GAUDEAMUS 2015 - Evropský veletrh pomaturtního a celoživotního vzdělávání

Veletrh Gaudeamus je nejvýznamnějším zdrojem informací o možnostech dalšího studia, nejen po maturitě. Návštěvu veletrhu lze doporučit každému studentovi III. a IV. ročníku střední školy a všem zájemcům o celoživotní vzdělávání. Na veletrhu bude zastoupeno 213 samostatných vystavovatelů, 488 fakult a přes 4 000 studijních oborů, které lze studovat v České republice nebo na zahraničích školách.

Termín podzimního Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus 2015 je od 3. do 6.11.2015, každý den je veletrh otevřen pro veřejnost od 8 do 16 hodin.

Místem konání veletrhu je brněnské výstaviště, Výstaviště 1, Brno, pavilony G1 a G2. Veletrh bude ve dnech 5. a 6. 11. probíhat jako souběh se sportovním veletrhem Sport Life.

Veletrh Gaudeamus bude v letošním roce výjimečný složením a počtem vystavovatelů, doprovodnými programy, servisem pro diváky a výchovné poradce. Na veletrhu budou tradičně vystavovat všechny české univerzity, vysoké školy a větší vyšší odborné školy. Kromě tuzemských škol bude zastoupeno 65 renomovaných zahraničních univerzit a vysokých škol z 11 zemí, nejenom z členských států Evropské unie. Zahraniční univerzity a vysoké školy přijedou z Velké Británie, Dánska, Německa, Slovenska, Francie, Rakouska, Nizozemí, Švýcarska, USA, Kanady a Austrálie.

Program veletrhu

V průběhu XXII. ročníku veletrhu Gaudeamus bude probíhat pět doprovodných programů:

 1. Tradičním doprovodným programem jsou přednášky vystavujících škol, které budou probíhat každý den ve dvou přednáškových sálech přímo v pavilonu G2. Tématem přednášek jsou podmínky přijímacího řízení a studia ve školním roce 2015/2016. Novinkou jsou tzv. tematické přednášky, zaměřené na aktuální témata.
 2. K tradičním doprovodným programům patří „Poradenský servis“, který je na veletrh zdarma k dispozici již sedmým rokem. V letošním roce jsou služby poradenského servisu rozšířené o testovací centrum s testem „Na co se hodíš“. Test je určen studentům, kteří nevědí, jaký obor mají studovat.
 3. Dalším doprovodným programem je VIII. ročník doprovodného programu s názvem „Věda pro život“, do kterého se zapojilo 9 univerzit. Cílem programu je umožnit budoucím studentům nahlédnout do náplně studia a zajímavostí, které se mohou ve škole naučit. Prezentované přírodní jevy, zajímavé poznatky a technologické novinky si návštěvníci mohou sami na výstavišti vyzkoušet.
 4. VI. ročník doprovodného programu „Pojďme si hrát s technikou“ je zaměřený na studium technicky zaměřených studijních oborů. Do doprovodného programu „Pojďme si hrát s technikou“ se zapojilo České vysoké učení technické v Praze a Vysoká škola báňská – technická univerzita Ostrava.
 5. V letošním roce bude probíhat také V. ročník doprovodného programu „Tailor-Made Study Abroad“, který je zaměřen na podporu studia v zahraničí. Cílem programu je na základě individuálních požadavků studentů sestavit na míru šitou nabídku studia v zahraničí. Doprovodné programy „Věda pro život“ a „Pojďme si hrát s technikou“ pomohou studentům při rozhodování o budoucím studiu, rozšíří jejich obzor, přiblíží náplň jejich budoucího studia a zformuje představu o budoucím uplatnění.

V průběhu veletrhu proběhne v roce 2015 již VII. ročník soutěže o nejlepší expozici. Soutěžit bude 17 vystavovatelů o přízeň studentů. Studenti sami budou hodnotit expozice vystavovatelů, zda informují o budoucím studiu srozumitelně, výstižně a v dostatečném rozsahu. Hodnotící komise bude složená ze studentů Obchodní akademie a VOŠ obchodní Brno a ze studentů, které do komise nominovali sami vystavovatelé. Komise bude pracovat nezávisle pod vedením pedagoga z Obchodní akademie Brno, která bude gesční školou soutěže. Výsledky soutěže budou vyhlášeny na společenském večeru veletrhu, který proběhne 4. listopadu od 19 hodin v prostorách Centra VUT v Brně, Antonínská 1 a následující den zveřejněny na www.gaudeamus.cz. 

Každý student návštěvou veletrhu získá

 • vyčerpávající aktuální přehled studijních příležitostí,
 • informace o přijímacím řízení a podmínkách studia,
 • tištěný katalog s kontakty, termíny podání přihlášek a přijímacího řízení,
 • elektronický katalog s rejstříkem studijních oborů a dalšími informacemi o studiu,
 • zdarma poradenství při výběru studijního oboru a účast na všech přednáškách,
 • možnost zdarma využít služeb testovacího centra,
 • pro studenty registrované na www.gaudeamus.cz před návštěvou veletrhu je připraven tištěný návod „Jak na VŠ“ a „Slovníček VŠ pojmů“,
 • volný vstup na sportovní veletrh Sport Life.

Pro odborné návštěvníky je připraven souhrnný informační set o vystavujících školách a speciální Informační systém pro pedagogy a výchovné poradce. Informační set a systém obdrží každý registrovaný pedagog, po předložení vyplněné volné vstupenky. Informační systém pro výchovné poradce je aplikací na CD, ve které jsou podrobné informace o podmínkách studia, studijních oborech, kontaktech a mnoho dalších důležitých informací o studiu na českých a zahraničních univerzitách, vysokých a vyšších odborných školách. Systém aktuálně obsahuje 688 vzdělávacích institucí a přes 6 000 studijních oborů. Veškeré informace jsou přehledně řazené do rejstříků, přehledů a seznamů. 

Význam veletrhu a jeho společenská potřeba neustále roste, což se odráží v rostoucím zájmu o veletrh od státní správy, vystavovatelů, diváků i zahraničních subjektů. Veletrhu Gaudeamus věnuje pozornost řada politiků a veřejných činitelů, kteří mu přikládají velký význam. Nad letošním veletrhem převzali záštitu:

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
 • pan Prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., rektor VUT v Brně,
 • paní Doc. RNDr. Anna Putnová, CSc., MBA, poslankyně Parlamentu ČR
 • pan Prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA, poslanec Parlamentu ČR
 • Hejtman Jihomoravského kraje, pan JUDr. Michal Hašek
 • Primátor statutárního města Brna, pan Ing. Petr Vokřál
 • Velvyslanec Spolkové republiky Německo v ČR, pan Dr. Arndt Freiherr Freytag von Loringhoven
 • Velvyslanec Francie v ČR, pan Jean Pierre Asvazadourian
 • Velvyslanectví Kanady v ČR

Tisková konference pro novináře proběhne bezprostředně po slavnostním zahájení veletrhu dne 3. 11. 2013 v 9 hodin na brněnském výstavišti, pavilon G2, přednáškový sál A. Prosíme, aby se zájemci o účast na tiskové konferenci registrovali nejpozději do 2. 11. na adrese email: info@gaudeamus.cz. V registraci uvádějte:

 • jméno a příjmení,
 • deník, rozhlasovou stanici nebo televizi, kterou zastupujete,
 • o jakou formu účasti se jedná (pasivní, rozhovor s vybranou osobou a její jméno, všeobecné dotazy a jaké).
Přidáno: 29.10.2015, Zdroj: GAUDEAMUS 2015

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si