Fond budoucnosti schválil téměř 21 milionů Kč na česko-německé projekty

MŠMT ČRCelkovou částkou 20 843 000 Kč podpoří Česko-německý fond budoucnosti v následujícím čtvrtletí spolupráci mezi občany obou zemí. Rozhodla o tom správní rada na svém pravidelném čtvrtletním zasedání, jež se na pozvání ministra školství, mládeže a tělovýchovy prof. Petra Fialy, konalo v pondělí a v úterý v sídle ministerstva školství. Díky finanční podpoře fondu se tak v příštích měsících uskuteční více než 118 partnerských projektů, sdělili spolupředsedové správní rady Albrecht Schläger a Kristina Larischová.

Během rozhovoru se zástupci Česko-německého fondu budoucnosti ocenil ministr Petr Fiala práci fondu. "Jestliže se první desetiletí neslo ve znamení odškodnění obětí nacismu, je dnes fond neodmyslitelně spjat s podporou výměn mladých Čechů a Němců a kontaktů mezi nimi, ať již se jedná o školy nebo volnočasové aktivity,“ uvedl ministr. Díky finanční podpoře Fondu budoucnosti se mohlo jen v letošním roce zapojit do vzájemně obohacující výměny bezmála 2000 německých a českých odborníků z nejrůznějších oborů. „Fond budoucnosti je tak i pro ministerstvo školství významným partnerem,“ dodal ministr Fiala.

Podíl projektů v oblasti „Mládež a školy“ tvoří v rámci celkové podpory fondu zpravidla 35 až 40 procent. „Již z toho je patrné, jakou váhu Fond budoucnosti výměně mládeže přikládá. V tomto ohledu žádné změny do budoucna nechystáme, a proto chceme naši podporu i nadále uskutečňovat v úzké spolupráci s ministerstvem školství,“ vysvětlil český ředitel Fondu budoucnosti Tomáš Jelínek.

V průběhu letošního roku bylo v oblasti „Mládež a školy“ realizováno na 240 přeshraničních projektů, které Česko-německý fond budoucnosti podpořil částkou přesahující 25 milionu Kč. Po intenzivní podpoře jazyka vyhlásil fond na rok 2012 až 2013 nové Téma roku: „Výchova k demokracii a prevence xenofobie, antisemitismu a rasismu“. "Již nyní se ukazuje, že „mnoho projektů předložených v rámci Tématu roku bude pocházet právě z oblasti Mládež a školy, což nás velmi těší,“ prohlásil německý ředitel Fondu Budoucnosti Joachim Bruss.

Výběr z aktuálně schválených projektů různých oblastí podpory:

Mládež a školy
Věda a technika neznají hranice. Mezinárodní univerzitní centrum Technické univerzity Chemnitz zve proto na červen 2013 deset českých studentů a dva pedagogy z Gymnázia Uherské Hradiště. Po dobu šesti dnů budou studenti poznávat univerzitu i město a navazovat důležité kontakty s německými studujícími i profesory. V centru pozornosti budou témata z oblasti techniky, národohospodářství a sociálních věd. V rámci jednoho workshopu se účastnící zaměří na šance a rizika spojená s technizací mnoha životních sfér. Fond budoucnosti přispěje na toto setkání částkou 60 000 Kč.

„Unisono“
– společně ve zpěvu a tanci se přenese do Karibiku česko-německá skupina žáků hudebních škol. Základní umělecká škola v Chomutově a Městská hudební škola Chemnitz nastudují orchestrální díla německých skladatelů Klause Badelta a Hanse Zimmera k filmu „Piráti z Karibiku“. Zároveň připraví také baletní vystoupení. Třicet pět českých a stejný počet německých žáků nastuduje hudební a taneční čísla během několika víkendových setkáních na jaře 2013. Veřejnosti je představí v Chomutově a v Chemnitzu.


Kultura
Osm skupin československých německojazyčných umělců dvacátých a třicátých let, na dvě stovky obrazů či sochařských děl a mladá česká historička umění – tak lze charakterizovat výzkumný a výstavní projekt „Mladí lvi v kleci“. Anna Habánová, absolventka Technické univerzity v Drážďanech, připravuje výstavu o takřka neznámých německých umělcích v meziválečném Československu. Výstavu bude možno navštívit od září do prosince 2013 v oblastní galerii Liberec, potom poputuje do Německa. Pro školy bude mimo jiné vytvořen pedagogicko-didaktický doprovodný program. Fond budoucnosti podpoří tento obsáhlý projekt částkou 210 000 Kč.

Obnova památek
Na obnovu památek poskytne Česko-německý fond budoucnosti aktuálně 9 315 000 Kč a podpoří tak 30 projektů tohoto druhu. Jedním z nich je oprava neorománského kostela sv. Mikuláše v Mikulovicích (Olomoucký kraj). Tento záměr vychází ze spolupráce mezi dřívějšími německými a dnešními českými obyvateli. Z dlouhodobého těsného partnerství vzešla také fotografická výstava, umístěná v kostele. Výstava dokumentuje převážně německou historii obce a kostela před rokem 1945. Fond budoucnosti podpoří opravu kostela sv. Mikuláše částkou zhruba 450 000 Kč.

Dialogy a vědecké projekty
Zvládání konfliktů, syndrom vyhoření, domácí násilí anebo ochrana dětí – to jsou závažná témata, jimiž se bude v roce 2013 zabývat Sociální akademie Haus Silberbach v Selbu (Horní Franky). V šesti simultánně tlumočených česko-německých seminářích budou účastníci a experti z obou zemí rozvíjet strategie řešení těchto společenských problémů. Právě v sociální oblasti může být přeshraniční spolupráce velmi bezprostřední a plodná. Česko-německý fond budoucnosti podporuje proto dvoudenní semináře Sociální akademie celkovou částkou 450 000 Kč.

Publikace
Na literárním poli patří germanisté Kurt Krolop a Jiří Stromšík k nejdůležitějším zprostředkovatelům mezi českou a německou kulturou. Devíti „Esejemi o německé romantice“ (nakladatelství Mervart) nabízejí českým čtenářům klíč k porozumění všech historických souvislostí jedné z nejvýznamnějších a nejplodnějších epoch německé literatury. Fond budoucnosti podpoří vydání českého svazku částkou 50 000 Kč.

Přidáno: 19.12.2012, Zdroj: MŠMT ČR

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.