EURES: Informace pro zájemce o práci v zemích EU, EHP a Švýcarsku

EURES (EURopean Employment Services - Evropské služby zaměstnanosti) je informační a poradenská síť propojující veřejné služby zaměstnanosti členských států Evropské unie (EU), Evropského hospodářského prostoru (EHP)1 a Švýcarska. EURES je od 1.5. 2004 novou službou úřadů práce.

Vznik této struktury iniciovala Evropská komise v roce 1993 a funguje jako její koordinátor.

EURES napomáhá vyrovnání poptávky a nabídky na evropském pracovním trhu. Je to tedy služba určená zájemcům o práci v zahraničí a zaměstnavatelům.

Posláním EURES je usnadnit volný pohyb pracovních sil mezi zeměmi Evropy.

Členy EURES jsou Evropská komise a veřejné služby zaměstnanosti členských zemí. Partnerskými organizacemi bývají odborové svazy, organizace zaměstnavatelů a místní či regionální úřady.

Cíle EURES
 • Poskytovat informace a poradenství zájemcům, kteří by chtěli pracovat v jiné zemi Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru nebo ve Švýcarsku.
 • Napomáhat zaměstnavatelům, kteří mají zájem zaměstnat pracovníky z jiných zemí EU/EHP, při šíření jejich nabídek pracovních míst, případně i s náborem pracovníků z evropských zemí.
 • Získávat a distribuovat volná místa vhodná pro zaměstnání příslušníků jednoho členského státu EU v jiném členském státu unie.
 • Poskytovat informace a poradenství zájemcům o práci a zaměstnavatelům v příhraničních regionech.

Služby EURES pro zájemce o práci v zemích EU/EHP
 • Evropský portál

http://europa.eu.int/eures

 

Tento portál je základním zdroje informací pro všechny, kteří se zajímají o práci v některé ze zemí EU/EHP.

Na portálu lze nalézt:

 • aktuální nabídku volných míst do zemí EU/EHP;
 • databázi životopisů - možnost zadat vlastní životopis;
 • databázi životních a pracovních podmínek v zemích EU/EHP;
 • možnosti odborného vzdělávání.

 

 • Český portál

http://portal.mpsv.cz/eures

Hlavním cílem tohoto portálu je poskytovat informace pro zájemce o práci v zemích EU/EHP a zaměstnavatele, kteří uvažují najmout pracovní sílu z členských států EU/EHP.

Na přípravě a aktualizaci zveřejňovaných materiálů se denně podílí čeští EURES poradci, jejichž hlavní úlohou je právě sběr a šíření těchto informací.

Portál nabízí:

 • aktuální nabídku volných pracovních míst hlášených českým EURES poradcům;
 • přehled připravovaných výběrových řízení a náborů zaměstnanců;
 • informace o životních a pracovních podmínkách v jednotlivých zemích EU/EHP;
 • informace o přístupu na trh práce v těchto zemích;
 • vzory životopisů a průvodních dopisů spolu s tipy, jak se ucházet o práci v konkrétních zemích EU/EHP;
 • seznam českých EURES poradců a kontaktních osob EURES;
 • informace pro zaměstnavatele;
 • často kladené otázky související s mobilitou pracovních sil v zemích EU/EHP.
 • Konzultace s EURES poradci na úřadech práce

Informační a poradenská činnosti EURES poradců obsahuje:

 • poradenství a strategie pro hledání práce v zemích Evropy;
 • informace o situaci na trzích práce v zemích EU/EHP a Švýcarsku;
 • informace o přechodných obdobích pro volný pohyb pracovních sil (nutnost vyřízení pracovního povolení v konkrétní zemi);
 • informace o administrativě spojené s odjezdem/příjezdem do některé ze zemí EU (zdravotní pojištění, sociální zabezpečení, povinnost hlášení pobytu apod.).

při zájmu o práci v zahraničí je třeba brát v úvahu:

 • přechodné období pro volný pohyb pracovních sil;
 • jazykové znalosti;
 • situaci na trhu práce v konkrétní zemi EU/EHP;
 • kvalifikaci (poptávka, uznání v dané zemi);
 • ubytování (zda zajistí zaměstnavatel; náklady );
 • sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, daňový systém.

Součástí sítě eures jsou následující státy
 • Členské státy EU
Belgie Malta
Česká republika Německo
Dánsko Nizozemí
Estonsko Polsko
Finsko Portugalsko
Francie Rakousko
Irsko Řecko
Itálie Slovensko
Kypr Slovinsko
Litva Španělsko
Lotyšsko Švédsko
Lucembursko Velké Británie
Maďarsko
 • Další státy Evropského hospodářského prostoru

Island
Lichtenštejnsko
Norsko

 • Švýcarsko

kde služby eures najdete


Bližší informace a kontakty na zodpovědné osoby získáte na stránkách EURES ČR:
http://portal.mpsv.cz/eures

nebo na úřadech práce v České republice.

Významným informačním zdrojem, který se týká pracovní mobility a volného pohybu pracovních sil, je také Evropský portál EURES na podporu pracovní mobility v zemích EU/EHP, který naleznete na adrese:
http://europa.eu.int/eures

Autorka: Hana Pořízková - EURES poradkyně

Přidáno: 21.12.2004, Zdroj: Vzdělání.CZ

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.