Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice vypisuje 2. kolo přijímacího řízení

Univerzita Pardubice
Fakulta chemicko-technologická

vypisuje v akademickém roce 2005/2006

2. kolo přijímacího řízení ke studiu

do tříletých bakalářských studijních programů

 • Chemie a technická chemie, obor Chemie a technická chemie
 • Chemie a technologie potravin, obor Hodnocení a analýza potravin (pouze v prezenční formě studia)

  Přihlášky s potvrzením o zaplacení poplatku 500,- Kč se přijímají do 26. srpna 2005 na adresu:

  Oddělení pro agendu studijní a vědeckovýzkumnou
  Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice
  nám. Čs. legií 565, 532 10 Pardubice
  tel. 46 603 7302, 46 603 7304
  e-mail: studijni.fcht@upce.cz

  Výběr uchazečů bude proveden 2.9.2005 na základě výsledků středoškolského studia.

  FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ

  Historicky nejstarší fakulta univerzity, Fakulta chemicko-technologická, je fakultou s pětapadesátiletou tradicí a vysokým kreditem v České republice i zahraničí. Vyspěla ve významné centrum výuky chemie a technické chemie, materiálového inženýrství, chemických technologií, ale i biologických a biologicko-chemických oborů, manažerských a řídících procesů. Studenti doktorského studia se mohou podílet na řešení výzkumných projektů, získávat zkušenosti na zahraničních vysokých školách a vědeckých konferencích. Vědecká činnost fakulty je zaměřena jak na základní, tak aplikovaný výzkum. Fakulta se může pochlubit mnohými unikátními projekty realizovanými ve spolupráci s průmyslem, rozsáhlou publikační činností, každoročním pořádáním řady vědeckých konferencí, vědeckými školami, mezinárodními projekty a významnými osobnostmi, které působily a působí na její půdě. Svými vědeckovýzkumnými aktivitami si fakulta a její pracoviště trvale udržují vysoké renomé v mezinárodní akademické a vědecké obci. Absolventi fakulty jsou žádanými odborníky v chemických, potravinářských, textilních, polygrafických, papírenských, dřevozpracujících a dalších průmyslových a obchodních společnostech, českých i s mezi-národní účastí. Řada z nich působí ve výzkumných ústavech a vzdělávacích institucích.

  STUDIJNÍ PROGRAMY

  CHEMIE A TECHNICKÁ CHEMIE
  obor
  Chemie a technická chemie
  bakalářské studium (Bc.)

  CHEMIE A TECHNOLOGIE POTRAVIN
  obor
  Hodnocení a analýza potravin
  bakalářské studium (Bc.)
  magisterské studium navazující (Ing.)

  POLYGRAFIE
  obor
  Polygrafie
  bakalářské studium (Bc.)
  magisterské studium navazující (Ing.)

  SPECIÁLNÍ CHEMICKO-BIOLOGICKÉ OBORY
  obory
  Klinická biologie a chemie
  bakalářské studium (Bc.)
  Analýza biologických materiálů
  magisterské studium navazující (Mgr.)

  CHEMIE
  obory
  Analytická chemie
  Anorganická a bioanorganická chemie
  Organická chemie
  Technická fyzikální chemie

  magisterské studium navazující (Ing.)

  CHEMIE A TECHNOLOGIE MATERIÁLŮ
  obory
  Anorganická technologie
  Chemie a technologie papíru a celulózových materiálů
  Materiálové inženýrství
  Technologie organických specialit
  Technologie výroby a zpracování polymerů
  Teorie a technologie výbušin
  Vlákna a textilní chemie

  magisterské studium navazující (Ing.)

  CHEMICKÉ A PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ
  obory
  Ekonomika a management chemického a potravinářského průmyslu
  Chemické inženýrství
  Inženýrství životního prostředí
  Ochrana životního prostředí
  Řízení technologických procesů

  magisterské studium navazující (Ing.)

  doktorské studijní programy (Ph.D.)
  Anorganická chemie, obor Anorganická chemie
  Organická chemie, obor Organická chemie
  Analytická chemie, obor Analytická chemie
  Fyzikální chemie, obor Fyzikální chemie
  Chemie a chemické technologie, obory Anorganická technologie, Organická technologie
  Chemie a technologie materiálů, obory Technologie makromolekulárních látek,
  Chemie a technologie anorganických materiálů
  Chemické a procesní inženýrství, obory Chemické inženýrství, Technická kybernetik

  Autorka: Ing. Iva Ulbrichová, CSc. - Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice

 • Přidáno: 10.08.2005, Zdroj: Vzdělání.CZ

  Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

  EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

  Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

  [ x ]

  Přečtěte si

  Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
  V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.