Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamsu 2012

Termín podzimního Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus 2012 je od 30. 10. do 2.11.2012, každý den je veletrh otevřen pro veřejnost od 8 do 16 hodin, v pátek 2.11. do 14 hodin.Místem konání veletrhu je brněnské výstaviště, Výstaviště 1, Brno, pavilon F.

Veletrh Gaudeamus je nejvýznamnějším zdrojem informací o možnostech dalšího studia, nejen po maturitě. Návštěvu veletrhu lze doporučit každému studentovi III. a IV. ročníku střední školy a všem zájemcům o celoživotní vzdělávání. Na veletrhu bude zastoupeno 193 samostatných vystavovatelů, 240 fakult a přes 3 800 studijních oborů, které lze studovat v České republice nebo na zahraničích školách.

Každý student návštěvou veletrhu získá:
· vyčerpávající aktuální přehled studijních příležitostí,
· informace o přijímacím řízení a podmínkách studia,
· tištěný katalog s kontakty, termíny podání přihlášek a přijímacího řízení,
· elektronický katalog s rejstříkem studijních oborů a dalšími informacemi o studiu,
· zdarma poradenství při výběru studijního oboru a účast na všech přednáškách,
· pro studenty registrované na www.gaudeamus.cz před návštěvou veletrhu je připraven tištěný návod „Jak na VŠ“ a „Slovníček VŠ pojmů“.

Význam veletrhu a jeho společenská potřeba neustále roste, což se odráží v rostoucím zájmu o veletrh od státní správy, vystavovatelů, diváků i zahraničních subjektů. Veletrhu Gaudeamus věnuje pozornost řada politiků a veřejných činitelů, kteří mu přikládají velký
význam.

Nad letošním veletrhem převzali záštitu:

 •  ministr školství, mládeže a tělovýchovy pan prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.,
 •  předsedkyně školského výboru Poslanecké sněmovny ČR paní Doc. RNDr. Anna Putnová, CSc., MBA.,
 •  rektor VUT v Brně pan prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA,
 •  hejtman Jihomoravského kraje pan JUDr. Michal Hašek,
 •  primátor města Brna pan Bc. Roman Onderka, MBA,
 •  velvyslanectví Kanady v České republice,
 •  velvyslanec Francie v České republice pan Pierre Lévy,
 •  velvyslanec Spolkové republiky Německo v České republice pan Detlef Lingemann.

Veletrh Gaudeamus bude v letošním roce výjimečný složením vystavovatelů, doprovodnými programy, servisem pro diváky a výchovné poradce. Na veletrhu budou tradičně vystavovat všechny české univerzity, vysoké školy a větší vyšší odborné školy. Kromě tuzemských škol bude zastoupeno 52 renomovaných zahraničních univerzit a vysokých škol z 15 zemí, nejenom z členských států Evropské unie. Na veletrhu bude vystavovat i Evropský parlament. Zahraniční univerzity a vysoké školy přijedou z Rakouska, Slovenska, Finska, Francie, Německa, Velké Británie, Švýcarska, Holandska, Polska, Nizozemí, Dánska, Itálie, Kanady, USA a Singapuru.
V rámci XIX. ročníku veletrhu Gaudeamus bude také probíhat pět doprovodných programů. Tradičním doprovodným programem jsou přednášky vystavujících škol, které budou probíhat každý den ve dvou přednáškových sálech přímo v pavilonu F. Tématem přednášek jsou podmínky přijímacího řízení a studia ve školním roce 2013/2014. Dále bude probíhat V. ročník doprovodného programu s názvem „Věda pro život“, jehož cílem je umožnit budoucím studentům nahlédnout do náplně studia a zajímavostí, které se mohou ve škole naučit.

