Fondy Pedagogické knihovny J. A. Komenského (PK) v Praze

V současné době PK disponuje fondem o velikosti cca 500 000 svazků (tj. asi 7,5 km knih) z oblasti pedagogiky, výchovy, vzdělávání, školství a příbuzných společensko-vědních a populárně-vědeckých oborů. Do hlavního knihovního fondu kromě odborné literatury patří také učebnice pro ZŠ a SŠ, vysokoškolská skripta, periodika, elektronické a audiovizuální dokumenty, mapy aj.

Současně knihovna vytváří a spravuje speciální fondy - sbírky učebnic pro základní a střední školy od počátku 19. století, českých a cizojazyčných slabikářů, čítanek, literatury pro děti a mládež od konce 18. století, pedagogických časopisů od 30. let 19. století, komeniologické literatury aj.                                                                                                                  
Tyto speciální fondy jsou určeny pouze k prezenčnímu studiu.

PK buduje a spravuje databáze knih, periodik, AV dokumentů, knih pro mládež, učebnic a také pedagogickou bibliografickou databázi (PBD), která obsahuje anotované bibliografické záznamy z českých a zahraničních, převážně pedagogických časopisů.
Téměř celý knihovní fond je přístupný prostřednictvím online katalogu na webu PK http://www.npmk.cz/knihovna, kde si může čtenář sám vyhledat knihu nebo článek z časopisu.

Postup, jak hledat knihu:

Nejrychlejší cestou k vyhledání knihy je vstup do online katalogu, který v horním menu nabízí řadu možností. Po kliknutí na Vyhledávání - monografie systém nabídne vyhledávací formulář, do kterého se zadávají údaje, které o hledané knize známe.
Slova z názvu: sem se zapisují slova z názvu, kterými jsme si opravdu jisti
Autoři: stačí vyplnit alespoň příjmení autora/autorů
ISBN: jeho znalost znamená stoprocentní nalezení knihy (pokud ji má PK ve svém fondu)
Další položky - předmětová hesla, nakladatel, rok vydání, edice a signatura – jsou údaje,  které mají spíše pomocný charakter. Využívají se při hledání více literatury na dané téma.

Součástí formuláře je také volba databáze, kterou bude systém prohledávat. Katalog nabízí zaškrtnuté všechny možnosti (dílčí báze), ve kterých by se hledaná kniha mohla nacházet.
Možnosti, které nevyhovují, se jednoduše odškrtnou a tím se proces hledání zrychlí. Vyhledávací dotaz lze ještě zpřesnit pomocí názvového rejstříku a rejstříku autorit, kde se může zvolit zobrazení rejstříku podle osob (autorů), institucí (s autorským podílem na knize) apod.

Jak hledat článek:

I pro vyhledání článku je nejsnadnější cestou vstup do online katalogu. Po kliknutí na Vyhledávání – články systém nabídne vyhledávací formulář, do kterého se zadávají známé údaje o článku.
Slova z názvu: sem se zapisují slova z názvu, kterými jsme si opravdu jisti
Autoři: stačí vyplnit alespoň příjmení autora/autorů
Zdrojový dokument: název časopisu, ve kterém byl článek vydán
Rok vydání: rok, ve kterém bylo vydáno číslo časopisu obsahující hledaný článek
Součástí formuláře je také volba databáze, kterou bude systém prohledávat. I zde lze vyhledávací dotaz zpřesnit  pomocí názvového rejstříku a rejstříku autorit.

Pokud potřebujete soupis článkové literatury většího rozsahu, např. pro zpracování odborné práce, můžete využít rešeršní služby knihovny.

Novinky za září 2012
Novinková služba je připravována jako výběr toho nejzajímavějšího, co za poslední měsíc / měsíce přibylo do fondu pedagogické knihovny. Novinková služba se snaží postihnout nejen aktuální témata, ale také stěžejní díla z oblasti pedagogiky, školství, výchovy a vzdělávání.

Na adrese http://www.npmk.cz/node/232 naleznete:
Novinky z hlavního fondu knihovny: pedagogika • psychologie • ostatní
Novinky Sukovy knihovny (literatura pro děti a mládež): první čtení • 1. stupeň ZŠ • 2. stupeň ZŠ • naučná literatura • přečtěte si s dětmi

Přidáno: 19.10.2012, Zdroj: Pedagogická knihovna J. A. Komenského

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.