Forum 2007 - přínos MBA pro kariérní rozvoj na ČVUT v Praze

Masarykův ústav vyšších studií Českého vysokého učení technického v Praze (MÚVS) pořádá dne 24. března 2007 od 9.00 hodin akci s názvem „Forum 2007 – přínos MBA pro kariérní rozvoj“. Tato akce se bude konat v Top Hotelu Praha.

Cílem setkání je informovat prostřednictvím absolventů programu MBA MÚVS na ČVUT o tom, jakou roli v jejich životě sehrálo studium tohoto prestižního vzdělávacího programu. „I přes to, že v České republice není pojem MBA neznámým, často se setkáváme se dotazem, zda se investice do tohoto studia vyplatí“, sdělil Mgr. Petr Durdík, zástupce ředitele MÚVS. „Jako škola, která tento program nabízí, na tuto otázku pochopitelně odpovíme „ano“, ale jen málokdo nám bude věřit, že je naše odpověď objektivní. Rozhodli jsme se proto pozvat naše absolventy, aby sami řekli, jak ovlivnilo studium MBA jejich kariéru.“

Účastníci budou mít možnost poslechnout si přednášku jednoho z  nejlepších externích lektorů Masarykova ústavu, MUDr. Radvana Bahbouha, PhD., setkat se zástupci Sheffield Hallam University, která program MBA akredituje, členy akademického sboru, absolventy i současnými studenty a dozvědět se více o Masarykově ústavu vyšších studií, Sheffield Hallam University a jejich společných projektech MBA a Master of Science in HR Management. Program akce je k dispozici na adrese www.mba.cvut.cz.

Forum 2007 je určeno všem zájemcům o studium MBA a MSc. in HRM a je pro všechny účastníky zdarma. Z kapacitních důvodů je třeba se ke své účasti registrovat na adrese mba@muvs.cvut.cz. V případě zájmu o kontakt na absolventy MÚVS nebo s pracovníky zajišťujícími organizaci studia stačí napsat také na adresu mba@muvs.cvut.cz.

Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze je jednou z nejdéle působících škol MBA v České republice. Tento vysoce kvalitní vzdělávací program nabízí od roku 1991 a od té doby jej dokončilo přes 500 absolventů. Více o programu MBA na Masarykově ústavu vyšších studií ČVUT v Praze je na adrese www.muvs.cvut.cz/index.php?id=cz-manazer-mba.

Přidáno: 12.03.2007, Zdroj: Vzdělání.CZ

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.