Prezentované přírodní jevy, zajímavé poznatky a technologické novinky si návštěvníci mohou sami na výstavišti vyzkoušet. III. ročník doprovodného programu „Pojďme si hrát s technikou" je zaměřený na studium technicky zaměřených studijních oborů. Do doprovodného programu „Pojďme si hrát s technikou“ se zapojilo sedm velkých českých univerzit. Doprovodné programy „Věda pro život“ a „Pojďme si hrát s technikou“ pomohou studentům při rozhodování o budoucím studiu, rozšíří jejich obzor, přiblíží náplň jejich budoucího studia a zformuje představu o budoucím uplatnění.
V letošním roce poprvé bude probíhat nový doprovodný program „Tailor-Made Study Abroad“, který je zaměřen na podporu studia v zahraničí. Cílem programu je na základě individuálních požadavků studentů sestavit na míru šitou nabídku studia v zahraničí. Zcela novým doprovodným programem pro pedagogy je „Škola v pohybu“. Škola v pohybu je doprovodný program určený pro učitele všech typů škol, pro organizátory školních výletů, škol v přírodě, sportovních soustředění, adaptačních kurzů, lyžařských výcviků a dalších skupinových dětských akcí.

V rámci veletrhu také proběhne v roce 2012 již IV. ročník soutěže o nejlepší expozici. O přízeň studentů bude soutěžit 19 vystavovatelů. Studenti sami budou hodnotit expozice vystavovatelů, zda informují o budoucím studiu srozumitelně, výstižně a v dostatečném rozsahu.
Hodnotící komise bude složená ze studentů Obchodní akademie a VOŠ obchodní Brno Pionýrská, dále ze Střední školy umění a designu Brno Husova, Střední průmyslové školy technické Brno Sokolská a ze studentů, které do komise nominovali sami vystavovatelé. Komise
bude pracovat nezávisle pod vedením pedagoga z Obchodní akademie Brno Pionýrská, která bude gesční školou soutěže. Výsledky soutěže budou vyhlášeny na společenském večeru veletrhu, který proběhne 31. října od 19 hodin v prostorách Centra VUT v Brně, Antonínská 1 a následující den zveřejněny na www.gaudeamus.cz.

Pro odborné návštěvníky je připraven souhrnný informační set o vystavujících školách a speciální Informační systém pro pedagogy a výchovné poradce. Informační set a systém obdrží každý registrovaný pedagog, po předložení vyplněné volné vstupenky. Informační systém pro výchovné poradce je aplikací na CD, ve které jsou podrobné informace o podmínkách studia, studijních oborech, kontaktech a mnoho dalších důležitých informací o studiu na českých a zahraničních univerzitách, vysokých a vyšších odborných školách. Systém aktuálně obsahuje 625 vzdělávacích institucí a přes 5 500 studijních oborů. Veškeré informace jsou přehledně
řazené do rejstříků, přehledů a seznamů.

Na www.gaudeamus.cz probíhá registrace studentů, kteří hodlají veletrh navštívit a mají zájem o podrobnější tištěné informace. Do 16. 10. se zaregistrovalo 2 665 studentů, 29% mužů a 71% žen. Z informací uvedených v registraci vyplývá:

 •  na přednášku se chystá 70,39% návštěvníků
 •  doprovodný program "Věda pro život" chce navštívit 15,55% návštěvníků
 •  doprovodný program "Pojďme si hrát s technikou" chce navštívit 10,69% návštěvníků
 •  doprovodný program „Tailor Made Study Abroad“ využije 14,53% návštěvníků
 •  poradenský servis předpokládá využít 54,89% návštěvníků
 •  struktura návštěvníků podle typů škol, ze kterých přicházejí, viz graf 1,
 •  deset nejvíce vyhledávaných studijních směrů, viz graf 2.

 

 

 

 

 Graf 1

 

 

 

 

 Graf 2

 

Tisková konference pro novináře proběhne 30. 10. 2012 v 9 hodin na brněnském výstavišti, pavilon F, přednáškový sál A. Prosíme, aby se zájemci o účast na tiskové konferenci registrovali nejpozději do 26. 10. na adrese email: info@gaudeamus.cz. V registraci uvádějte:

 •  jméno a příjmení,
 •  deník, rozhlasovou stanici nebo televizi, kterou zastupujete,
 •  o jakou formu účasti se jedná (pasivní, rozhovor s vybranou osobou a její jméno, všeobecné dotazy a jaké).
Přidáno: 25.10.2012, Zdroj: Gaudeamus

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.