Evropská jazyková cena Label

Dům zahraničních služeb

Dům zahraničních služeb, Národní agentura pro evropské vzdělávací programy bude i v letošním roce udělovat ocenění Evropská jazyková cena Label. Cílem je podpořit nové iniciativy v oblasti výuky a studia cizích jazyků a rozšířit povědomí o nich v řadách odborné i laické veřejnosti. Každoročně je toto ocenění udělováno nejvíce inovativním projektům ve výuce cizích jazyků, realizovaným nejrůznějšími institucemi zapojenými do formálního i neformálního vzdělávání všech věkových skupin.

V loňském roce byly mezi oceněnými mateřské, základní i střední školy. Jedním z oceněných byl i projekt Mateřské školy Ohaře „Where do the raindrops dissapear to?“. „Deset měsíců jsme intenzivně komunikovali, děti si vyměňovaly obrázky, fotografie, videa, prezentace o vodě a jiných ekologických tématech. Dělali jsme experimenty a vnímali ekologické katastrofy očima dětí. Hledaly jsme vodu v pohádkách, písničkách, řešili rébusy a hádanky, malovali, tancovali, hráli divadlo,“ popisuje mezinárodní projekt Iveta Dudková, ředitelka jednotřídní mateřské školky z malé obce na Kolínsku. Do projektu se zapojil celý kolektiv zaměstnanců školky a vše probíhalo v angličtině, takže si slovní zásobu rozšířili nejen děti, ale i všichni zúčastnění dospělí.

Evropská jazyková cena Label má v České republice desetiletou tradici, ocenění je udíleno již od roku 2002.  Každý druhý rok je také udělováno ocenění Evropský učitel jazyků roku.

V letošním roce je možné se přihlásit do obou kategorií:

Kategorie Evropská jazyková cena Label je určena výjimečným a inovativním projektům v oblasti jazykového vzdělávání. Přihlášen může být jakýkoli projekt, který splňuje obecná kritéria stanovená Evropskou komisí a alespoň jednu z priorit pro rok 2012. V letošním roce byly stanoveny tyto priority: využití nových technologií ve výuce cizích jazyků, problematika vícejazyčných tříd, výuka jazyků v odborném vzdělávání a vzdělávání znevýhodněných skupin.

Evropský učitel jazyků roku je ocenění, které má za cíl ocenit učitele působící v oblasti jazykového vzdělávání, jejichž činnost je pro ostatní inspirativní a motivační. Osobnosti mohou být nominovány pro svůj inovativní a kreativní přístup, mimořádné osobní nasazení, prokazatelné dosažené výsledky a úspěchy. Měli by působit v jedné z těchto oblastí: jazyková výuka v odborném vzdělávání, problematika vícejazyčných tříd, jazykové vzdělávání znevýhodněných skupin nebo využití nových technologií při výuce cizích jazyků.
Přihlášené projekty a návrhy na ocenění hodnotí odborná porota složená ze zástupců Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Domu zahraničních služeb a jazykových institutů - Goethe Institut, British Council, Institut Français.

Vítězné instituce získají oprávnění používat na všech svých projektových výstupech logo Evropské jazykové ceny Label s rokem udělení. V loňském roce obdrželi zástupci oceněných projektů finanční odměnu od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v celkové hodnotě 1 200 000 Kč, od Domu zahraničních služeb a zástupců jazykových institutů pak věcné dary. Slavnostní předání cen proběhne již tradičně na konferenci Kreativně k jazykové výuce, která se bude konat na podzim 2012.

Termín pro zasílání přihlášek je do 5.5. 2012.
Přihlášky do obou kategorií a podrobné informace naleznete na stránkách www.naep.cz/label nebo na telefonním čísle: 221 850 309, label@naep.cz

Přidáno: 24.04.2012, Zdroj: Dům zahraničních služeb

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si