Fond vzdělání podpořil stipendiem třináct nových studentů s handicapem

Poradní sbor Fondu vzdělání  v březnu udělil pravidelné stipendium dalším 13 studentům se zdravotním a sociálním handicapem, kteří by si studium bez pomoci Fondu vzdělání nemohli dovolit. Další tři studenti byli podpořeni jednorázovým příspěvkem na úhradu školného a nákup studijních pomůcek. Fond vzdělání je společný dlouhodobý projekt ČSOB a Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. Posláním projektu je udělování stipendií a jednorázových příspěvků mladým lidem se zdravotním a sociálním handicapem.

Pro naši nadaci má tento projekt zásadní význam,“ říká MUDr. Milena Černá, ředitelka Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. „Stal se známým u širší veřejnosti, a tak máme vždy dostatek uchazečů.“ V současné době Fond vzdělání dlouhodobým stipendiem podporuje celkem 70 mladých lidí. Jde půl na půl o studenty středních a vysokých škol v ČR. Celkem 15 mladým lidem bylo stipendium uděleno z důvodu zdravotního postižení, 16 stipendistů jsou děti z dětských domovů, zbývajícím studentům bylo stipendium uděleno ze sociálních důvodů.

ČSOB projekt podporuje, protože studentům chce zvýšit motivaci k úspěšnému dokončení studia a nabídnout možnost připravit se na budoucí povolání a uplatnění se ve společnosti. Fond poskytuje prostředky na vzdělání i těm studentům, kteří pro svůj osobní růst a vstup do budoucího pracovního života nemají ideální podmínky,“ říká Pavlína Housová, manažerka společenské odpovědnosti ČSOB.

Fond vzdělání nově podpořil šestnáctiletou Melánii Malou z Opařan ve studiu Střední odborné školy Benešov. Melánie je navzdory svému zdravotnímu handicapu plně integrovaná na škole, kde má individuální studijní plán. Studuje obor sociálně správní činnost, zároveň se zajímá o pedagogiku, psychologii a zdravotní nauku. Ve volném čase ráda čte a tráví čas s rodinou.  

Fond vzdělání dlouhodobě podporuje studenty, kteří by si studium nemohli dovolit z finančních důvodů nebo jim v tom brání jejich nepříznivý zdravotní stav. Podmínkou pro získání stipendia je věk do 26 let a studium na střední, vyšší odborné či vysoké škole v ČR. O stipendium mohou žádat studenti se sociálním anebo zdravotním handicapem, kteří mají studijní průměr do 2,0. Stipendium je podmíněno i úspěšným absolvováním přijímacího pohovoru ve Výboru dobré vůle - Nadaci Olgy Havlové.         

Statistika Fondu vzdělání:
Fond vzdělání společně byl založen Československou obchodní bankou, a.s. a Výborem dobré vůle - Nadací Olgy Havlové v roce 1995. V období od začátku realizace projektu až do roku 2012 bylo z Fondu vzdělání podpořeno 389 studentů, stipendium jim bylo vypláceno v trvání 1 až 6 let. Dále získalo téměř 335 studentů jednorázový příspěvek. Na studium dětí v obtížných životních situacích bylo z Fondu vzdělání vynaloženo 20 297 080 Kč.  

Přidáno: 23.04.2012, Zdroj: Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.