Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Praha 2013

Termn podzimnho Evropskho veletrhu pomaturitnho a celoivotnho vzdlvn Gaudeamus Praha 2013 je od 29. 1. do 30. 1. 2013, kad den je veletrh oteven pro veejnost od 8 do 16 hodin.

Mstem konn
veletrhu je Vstavit Praha Holeovice, pavilony D a E.

Pednky
vystavujcch kol budou probhat kad den v pednkovm sle pmo vpavilonu D. Podrobn program pednek je uveden na www.gaudeamus.cz. Pednky jsou nejvznamnjm informanm zdrojem o podmnkch studia a pijmacho zen na vysokch avych odbornch kolch ve kolnm roce 2013/2014.

Doprovodn program Vda pro ivot, jeho clem je otevt ivot ve kole budoucm studentm, ukzat zajmavosti, kter se mohou ve kole nauit a pomoci studentm pi rozhodovn o svm budoucm studiu. Do doprovodnho programu se zapojil Jazykov institut Praha, s.r.o., Mendelova univerzita vBrn, Univerzita Karlova v Praze a Zpadoesk univerzita v Plzni.

Tailor-Made Study Abroad je nov doprovodn program, zamen na podporu studia vzahrani. Clem doprovodnho programu je na zklad individulnch poadavk student sestavit na mru itou nabdku studia vzahrani. Na veletrhu bude vzdlvn vzahrani nabzet 20 renomovanch zahraninch univerzit z10 zem. Soust programu je tak workshop o podmnkch studia vzahrani, kter se kon 30.1. ve 14:00 vpednkovm sle.

Nvtvu veletrhu lze doporuit kadmu studentovi III. a IV. ronku stedn koly a vem zjemcm o celoivotn vzdlvn. Na veletrhu bude zastoupeno 156samostatnch vystavovatel, 220 fakult a pes 3 000 studijnch obor, kter lze studovat vesk republice nebo nazahraninch kolch. Krom tuzemskch kol bude zastoupeno 20 renomovanch zahraninch univerzit a vysokch kol z10 zem, nejenom zlenskch stt Evropsk unie.

Kad nvtvnk veletrhu zsk:

 • vyerpvajc aktuln pehled studijnch pleitost,
 • informace o pijmacm zen a podmnkch studia,
 • titn katalog s kontakty, termny podn pihlek a pijmacho zen,
 • elektronick katalog s rejstkem studijnch obor a dalmi informacemi o studiu,
 • zdarma poradenstv pi vbru studijnho oboru a ast na vech pednkch,
 • pro studenty registrovan na www.gaudeamus.cz ped nvtvou veletrhu je pipraven titn nvod Jak na V a Slovnek V pojm


Nad veletrhem Gaudeamus pijali estn ztity:

 • ministr kolstv, mldee a tlovchovy pan prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.,
 • pedsedkyn kolskho vboru Poslaneck snmovny R, pan Doc. RNDr. Anna Putnov, CSc., MBA.,
 • radn hl. m. Prahy pro oblast kolstv, sportu a volnho asu pan JUDr. Helena Chudomelov
 • rektor VUT v Praze pan prof. Ing. Vclav Havlek, CSc.,
 • velvyslanectv Kanady v esk republice

Pro odborn nvtvnky je pipraven souhrnn informan set o vystavujcch kolch aspeciln Informan systm pro pedagogy avchovn poradce. Informan set a systm obdr kad registrovan pedagog, po pedloen vyplnn voln vstupenky. Informan systm pro vchovn poradce je aplikac na CD, ve kter jsou podrobn informace opodmnkch studia, studijnch oborech, kontaktech a mnoho dalch dleitch informac ostudiu na eskch azahraninch univerzitch, vysokch a vych odbornch kolch. Systm aktuln obsahuje 625 vzdlvacch instituc a pes 5500 studijnch obor. Veker informace jsou pehledn azen dorejstk, pehled a seznam.

Přidáno: 25.01.2013, Zdroj: 

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.