Evropský program Grundtvig nabízí dospělým druhou šanci a motivuje ke vzdělávání

Grundtvig přispívá díky široké evropské spolupráci k dostupnosti dalšího vzdělávání a zároveň ke zvyšování kvality vzdělávání dospělých. Svým obsahem se zaměřuje na všechny potřeby dospělých lidí a zvláštní pozornost věnuje zvyšování úrovně znalostí, zkušeností a kompetencí dospělé populace a zejména pak motivaci dospělých k celoživotnímu učení a čelení společenskému problému stárnoucí populace v Evropě. V České republice se do programu každoročně zapojí desítky organizací a jednotlivců. Nejlepším projektům programu Grundtvig je udělována Pečeť kvality. Seznam nominovaných projektů pro rok 2011 je přílohou této tiskové zprávy.

Ze široké palety aktivit programu Grundtvig  mohou čerpat jak organizace působící v jakékoliv úrovni či formě učení (formální, neformální, alternativní), tak přímo lidé jako jednotlivci, kteří v této oblasti působí, ale také široká dospělá veřejnost. V letošním roce čerpala Česká republika prostřednictvím programu Grundtvig částku 864 000 EUR.

1/ Grundtvig – příležitost pro osoby pracující v oblasti vzdělávání dospělých:

Aktivity určené pro učitele a školitele v jakékoliv formě a úrovni vzdělávání dospělých, ale také pro vedoucí pracovníky a administrativní pracovníky organizací v jakékoliv formě a intenzitě zapojené do zajišťování příležitostí v oblasti vzdělávání dospělých.

2/ Grundtvig – příležitosti pro organizace:

Aktivity pro organizace působící v jakékoliv formě a intenzitě v oblasti vzdělávání dospělých. Do programu se tedy zapojují školy všech typů, neziskové organizace, kraje, města, obce, knihovny, kulturní centra, poradenské servisy a mnozí další.
PROJEKTY PARTNERSTVÍ: Podpora dvouleté mezinárodní spolupráce nejméně 3 organizací z 3 států zapojených do Programu celoživotního učení, která je založena na vzájemné výměně zkušeností, postupů a metod a která přispívá k začlenění do evropské spolupráce a zahraniční zkušenosti do chodu (nejen) přímo zapojených organizací.
DOBROVOLNICKÉ PROJEKTY 50+: Podpora oboustranného partnerství a výměny dobrovolníků ve věku 50+

3/ Grundtvig – příležitosti pro širokou dospělou veřejnost:

VZDĚLÁVACÍ WORKSHOP V ZAHRANIČÍ: Podpora účasti na neformální vzdělávací dílně v zahraničí. Workshopy probíhají na rozličná témata obohacující širokou dospělou veřejnost (zdravý životní styl, lidová řemesla, fotografie, psychologie, kulinářské umění a mnohé další). Workshopy jsou vzdělávací příležitostí pro všechny dospělé jedince ve věku 18+.

DOBROVOLNICKÝ POBYT V ZAHRANIČÍ PRO OSOBY 50+: Podpora 3-8týdenního dobrovolnického pobytu v zahraničí. Tato aktivita podporuje aktivní stárnutí a je jedinečnou příležitostí pro zdůraznění přínosu seniorů pro společnost.

Proč se program jmenuje Grundtvig?
Nikolai Frederik Severin Grundtvig, podle něhož byl program pojmenován, byl pokrokový dánský duchovní, učitel, spisovatel, filozof, historik, překladatel a cestovatel, který žil v letech 1783-1872. Leitmotivem jeho práce byla myšlenka celoživotního učení. Zastával názor, že vzdělávání musí být dostupné všem občanům po celý život a že by nemělo zahrnovat pouze znalosti, ale také občanskou zodpovědnost a osobní a kulturní rozvoj.

Cíle programu:
Zvyšovat úroveň znalostí, zkušeností a kompetencí dospělých
Poskytovat druhou šanci dospělým, kteří opustili školu příliš brzy
Motivovat dospělou populaci k dalšímu vzdělávání celoživotnímu učení
Čelit problému stárnoucí populace v Evropě

Více informací o programu a jednotlivých aktivitách na www.naep.cz/grundtvig.

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.