Evropská komise dala zelenou podpoře vědeckovýzkumných projektů pražských vysokých škol

MŠMT ČRMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy v nejbližších dnech obdrží oficiální dopis z Bruselu, ve kterém Evropská komise povoluje realizaci vědeckovýzkumných projektů financovaných z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) v rámci hlavního města Prahy. Objem uvolněných finančních prostředků na tyto projekty by mohl dosáhnout až 3 miliard korun.

Hlavní město Praha je tradičním centrem vysokého školství, ale také centrem výzkumu a vývoje v České republice. V rámci OP VaVpI však dosud nebylo možné jakékoliv aktivity umístěné v hlavním městě podpořit. Důvodem je obecně známé pravidlo Evropské unie, na jehož základě je z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) možné financovat pouze projekty v regionech, kde je HDP na obyvatele nižší než 75% průměru EU. A mezi tyto regiony hlavní město – jako jediná oblast v České republice – nepatří.

V závěrečné fázi aktuálního programového období v letech 2007 – 2013, se situace mění a Evropská komise se staví pozitivně ke snaze Ministerstva školství nasměrovat zbývající finanční prostředky z OP VaVpI do Prahy. „Můžeme potvrdit, že Evropská komise přijala argumentaci MŠMT a souhlasí s podporou projektů pražských vysokých škol z OP VaVpI.  Oficiální dopis z Bruselu, včetně specifikace podmínek podpory těchto projektů očekáváme v příštím týdnu. Ministerstvo školství velmi oceňuje konstruktivní přístup EK k našemu návrhu,“ řekl k aktuální situaci Michal Zaorálek, náměstek ministra zodpovědný za řízení evropských fondů na MŠMT.

Výzva k předkládání projektů pražských vysokých škol bude vyhlášena ve druhé polovině tohoto roku, přičemž realizace projektů musí proběhnout do konce roku 2015. Vyčleněné finanční prostředky půjdou především na rozvoj a modernizaci infrastruktury pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem, tj. na modernizaci učeben a dalších prostor škol a na nákup přístrojového vybavení. Ministerstvo školství je připraveno přijmout co nejrychleji opatření, která vedou k vyhlášení výzvy a následné podpoře podaných projektů, nicméně pro úspěch celého opatření je bezpodmínečně nutná také připravenost pražských škol.

Informace o Operačním programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI):

Pro OP VaVpI bylo na období 2007 – 2013 vyčleněno ze zdrojů ERDF a národních zdrojů celkem 2 436 095 160 EUR. Ke konci dubna 2013 je v rámci tohoto operačního programu schváleno 144 projektů v pěti prioritních osách za více než 57 miliard korun, což je přes 91% všech finančních prostředků připravených pro vědeckovýzkumné projekty po celé České republice. Seznam projektů podpořených z OP VaVpI naleznete na www.msmt.cz/strukturalni-fondy.

Přidáno: 29.04.2013, Zdroj: MŠMT ČR

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si