Evropská unie ocenila VŠFS

Jako jediná soukromá vysoká škola získala Vysoká škola finanční a správní prestižní certifikát ECTS Label. Tento certifikát je oceněním kvality univerzity za správnou implementaci a užití kreditového systému ve všech bakalářských i navazujících magisterských studijních programech a za správné poskytování informací o studijních programech, oborech a předmětech.

Certifikát ECTS Label je nejprestižnějším evropským oceněním v oblasti kvality terciárního vzdělávání, jeho získáním se VŠFS řadí k 11 renomovaným veřejným vysokým školám v České republice. Osvědčuje, že VŠFS splňuje náročná kritéria Evropské unie a dokládá připravenost VŠFS plnit všechny mezinárodní závazky vyplývající z Boloňského deklarace.

VŠFS je od roku 2011 rovněž držitelem certifikátu DS Label oceňující správné vydávání dodatku k diplomu všem absolventům zdarma v anglickém a českém jazyce, který odpovídá standardnímu modelu vytvořenému Evropskou komisí, Radou Evropy a organizací UNESCO / CEEPES.

Certifikáty ECTS Label a DS Label výraznou mírou podporují internacionalizaci univerzity a mobilitu studentů a jsou dokladem naplnění strategických cílů univerzity.

Přidáno: 07.01.2012, Zdroj: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.