Fulbrightova komise nabízí stipendia pro postgraduální studium a výzkum v USA

Studentům a absolventům vysokých škol, kteří k 1. září 2005 získali již alespoň bakalářský titul, nabízí Komise J.W. Fulbrighta možnost vládního stipendia pro pokračování ve studiu nebo výzkumu ve Spojených státech amerických. Stipendium se uděluje na jeden školní rok a pokrývá školné do výše maximálně 18 tisíc dolarů, životní náklady, zdravotní pojištění a zpáteční letenku. Uchazeči musí odeslat on-line přihlášku a dodat další podklady pro výběrové řízení do uzávěrky 1. září 2005.

„Každý rok Fulbrightovo stipendium podpoří 10 až 15 studentů, a vzhledem k tomu, že obvykle obdržíme přibližně 40 kvalitních přihlášek, má dobrý student značnou šanci na úspěch,“ říká ředitelka Fulbrightovy komise Hana Ripková.

Cílem pobytu v USA může být absolvování celého studijního programu a získání titulu Master nebo Ph.D. na americké univerzitě (kategorie "degree") nebo pouze jednoroční hostování (kategorie "non-degree"). Zájemce může rovněž zvolit kategorii "visiting research student" určenou pro práci na samostatném výzkumném projektu, např. dizertační práci. V tomto případě musí mít žadatel pozvání z instituce v USA.

Hlásit se mohou uchazeči o stipendium ve všech oborech s výjimkou klinické medicíny a MBA. Přednost mají zájemci, kteří v USA ještě dlouhodobě nestudovali.

Základním předpokladem jsou výborné studijní výsledky během studia, české občanství a trvalý pobyt na území ČR. Uchazeč by měl mít v době uzávěrky již výsledky testů požadovaných americkými univerzitami (jazykovou zkoušku TOEFL s minimálním skóre 213, případně také test studijních předpokladů GRE). Kromě elektronické přihlášky patří mezi nejdůležitější požadované dokumenty kopie studijních výsledků a tři doporučující dopisy. Pro výběr je rozhodující hlavně kvalita uchazeče a jeho přihlášky.

Veškeré další informace včetně přihlášky a podrobného popisu programu najdete na www.fulbright.cz v sekci Fulbrightova stipendia.

Komise J.W. Fulbrighta je česko-americká organizace založená na základě mezivládní dohody v roce 1991 za účelem podpory vzdělávacích a kulturních výměn mezi Českou republikou a Spojenými státy. Komise administruje stipendia vládního tzv. Fulbrightova programu a některé další stipendijní a grantové programy. Zároveň poskytuje bezplatné poradenství a informační služby všem zájemcům o studium a výzkum v USA, a to včetně informací o amerických standardizovaných jazykových a přijímacích testech jako je TOEFL, GMAT a GRE.

V případě jakýchkoli dotazů ke stipendiu se laskavě obraťte na programovou referentku Andreu Semancovou, Komise J. William Fulbrighta, Táboritská 23, 130 87 Praha 3, tel. 222 718 452, fax 222 729 868, e-mail: semancova@fulbright.cz.

 

Autor: Jakub Tesař, studijní poradce - Fulbrightova komise

Přidáno: 15.03.2005, Zdroj: Vzdělání.CZ

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.