Govorite po russki? Udělejte si na to zkoušku

Certifikované znalosti ruštiny se nehodí jen studentům nebo učitelům ruského jazyka. Dnešní zkoušky doloží i znalosti čistě odborného jazyka, který je důležitý nejen pro lidi pohybující se ve sféře mezinárodního obchodu, ale nově i pro pracovníky působící v cestovním ruchu.

Je už téměř zvykem, že si většinu zahraničních jazykových zkoušek bere v Praze na starost ta jazyková instituce, která má k výuce konkrétního jazyka nejblíže. V případě ruských jazykových certifikátů je to Ruské středisko vědy a kultury (dále jen RSVK), které sídlí ve známé „ambasádní“ části Bubenče.

Ačkoliv v Rusku v současné době funguje řada jazykových institucí, které nabízejí své jazykové zkoušky i v zahraničí, RSVK zařazuje každoročně do programu pouze mezinárodní zkoušky Státního institutu ruského jazyka A. S. Puškina se sídlem v Moskvě. Důvodem jsou podle vedoucí jazykových kurzů RSVK Jeleny Celunovové obavy o udržení úrovně samotných zkoušek. „Státní institut A. S. Puškina je vysoká škola, která připravuje budoucí učitele ruského jazyka z různých zemí,“ uvádí Celunovová. „My používáme jejich systém, který je založen na evropských standardech.“ Ostatní jazykové instituce své zaměstnance nevysílají za hranice Ruské federace a samotnou realizaci a kontrolu průběhu zkoušek svěřují do rukou lidem, kteří v dané zemi žijí. Na rozdíl od nich vysílá zmíněný institut do zahraničí vlastní pečlivě připravené zkoušející. Právě tato skutečnost podle Celunovové zvyšuje důvěryhodnost zkoušek nabízených RSVK.

Zkoušky moskevského institutu zajišťuje RSVK od roku 1997. V loňském akademickém roce přibyla ke zkouškám z všeobecné a obchodní ruštiny i zkouška z ruského jazyka pro turistický ruch. S výjimkou posledního typu odpovídají všechny úrovním Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (lze je tedy zařadit do škály A1 až C2), ruština pro turistický ruch se s částmi jednotlivých úrovní překrývá. Ke všem typům zkoušek existují speciální výukové materiály i přípravné kurzy RSVK a samotné zkoušení probíhá v režii střediska a před kvalifikovanými ruskými zkoušejícími jednou ročně na jaře. Znalost všeobecné ruštiny prověřují zkoušející obdobným způsobem, jako v mnohých zkouškách z jiných evropských jazyků. Zkouška zahrnuje čtení, psaní, náslech, mluvení a znalost slovní zásoby a gramatiky. Úspěšní adepti na základě složení zkoušky obdrží státní certifikát, ke jehož vydání dává nutný souhlas i Ruské státní středisko testování občanů cizích zemí Ministerstva vzdělávání Ruské federace.

A o jakých konkrétních zkouškách vlastně mluvíme? Zkoušky všeobecné ruštiny (VRJ) mají pět úrovní: Úroveň „bazovyj“ (A2) vzhledem k relativní jednoduchosti zkoušené látky spíše motivuje držitele k dalšímu vzdělávání než aby měla větší vypovídací hodnotu. Úroveň „pogrovnyj“ (B1) je podle již citované Celunovové nejžádanějším typem zkoušky, kterou využívají zejména studenti ruského jazyka na středních a vysokých školách. Zatímco některé zahraniční vzdělávací instituce tuto zkoušku uznávají jako doklad o znalosti jazyka, v České republice se držitelé certifikátu dočkají maximálně bodového zvýhodnění v přijímacím testu. Na následující náročnější úrovni „postporogovyj“ (B2) navazuje „úroveň profesionální znalosti jazyka“, která je určena zejména lidem, kteří mají zájem jazyk vyučovat. Název nejvyšší úrovně „úroveň rodilého mluvčího“ (C2) o zaměření zkoušky vypovídá vše. Tato zkouška je určena těm, kteří se dokáží bez problému dorozumět v jakékoliv situaci.

Zkoušky z obchodní ruštiny (ORJ) obsahují úrovně pouze tři: „bazovyj“ (B1), „srednij“ (B2) a „prodvinutyj“ (C1). Zkouška na úrovni zahrnuje prověřování ruských reálií a zvyků, které může držitel certifikátu uplatnit i při obchodní komunikaci.

V loňském roce zařadilo RSVK do své nabídky možnost absolvovat zkoušku z ruského jazyka pro turistický ruch (RET). Tato tříúrovňová zkouška (doposud mohli čeští uchazeči absolvovat pouze nejsnazší úroveň A2) je určena zejména zaměstnancům turistických komplexů nebo hotelů a studentům hotelových škol.

Typ zkoušky
Zkouška
Úroveň
Cena přípravných kurzů*
Cena zkoušky
VRJ - všeobecná pogrovnyj
B1
4.200,- Kč
2.000,- Kč
VRJ - všeobecná postpogrovnyj
B2
4.200,- Kč
2.500,- Kč
ORJ - obchodní bazovyj
B1
5.400,- Kč
2.000,- Kč
ORJ - obchodní srednij
B2
5.400,- Kč
2.500,- Kč
ORJ - obchodní prodvinutyj
C1
5.400,- Kč
3.000,- Kč
RET – turistický ruch
x
A2
5.400,- Kč
2.000,- Kč

* celkem 60 hodin; 2x 2 hodiny týdně

Další informace naleznete na adrese www.rsvk.cz.
fut

Článek vznikl v rámci projektu Futura financovaného Evropským sociálním fondem, Českou republikou a hlavním městem Praha. Projekt realizuje Respekt o.p.s.

Přidáno: 31.01.2008, Zdroj: Vzdělání.CZ

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.