak hodnotí návštěvu Památníku v Lidicích jeden ze studentů a účastník projektu, Jiří Laube:

"Všichni víme, co se na tomto místě událo. Avšak atmosféra místa působí na příchozího neobyčejně silně. Když návštěvník prochází prázdným údolím, dívá se na pamětní místa, které připomínají dřívější vesnici a její obyvatele, je nucen představit si každodenní život těchto lidí, ale také osud, který je potkal a co se zde odehrálo. Historie Lidic by měla zůstat navždy v paměti a měla by být neustále připomínána dnešním i budoucím generacím. Měla by být především mementem. Jako studenti učitelství máme před sebou důležitou výzvu i v této době, kdy stále častěji slýcháme o nenávisti ve světě a kdy vliv neonacistů kvůli špatné situaci v Evropě sílí. Posláním učitelů by mělo být seznámit žáky s  touto problematikou a zamýšlet se nad ní, aby se tato událost již nikdy více neopakovala. Jednou z vhodných metod je návštěva Památníku v Lidicích, protože učení prostřednictvím osobních zážitků patří k velmi efektivním."

 Projekt spolupráce byl podpořen česko-rakouským programem AKTION.

Zdroj fotografií: Vilém Pokorný

Přidáno: 09.08.2012, Zdroj: Dům zahraničních služeb Autor: Martina Hamplová

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.