Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus 2011

Termín podzimního Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus 2011 je od 1. do 4.11.2011, každý den je veletrh otevřen pro veřejnost od 8 do 16 hodin, v pátek 4.11. do 14 hodin.

Místem konání veletrhu je brněnské výstaviště, Výstaviště 1, Brno, pavilon F.

Veletrh Gaudeamus je nejvýznamnějším zdrojem informací o možnostech dalšího studia, nejen po maturitě. Návštěvu veletrhu lze doporučit každému studentovi III. a IV. ročníku střední školy a všem zájemcům o celoživotní vzdělávání. Na veletrhu bude zastoupeno 184 samostatných vystavovatelů, 235 fakult a přes 3 500 studijních oborů, které lze studovat v České republice nebo na zahraničích školách. Každý student návštěvou veletrhu získá

 • vyčerpávající aktuální přehled studijních příležitostí,
 • informace o přijímacím řízení a podmínkách studia,
 • tištěný katalog s kontakty, termíny podání přihlášek a přijímacího řízení,
 • elektronický katalog s rejstříkem studijních oborů a dalšími informacemi o studiu,
 • zdarma poradenství při výběru studijního oboru a účast na všech přednáškách,
 • pro studenty registrované na www.gaudeamus.cz před návštěvou veletrhu je připraven tištěný návod „Jak na VŠ“ a „Slovníček VŠ pojmů“.

Význam veletrhu a jeho společenská potřeba neustále roste, což se odráží v rostoucím zájmu o veletrh od státní správy, vystavovatelů, diváků i zahraničních subjektů. Veletrhu Gaudeamus věnuje pozornost řada politiků a veřejných činitelů, kteří mu přikládají velký
význam. Nad letošním veletrhem převzali záštitu:

 • evropská komisařka pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost, mládež a sport, paní Androulla Vassiliou
 • ministr školství, mládeže a tělovýchovy, pan Mgr.Josef Dobeš
 • předsedkyně školského výboru Poslanecké sněmovny ČR, paní Doc. RNDr. Anna Putnová, CSc., MBA
 • rektor Vysokého učení technického v Brně, pan Prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA
 • hejtman Jihomoravského kraje, pan JUDr.Michal Hašek
 • primátor statutárního města Brna, pan Bc.Roman Onderka,MBA
 • velvyslankyně státu Kanada v České republice, paní Valerie Raymond
 • velvyslanec státu Francie v České republice, pan Pierre Lévy

Veletrh Gaudeamus bude v letošním roce výjimečný složením vystavovatelů, doprovodnými programy, servisem pro diváky a výchovné poradce. Na veletrhu budou tradičně vystavovat všechny české univerzity, vysoké školy a větší vyšší odborné školy. Kromě tuzemských škol bude zastoupeno 48 renomovaných zahraničních univerzit a vysokých škol ze 14 zemí, nejenom z členských států Evropské unie. Poprvé bude na veletrhu vystavovat Evropský parlament i Evropská komise. Zahraniční univerzity a vysoké školy přijedou z Rakouska,
Slovenska, Finska, Francie, Německa, Velké Británie, Švýcarska, Holandska, Španělska, Polska, Kanady, USA, Nizozemí a Skotska.

V průběhu XVIII. ročníku veletrhu Gaudeamus budou probíhat tři doprovodné programy. Tradičním doprovodným programem jsou přednášky vystavujících škol, které budou probíhat každý den ve dvou přednáškových sálech přímo v pavilonu F. Tématem přednášek jsou podmínky přijímacího řízení a studia ve školním roce 2012/2013. Dále bude probíhat IV. ročník doprovodného program s názvem „Věda pro život“, jehož cílem je umožnit budoucím studentům nahlédnout do náplně studia a zajímavostí, které se mohou ve škole naučit. Prezentované přírodní jevy, zajímavé poznatky a technologické novinky si návštěvníci mohou sami na výstavišti vyzkoušet. II. ročník doprovodného programu „Pojďme si hrát s technikou“ je zaměřený na studium technicky zaměřených studijních oborů. Do doprovodného programu „Pojďme si hrát s technikou“ se zapojilo sedm největších českých technických univerzit. Doprovodné programy „Věda pro život“ a „Pojďme si hrát s technikou“ pomohou studentům při rozhodování o budoucím studiu, rozšíří jejich obzor, přiblíží náplň jejich budoucího studia a zformuje představu o budoucím uplatnění.

V průběhu veletrhu proběhne v roce 2011 již III. ročník soutěže o nejlepší expozici. Soutěžit budou vystavovatelé o přízeň studentů. Studenti sami budou hodnotit expozice vystavovatelů, zda informují o budoucím studiu srozumitelně, výstižně a v dostatečném rozsahu. Hodnotící komise bude složená ze studentů Obchodní akademie a VOŠ obchodní Brno Pionýrská, dále ze Střední školy umění a designu Brno Husova, Střední průmyslové školy technické Brno Sokolská a ze studentů, které do komise nominovali sami vystavovatelé. Komise bude pracovat nezávisle pod vedením pedagoga z Obchodní akademie Brno Pionýrská, která bude gesční školou soutěže. Výsledky soutěže budou vyhlášeny na společenském večeru veletrhu, který proběhne 2. listopadu od 19 hodin v prostorách Centra VUT v Brně, Antonínská 1 a následující den zveřejněny na www.gaudeamus.cz.

Pro odborné návštěvníky je připraven souhrnný informační set o vystavujících školách a speciální Informační systém pro pedagogy a výchovné poradce. Informační set a systém obdrží každý registrovaný pedagog, po předložení vyplněné volné vstupenky. Informační systém pro výchovné poradce je aplikací na CD, ve které jsou podrobné informace o podmínkách studia, studijních oborech, kontaktech a mnoho dalších důležitých informací o studiu na českých a zahraničních univerzitách, vysokých a vyšších odborných školách. Systém aktuálně obsahuje 570 vzdělávacích institucí a přes 5 000 studijních oborů. Veškeré informace jsou přehledně řazené do rejstříků, přehledů a seznamů.

Na www.gaudeamus.cz probíhá registrace studentů, kteří hodlají veletrh navštívit a mají zájem o podrobnější tištěné informace. Do 17. 10. se zaregistrovalo 2 790 studentů a z jimi uvedených informací vyplývá:

 • na přednášku se chystá 73,76% návštěvníků
 • doprovodný program "Věda pro život" chce navštívit 25,13% návštěvníků
 • doprovodný program "Pojďme si hrát s technikou" chce navštívit 21,62% návštěvníků
 • poradenský servis předpokládá využít 56,61% návštěvníků
 • struktura návštěvníků podle typů škol, ze kterých přicházejí, viz graf 1,
 • struktura návštěvníků podle zaměření budoucího studia, viz graf 2.

Graf 1

Graf 1

Graf 2

Graf 2

Přidáno: 18.10.2011, Zdroj: Gaudeamus

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.