Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamsu 2013

Termín podzimního Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Praha 2013 je od 29. 1. do 30. 1. 2013, každý den je veletrh otevřen pro veřejnost od 8 do 16 hodin. Místem konání veletrhu je Výstaviště Praha Holešovice, pavilony D a E.
Veletrh Gaudeamus je nejvýznamnějším zdrojem informací o možnostech dalšího studia, nejen po maturitě. Návštěvu veletrhu lze doporučit každému studentovi III. a IV. ročníku střední školy a všem zájemcům o celoživotní vzdělávání.

Na veletrhu bude zastoupeno 136 samostatných vystavovatelů, 220 fakult a přes 3 000 studijních oborů, které lze studovat v České republice nebo na zahraničích školách.

Každý student návštěvou veletrhu získá:
• vyčerpávající aktuální přehled studijních příležitostí,
informace o přijímacím řízení a podmínkách studia,
tištěný katalog s kontakty, termíny podání přihlášek a přijímacího řízení,
elektronický katalog s rejstříkem studijních oborů a dalšími informacemi o studiu,
zdarma poradenství při výběru studijního oboru a účast na všech přednáškách,
• pro studenty registrované na www.gaudeamus.cz před návštěvou veletrhu je připraven tištěný návod „Jak na VŠ“ a „Slovníček VŠ pojmů“.

Význam veletrhu a jeho společenská potřeba neustále roste, což se odráží v rostoucím zájmu o veletrh od státní správy, vystavovatelů, diváků i zahraničních subjektů. Veletrhu Gaudeamus věnuje pozornost řada politiků a veřejných činitelů, kteří mu přikládají velký
význam. Nad letošním veletrhem převzali záštitu:
ministr školství, mládeže a tělovýchovy pan prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.,
předsedkyně školského výboru Poslanecké sněmovny ČR, paní Doc. RDr. Anna Putnová, CSc., MBA.,
radní hl. m. Prahy pro oblast školství, sportu a volného času paní JUDr. Helena Chudomelová
• rektor ČVUT v Praze pan prof. Ing. Václav Havlíček, CSc.
velvyslanectví Kanady v České republice,

Veletrh Gaudeamus bude v letošním roce výjimečný složením vystavovatelů, doprovodnými programy, servisem pro diváky a výchovné poradce. Na veletrhu budou tradičně vystavovat téměř všechny české univerzity, vysoké školy a větší vyšší odborné školy. Kromě tuzemských škol bude zastoupeno 16 renomovaných zahraničních univerzit a vysokých škol z 10 zemí, nejenom z členských států Evropské unie. Zahraniční univerzity přijedou z Rakouska, Francie, Německa, Velké Británie, Švýcarska, Polska, Lotyšska, Kanady, USA a Bulharska.

V průběhu VI. ročníku veletrhu Gaudeamus budou probíhat čtyři doprovodné programy.

Tradičním doprovodným programem jsou přednášky vystavujících škol, které budou probíhat každý den v přednáškovém sále v pavilonu D. Tématem přednášek jsou podmínky přijímacího řízení a studia ve školním roce 2013/2014. Dále bude probíhat II. ročník doprovodného programu s názvem „Věda pro život“, jehož cílem je umožnit budoucím studentům nahlédnout do náplně studia a zajímavostí, které se mohou ve škole naučit. Prezentované přírodní jevy, zajímavé poznatky a technologické novinky si návštěvníci mohou sami na výstavišti vyzkoušet.

Doprovodný program „Věda pro život“ pomůže studentům při rozhodování o budoucím studiu, rozšíří jejich obzor, přiblíží náplň jejich budoucího studia a zformuje představu o budoucím uplatnění. Poradenský servis je určen studentům, kteří nevědí co mohou studovat nebo kde studovat vybraný obor. Poradenský servis bude probíhat v pavilonu D a je pro všechny návštěvníky zdarma.

V letošním roce bude probíhat také II. ročník doprovodného programu „Tailor-Made Study Abroad“, který je zaměřen na podporu studia v zahraničí. Cílem programu je na základě individuálních požadavků studentů sestavit na míru šitou nabídku studia v zahraničí.
Pro odborné návštěvníky je připraven souhrnný informační set o vystavujících školách a speciální Informační systém pro pedagogy a výchovné poradce. Informační set a systém obdrží každý registrovaný pedagog, po předložení vyplněné volné vstupenky. Informační systém pro výchovné poradce je aplikací na CD, ve které jsou podrobné informace o podmínkách studia, studijních oborech, kontaktech a mnoho dalších důležitých informací o studiu na českých a zahraničních univerzitách, vysokých a vyšších odborných školách. Systém aktuálně obsahuje 625 vzdělávacích institucí a přes 5 500 studijních oborů. Veškeré informace jsou přehledně řazené do rejstříků, přehledů a seznamů.

Na www.gaudeamus.cz probíhá registrace studentů, kteří hodlají veletrh navštívit a mají zájem o podrobnější tištěné informace. Z informací uvedených v registraci, ke dni vzdání tiskové zprávy, vyplývá:
• na přednášku se chystá                                                                  68,22% návštěvníků
• doprovodný program "Věda pro život" chce navštívit                           14,80% návštěvníků
• doprovodný program „Tailor Made Study Abroad“ využije                    16,83% návštěvníků
• poradenský servis předpokládá využít                                              48,91% návštěvníků
• struktura návštěvníků podle typů škol, ze kterých přicházejí, viz graf 1,
• deset nejvíce vyhledávaných studijních směrů, viz graf 2.

Přidáno: 15.01.2013, Zdroj: 

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.