Generální ředitelé pro vysoké školství v Praze

MŠMT ČR

Ve dnech 8. a 9. června 2009 se v Praze sešli vrchní ředitelé zodpovědní za oblast terciárního vzdělávání v členských zemích EU a představitelé rektorských konferencí.

Téma, které pro pražské setkání zvolilo české předsednictví, je financování vysokého školství a to jak v perspektivě současné finanční krize, tak v souvislosti  s rozvojem a modernizací vysokého školství.  Ředitelé se též zaměřili na budoucnost Boloňského procesu, kterou vytýčilo komuniké ministrů přijaté v dubnu na konferenci v Lovani a jehož priorami je celoživotní učení, sociální dimenze vysokoškolského vzdělávání a mobilita studentů, akademických i vědeckých pracovníků. Generální ředitelé zodpovědní za oblast terciárního vzdělávání v členských zemích EU 9. června 2009 v Praze.Komuniké vyzdvihlo nutnost hledat další zdroje financování vysokého školství vedle veřejných prostředků. Jak konstatoval náměstek ministryně Vlastimil Růžička, ne všechny cíle Boloňského procesu byly naplněny a v praxi se ukazuje, že je třeba pokračovat v započaté práci na strukturovaném studiu, zavádění kreditních systémů (ECTS) a procesu uznávání.

Mezi hlavními řečníky setkání byli zástupci Evropské komise, Evropské asociace univerzit, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a vysokých škol . Zásadní příspěvky pronesli prof. Jan Sokol z Univerzity Karlovy v Praze a dr. José-Ginés Mora z University of London. Prof. Sokol vyzdvihl zejména význam tradice a nutnost zodpovědnosti vysokých škol vůči studentům a celé společnosti. Financování by mělo být podle něj provázeno důrazem na zachování vysoké úrovně kvality a zároveň by mělo být umožněno všem talentovaným studentům, bez ohledu na jejich ekonomické zázemí, dosáhnout vysokoškolské kvalifikace dle jejich předpokladů a schopností.

Evropská komise zdůraznila nutnost navýšení finančních prostředků do vysokoškolského vzdělávání, výzkumu a vývoje a to zejména pokud Evropa chce zachovat vysokou úroveň vzdělávání a svou schopnost konkurovat Spojeným státům americkým. Toto setkání se koná pravidelně na jaře každého roku a dává tak ředitelům a rektorům možnost potkat se s kolegy z jiných států a diskutovat prioritní témata v oblasti terciárního vzdělávání.

Přidáno: 09.06.2009, Zdroj: MŠMT ČR

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.