Firmy mají i v době krize o studenty zájem

PEF MZLU - logo

Na půdě Provozně ekonomické fakulty Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně (PEF) proběhlo 11. 11. 2009 již čtvrté setkání zástupců významných firem se studenty na veletrhu pracovních příležitostí JOBFAIR PEF 2009 IV. Letos poprvé byl také zahájen provoz elektronického portálu pro efektivnější komunikaci mezi studenty a zástupci firem. I přes současnou ekonomickou krizi se projevuje stále rostoucí zájem firem o nadané studenty PEF.

Z důvodu kladných ohlasů z řad studentů i firem uspořádalo PR oddělení PEF již čtvrté setkání zástupců firem se studenty a to na půdě PEF. Hlavním cílem veletrhu pracovních příležitostí JOBFAIR PEF je zprostředkovat studentům přímý kontakt se zaměstnavateli a možnost individuální konzultace. Přibližně 1 800 studentů této příležitosti využilo a setkalo se se zástupci jednotlivých firem z oblasti marketingu, finančního poradenství, auditu, účetnictví, personalistiky, ale také informatiky a dalších oborů, kteří nabízeli pracovní stáže, praxi či uplatnění po ukončení studia.

Některé firmy se zúčastnily veletrhu na PEF již po několikáté a kladně hodnotí zvýšenou zainteresovanost studentů. „Přicházejí s konkrétními dotazy a jsou lépe připraveni, než tomu bylo v minulých letech. Nyní také pozorujeme, že přicházejí ve větší míře i studenti nižších ročníků. Studenti nás také oslovují i po skončení veletrhu, a to nás těší. Vidíme, že naše účast na veletrhu byla úspěšná,“ chválí si účast Milada Burianová ze společnosti Infosys BPO, Czech Republic. Oblibu si veletrh získal i u studentů. „Nabídka firem byla velmi zajímavá, zvláště pro studenty, kteří by mohli působit v Praze,“ svěřil se jeden ze studentů PEF, který JOBFAIR PEF navštívil.

Nyní v listopadu byl nově spuštěn elektronický portál, který slouží pro efektivnější komunikaci studentů přímo s firmami. Student se zaregistruje do portálu, vyplní identifikační údaje a vloží svůj životopis. Obdobným způsobem firma vyplní svůj profil s aktuálně nabízenými volnými pozicemi. Systém studentům umožňuje předem domluvit konkrétní čas pohovoru přímo na stánku vybrané firmy.

Poprvé se veletrh pracovních příležitostí JOBFAIR konal na PEF v dubnu 2008 a vzhledem k značnému zájmu byl uspořádán ještě i v podzimním termínu. Provozně ekonomická fakulta MZLU v Brně si od veletrhu slibuje posílení nejen spolupráce s podnikatelskou sférou, ale také zvýšení prestiže svých studentů v očích zaměstnavatelů.

PEF vznikla v roce 1959 jako vůbec první ekonomická fakulta na Moravě. Během svého 50letého fungování prošla značným vývojem a v současné době nabízí 8 bakalářských, 5 magisterských a 3 doktorské studijní obory. Usiluje o praktické zaměření poskytovaného vzdělání, ale i vědecké činnosti na fakultě, jak to ostatně vystihuje i její motto „Znalosti pro život“.

Přidáno: 11.11.2009, Zdroj: Vzdělání.CZ

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.