FAST VUT v Brně nabízí doplňující pedagogické studium pro studenty, bakaláře, inženýry, magistry přírodovědného i humanitního směru a mistry odborné výchovy

Ústav společenských věd Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně (Žižkova 17, 662 37 Brno, tel. č. 541147691, E-mail: dankova.da@fce.vutbr.cz) zajišťuje v rámci celoživotního vzdělávání pro posluchače vysokých škol souběžné studium a pro absolventy následné kvalifikační studium učitelství odborných předmětů na středních školách. Jde o třísemestrové studium pro získání pedagogické způsobilosti k výchovně-vzdělávací činnosti na středních školách. Toto studium se týká nejen studentů, ale i absolventů či mistrů odborného výcviku, kteří doposud nezískali pedagogickou způsobilost.

Studium začíná v letním semestru (únor) a končí závěrečnou zkouškou před komisí. Součástí závěrečné zkoušky je obhajoba závěrečné práce, zkouška z pedagogiky, psychologie a oborové didaktiky. Osvědčení o pedagogické způsobilosti k vyučování odborným předmětům se vydává po úspěšném ukončení DPS.

Přihlášky na Doplňující pedagogické studium je nutno odevzdat do 31. 12. 2006 (příp. začátkem ledna 2007) na Ústav společenských věd FAST VUT v Brně, Žižkova 17, 662 37 Brno, a to na formuláři "Přihláška ke studiu na vysoké škole v ČR". Vyplněný formulář (2. stranu nevyplňovat, lékařské potvrzení o způsobilosti k pedagogickému povolání od praktického lékaře) musí být doplněn 2 fotografiemi, životopisem s uvedením odborné a pedagogické praxe a kopií diplomu, resp. u studentů VŠ a absolventů SŠ kopií maturitního vysvědčení. Konzultace probíhají podle plánu vždy jednou týdně (8.00 - 15.50 hod.) ve čtvrtek (v případě velkého zájmu i v úterý). Na úhradu nákladů studia platí každý absolvent vysoké (střední) školy s praxí 12000,- Kč, posluchač VŠ 5000,- Kč.


STUDIJNÍ PLÁN DPS na FAST VUT

Sem.
Název přednášky
zimní sem.
letní sem.
I.
FILOZOFIE    
18
kl
PEDAGOGIKA    
40
zk
PRÁVO VE VZDĚLÁVÁNÍ    
18
kl
PSYCHOLOGIE    
14
z
II.
SOCIOLOGIE
18
z
   
PSYCHOLOGIE
51
zk
   
ZDRAVOTNICKÁ PREVENCE
18
z
   
SEMINÁŘ K PED.PRAXI A ZÁV.PRÁCI
4
z
   
III.
RÉTORIKA    
18
z
OBECNÁ A OBOROVÁ DIDAKTIKA    
54
zk
PEDAGOGICKÁ PRAXE    
30
kl

 
Mgr. Ing. Mgr. Bc. Jaroslav Lindr, Dr.
řešitel DPS
při Ústavu společenských věd FAST VUT v Brně

Přidáno: 17.08.2006, Zdroj: Vzdělání.CZ

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.