Gender studies – oč vlastně jde

„Gender Studies se snaží narušovat kulturně, historicky či společensky zaběhlé stereotypy spojované s tradičními rolemi žen a mužů. V zásadě se zaměřujeme hlavně na široké otevírání nových možností a budování respektu k různorodým pohledům na život."  Alexandra Jachanová Doleželová – Manažerka a výzkumnice pro Agenturu EU pro základní práva (FRA)

Úvodní citát se netýká gender studies v nejširší podobě, ale stejnojmenné nevládní neziskové organizace, která si vzala za úkol vzdělávat a informovat o problematice vzájemného postavení muže a ženy ve společnosti a sloužit jako poradenské centrum široké veřejnosti.

Pokud bychom vynechali jedno velké písmeno, můžeme citát považovat za zjednodušenou definici předmětu gender studies obecně.

Jak to vzniklo

V kořenech genderových studií leží feministické hnutí a úsilí o zavedení všeobecného volebního práva ve 2. polovině 19. století, které bylo většinou korunováno úspěchem ve století následujícím. (Někde dříve, jinde později: jen pro zajímavost, jako první zavedl všeobecné volební právo Nový Zéland, zato v Itálii a Francii ženy získaly možnost zasahovat do politiky až po druhé světové válce a ve Švýcarsku teprve roku 1971).

Gender studies jako předmět univerzitního studia

Možnost bakalářského studia zatím máte pouze na Katedře sociologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně v kombinaci s jedním dalším oborem, pokračovat pak můžete na Katedře genderových studií Karlovy univerzity v Praze, kde byl magisterský obor akreditován před osmi lety. Pokud byste chtěli zůstat v Brně, lze se zaměřit na genderová témata v rámci navazujícího studia sociologie na stejné katedře.

Webové stránky oboru na FSS MU charakterizují gender takto: „Gender je jedním z hlavních kritérií, podle kterých se společnosti organizují do vertikálních a horizontálních struktur. Podle genderu se přiděluje sociální status, tedy odstupňovaný souhrn práv a povinností členů společnosti, a zároveň patří mezi nejvýraznější prvky tvořící identitu jednotlivce. Gender je strukturním fenoménem, překračujícím individuální úroveň, zřejmým se ale stává zvláště v rovině každodenních interakcí. Genderová studia se proto zabývají jak analýzou struktur a procesů, jež se podílejí na sociálním uspořádání vztahů mezi ženami a muži, tak analýzou reprodukce feminit(y) a maskulinit(y) na individuální úrovni. Toto analytické zaměření na gender překonává zdánlivě univerzální a objektivní dichotomie muž-žena.

Méně odborně řečeno během potenciálního studia přičichnete k dosud převládající struktuře založené na společenských rolích dělených stereotypně podle pohlaví a k jejich alternativám, osvojíte si poznatky ze sociologie a pokusíte se vnést genderové hledisko do dalších oblastí studia, například do politologie, psychologie, žurnalistiky nebo sociální práce. Samozřejmostí je historie hnutí za rovnoprávnost žen a metodologie oboru.

Co po ukončení studia?

Webové stránky genderových studií odkazují na jednu z priorit Evropské unie – rozvoj rovných příležitostí mužů a žen – a připomínají, že v budoucnosti bude narůstat potřeba po genderově vzdělaných lidech v médiích, firmách, orgánech státní správy, neziskových organizacích i vzdělávacích zařízeních. Odpověď na otázku, nakolik bude tato představa odpovídat realitě, získáme až v budoucnosti.

V každém případě vám stejně „nezbývá nic jiného“ než studovat gender v kombinaci s dalším předmětem (typicky z nabídky FSS, popřípadě FF), čímž se možnosti uplatnění mohou značně zvýšit.

Gender studies ve společnosti – předsudky a přehánění na obou stranách?

Alespoň prozatím je se slovy gender a feminismus ve většinové společnosti spojeno mnoho mylných představ a předsudků – nutno podotknout, že to neplatí pouze pro tu část mužské populace, která ještě stále žije v blahých představách, že pro ženu neexistuje lepší zábava než nakupování a žehlení. Tzv. genderová hlediska se mohou stát lacinou výmluvou osobního selhání nejedné ženy – svést vinu za vlastní neúspěch na někoho jiného je mnohem snazší než si přiznat nemilou skutečnost. Samotné pojmy gender a feminismus procházejí od svého vzniku vývojem v očích odborníků i veřejnosti, upřímně doufám, že se časem zbaví nespravedlivých nálepek, které v současnosti rozhodně nepostrádají. Na rovných možnostech a oboustranném respektu nic špatného určitě není.
Kterak rozšířit úhel pohledu laika – mimochodem, jaké by bylo genderově korektní označení pro laika ženského pohlaví?:-)
Více se o genderových studiích můžete dozvědět nejen v přednáškových síních vysokých škol, ale také díky aktivitám neziskových organizací a hnutí usilujících o rovnoprávné postavení obou pohlaví.

Patří k nim již zmíněné Gender Studies, Nezávislé Sociálně Ekologické HNUTÍ NESEHNUTÍ, které spravuje také web Ženská práva.cz a Genderové informační centrum Nora – všechny pravidelně pořádají vzdělávací semináře a workshopy.

Přidáno: 26.09.2012, Zdroj: Vzdělání.CZ Autor: Tereza Dědinová

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.