Fond na stipendia SCIEX-NMS-Ch

Jak si vedly české instituce v uplynulém období? K 1. listopadu 2012 proběhla uzávěrka u příležitosti 7. výzvy v rámci Fondu na stipendia SCIEX1, který je nástrojem na podporu výzkumu v rámci vědeckých týmů ve všech oborech bez omezení. Spolupráce se uskutečňuje mezi špičkovými vědci z deseti nových členských států EU a jejich švýcarskými partnery a spočívá v umožnění provedení výzkumu (resp. jeho části) na švýcarské instituci.

U této příležitosti bylo předloženo celkem 39 žádostí česko-švýcarských projektových týmů. V rámci výzvy bylo předloženo 32 nově předložených žádostí a 7 nepodpořených žádostí z minulých let. V této souvislosti můžeme hovořit o vysokém zájmu o zapojení do programu ze strany českých oprávněných institucí, tj. univerzitních, vysokoškolských pracovišť a vědeckých veřejných výzkumných institucí ve srovnání s ostatními zapojenými zeměmi.


Zdroj: DZS/NAEP

Co se týče nejaktivnějších z výše zmíněných institucí s ohledem na složení potenciálních projektových týmů u příležitosti 7. výzvy, je třeba v této souvislosti zmínit Fakultu stavební v rámci Českého vysokého učení technického v Praze, Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a Fakultu chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.

Zdroj: DZS/NAEP

Ačkoli s ohledem na oborové zaměření i nadále dominují přírodovědné a technické obory (zejména projekty z oblasti matematiky, biologie, medicíny a strojírenství), mezi předloženými žádostmi bylo i 6 projektů z oblasti humanitních věd.
Z celkového počtu 39 posuzovaných projektů bylo v případě České republiky rozhodnuto o udělení podpory ve prospěch 14 projektů.

Ze zkušeností absolventů vědecké stáže
Viliam Kolivoška o přínosu svého pobytu ve Švýcarsku pro domovské pracoviště Ústav fyzikální chemie, Akademie věd v.v.i.:
„Pokud najdeme dost peněz v rozpočtu, chci pokračovat ve výzkumu i na Akademii věd. Jednou zamířím třeba do průmyslu, zatím mě ale baví vědecká kariéra. Chci také předat své znalosti kolegům doma.“

Stipendista Fondu na stipendia SCIEX, Viliam Kolivoška, při práci na svém hostitelském pracovišti, Univerzitě v Bernu.
Bližší informace k Fondu na stipendia SCIEX naleznete na internetových stránkách www.naep.cz/sciex nebo www.sciex.ch.

Termín příští uzávěrky pro předkládání projektů je 1.11.2013.

Přidáno: 01.08.2013, Zdroj: Dům zahraničních služeb

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si