Elektronické učení přináší vzdělání na dosah ruky

Metoda elektronické výuky prokázala za několik let, kdy se tato forma sebezdokonalování v České republice využívá, že jejími největšími výhodami je překonávání místa a času. Právě špatná dostupnost a nedostatek času jsou nejčastěji manifestovanými překážkami pro účast ve vzdělávacích aktivitách Pražanů. Dokládají to výsledky rozsáhlého sociologického průzkumu postojů obyvatel Prahy k dalšímu vzdělávání. Ke stejným závěrům došli experti i při analýze šetření mezi poskytovateli kurzů celoživotního vzdělávání z dalšího výzkumu v dubnu 2007.

Odborníci z řad vzdělávacích institucí uvádějí, že počátečním velkém boomu e-lerningových, kurzů zájem o tento způsob výuky pomalu klesá. Zatímco dříve byl e-learning vnímán jako převratná metoda, která mohla změnit celý systém vzdělávání, v poslední době se ukazuje, že současný trend vede ke kombinované interaktivní výuce s lektorem.

V případě e-learningu odborníci předpokládali, že až 90 procent výuky ve firmách by mohlo být koncipováno touto metodou. Mnozí zaměstnanci ale místo dalšího sezení před monitorem obrazovky raději volí kurzy s účastí lektora. Podle některých respondentů z řad vzdělávacích institucí, se k formě elektronické výuky často přiklánějí firmy, které nechtějí utrácet více financí za kurzy pro své zaměstnance vedené lektorem.

Vzdělávací firmy se shodují v tom, že e-learning je vhodný jako doplnění tradičního pojetí vzdělání nebo k prvnímu seznámení s novým tématem. Například v oblasti jazyků nebo práce na počítači je e-learning vhodný k dalšímu procvičování znalostí nebo dovedností získaných na klasických lekcích za přítomnosti vyučujícího. Metodou e-learningu se nejčastěji učí jazyky a samozřejmě práce na počítači. Je totiž ideální k opakování frází nebo testům gramatiky. Jeho další rozvoj je otázkou i zvyšování počítačové gramotnosti v české populaci.

PhDr. Petr Šulc, odborník na další vzdělávání vidí největší výhodu e-learningu právě v jeho mobilitě: „E-learning dovoluje značnou míru individuálního rozhodování ze strany vzdělávaného. Sám se rozhoduje, co, kdy a kde se bude vzdělávat. Protože médiem je v tomto případě internet, je přenos informací jednoduchý. Nevýhodou je, že e-learning je simulace - ne realita. Nenahradí spontánní reakci lektora například při konverzaci v cizím jazyce.“

Podle poskytovatelů dalšího vzdělávání roste také kvalita poskytovaných elektronických služeb. Zájemci o e-learning se tedy nemusí příliš obávat, že místo kvalitního materiálu pro výuku na počítači jim od vzdělávací firmy dorazí jen učebnice převedená do elektronické podoby.

Novinkou v oblasti elektronické výuky je e-developement. Jedná se o metodu, kterou vzdělávací firmy vytváří přímo na specifický požadavek klienta. Školení spočívá v zadání konkrétních úkolů a účastník se postupně dopracovává k výsledkům. Tento způsob výuky se uplatňuje zejména v přenosu již nabytých vědomostí nebo schopností do praxe.
fut

Článek vznikl v rámci projektu Futura financovaného Evropským sociálním fondem, Českou republikou a hlavním městem Praha. Projekt realizuje Respekt o.p.s.

Přidáno: 24.01.2008, Zdroj: Vzdělání.CZ

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.