Fulbrightova komise nabízí stipendia pro postgraduální studium a výzkum v USA

Praha, 8. února 2011 - Studentům a absolventům vysokých škol, kteří k 1. září 2011 získají již alespoň bakalářský titul, nabízí Komise J. W. Fulbrighta možnost vládního stipendia pro studium nebo výzkum ve Spojených státech amerických.

Stipendium se uděluje na jeden školní rok a pokrývá školné do výše 18 tisíc dolarů, životní náklady, zdravotní pojištění a zpáteční letenku. Uchazeči usilující o pobyty od roku 2012-13 musí odeslat on-line přihlášku a dodat další podklady pro výběrové řízení do uzávěrky 1. září 2011.

„Každý rok Fulbrightův program podpoří deset až patnáct studentů, a vzhledem k tomu, že obvykle obdržíme přibližně čtyřicet kvalitních přihlášek, má dobrý student s jasným záměrem značnou šanci na úspěch,“ komentuje výběrovost programu ředitelka Fulbrightovy komise Hana Ripková.

Cílem pobytu v USA může být absolvování celého studijního programu a získání titulu na americké univerzitě nebo pouze jednoroční studijní stáž. Zájemce může rovněž zvolit kategorii "visiting research student" určenou pro samostatnou práci na svém výzkumném projektu, např. dizertační práci. V tomto případě musí mít žadatel pozvání z instituce v USA.

Hlásit se mohou uchazeči o stipendium ve všech oborech s výjimkou klinické medicíny a MBA. Přednost mají uchazeči, kteří v USA ještě dlouhodobě nestudovali.

Základním předpokladem jsou výborné studijní výsledky během studia, české občanství a trvalý pobyt na území ČR. Uchazeč by měl mít v době uzávěrky již výsledky testů požadovaných americkými univerzitami, a to jazykovou zkoušku TOEFL s minimálním skóre 80, případně také test studijních předpokladů GRE.

Veškeré další informace včetně přihlášky a podrobného popisu programu najdete na www.fulbright.cz v sekci Fulbrightova stipendia.

Zájemci o stipendium se v případě jakýchkoliv dotazů mohou obracet na programovou referentku Andreu Semancovou na telefon 222 718 452 nebo e-mail semancova@fulbright.cz.


Komise J.W. Fulbrighta je česko-americká organizace založená na základě mezivládní dohody v roce 1991 za účelem podpory vzdělávacích a kulturních výměn mezi Českou republikou a Spojenými státy. Komise administruje stipendia vládního tzv. Fulbrightova programu a některé další stipendijní programy. Zároveň poskytuje bezplatné poradenství a informační služby všem zájemcům o studium a výzkum v US. Bližší informace o Fulbrightově komisi naleznete na www.fulbright.cz.

Přidáno: 09.02.2011, Zdroj: Vzdělání.CZ

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si