Festival vzdělávání dospělých AEDUCA 2009

AEDUCA 2009

Již popáté pořádá Univerzita Palackého v Olomouci Festival vzdělávání dospělých AEDUCA 2009. Letošní ročník se uskuteční bude probíhat ve třech etapách. Festival byl slavnostně zahájen v prostorách Parlamentu ČR 18. června letošního roku. Slavnostního zahájení se zúčastnili významní odborníci z oblasti vzdělávání dospělých, političtí reprezentanti a partneři festivalu.

Hlavní část aktivit – odborné konference a prezentace programů vzdělávání dospělých a projektů RLZ – proběhne v Olomouci ve dnech 15. až 17. září 2009.

Festival pak završí vyhlášení výsledků soutěžní přehlídky vzdělávacích rozhlasových, televizních a multimediálních pořadů a panelová diskuze Nemovité kulturní památky jako součást našeho životního prostoru, které se uskuteční 14. - 15. října 2009 ve Znojmě.

Hlavním tématem jubilejního pátého ročníku je „Public Relations vzdělávacích institucí a škol – nutnost nebo luxus?“ Účastníci festivalu budou mít možnost diskutovat o schopnosti vzdělávacích institucí, vysokých škol/univerzit, škol a školských zařízení uplatňovat odpovídající způsoby sebeprezentace a komunikace s vnějším prostředím. Konference a workshopy mapují oblast PR a účinných strategií, jak se udržet na rozmanitém trhu vzdělávání, s jednoznačným cílem – být vidět a dát o sobě vědět.

Pořadatelé letos uvítají účastníky festivalu na šesti odborných konferencích. Kromě konference k hlavnímu tématu – PR vzdělávacích institucí – se bude diskutovat i na následující témata:
- Dilemata institucionalizovaného vzdělávání dospělých – diskuze s mezinárodní účastí o trendech a perspektivách vývoje andragogiky a vzdělávání dospělých
- Role poradenství v dalším vzdělávání – příspěvky k úloze poradenství v dnešním systému vzdělávání a jeho legislativní ukotvení
- Spolupráce zaměstnavatelů a vzdělávací sféry – uplatnitelnost absolventů - formulace vizí a cílů pro spolupráci mezi vzdělávacím a zaměstnavatelským sektorem
- Aktuální otázky řízení kvality škol a školských zařízení – zkušenosti s řízením kvality na školách a hodnocení dosavadního vývoje
- Atraktivní vzdělávání pro dospělé v kulturních institucích – informace o zkušenostech ze vzdělávacích akcí pro dospělé v muzeích, galeriích, knihovnách, hvězdárnách a podobných institucích

Na hlavní téma letošního ročníku navazuje i Prezentace programů vzdělávání dospělých a projektů RLZ. Představení své činnosti kolegům z oboru i veřejnosti je jedním ze způsobů, jak mohou vzdělávací instituce „dát o sobě vědět“.

Tradiční doprovodný program letos nabídne společenská setkání nebo otevřené semináře. Účastníci konferencí i zájemci z řad veřejnosti si mohou vyzkoušet základní kroky salsy nebo se naučit základy bubnování.

Organizačně i odborně akci zajišťuje Filozofická fakulta UP v Olomouci, konkrétně Institut celoživotního vzdělávání FF UP v Olomouci. Partnerem Festivalu vzdělávání dospělých AEDUCA je Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR a celá akce je součástí Týdnů vzdělávání dospělých, který AIVD ČR každoročně vyhlašuje.

Přijměte prosím pozvánku k účasti na Festivalu vzdělávání dospělých AEDUCA 2009. Další informace získáte na www.aeduca.cz.

Autorka: Mgr. Silvie Prudká, Univerzita Palackého v Olomouci

Přidáno: 24.06.2009, Zdroj: Vzdělání.CZ

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.