Elektronická třídnice od just4web nyní obsahuje modul žákovská knížka

Etřídnice

Informační systém Etřídnice, který vyvíjí a nabízí společnost just4web.cz, nově obsahuje modul umožňující hodnocení prospěchu studentů a komunikaci otázek prospěchu a jiných sdělení se studiem souvisejících rodičům studentů.

Na Vysočině je do konce října 2009 možné čerpat dotaci na školský systém Etřídnice. Další informace získáte na webu společnosti just4web.cz.

Společnost just4web.cz představila nový modul, který využívá její informační systém Etřídnice. Jedná se o modul elektronická žákovská knížka. Pavel Just, hlavní architekt programu k tomu říká: „Etřídnice byla původně vyvinuta pouze jako jakási náhrada za papírovou třídnici používanou na školách. Časem ji začaly školy využívat také jako náhradu za nevyhovující moduly jiných školských informačních systémů. Na jaře jsme ale začali, na popud škol, se kterými spolupracujeme, vyvíjet modul žákovská knížka. V současnosti je plně funkční a stal se součástí celého informačního systému.“

Co všechno tedy v současnosti systém Etřídnice 2.0 dovede? Just k tomu říká: "K hlavním funcionalitám verze 1.0 přibyly moduly spravující agendu spojenou s hodnocením prospěchu studentů, propojení modulu žákovská se stávajícím modulem Třídní kniha - ten spravuje agendu spojenou s vedením vyučovacího procesu z hlediska třídy (zápis hodin, probrané látky a absencí v hodinách) i jednotlivých žáků (žákova účast nebo neúčast v hodině) - a modul umožňující v reálném čase komunikovat s rodičem. Student kupříkladu dostane jedničku ze čtvrtletní práce a rodiči přijde informační e-mail. O tom, zda bude tato služba rodičům zpřístupněna, rozhoduje ale pochopitelně škola."

Etřídnice v současné verzi poskytuje ucelený pohled na vzdělávací dráhu žáka - spravuje žákovy studijní výsledky, komunikaci mezi školou a rodiči a žákovu docházku na vyučování. Poskytuje cenné údaje zaměřené na studijní prospěch celé třídy, absence třídy v rámci dnů, předmětů, období školního roku (například před a po Vánocích). Všechny údaje a komunikace se v systému mohou ukládat (logovat). Výstupy z něj mohou sloužit jako podklad pro analýzy prospěchu a docházky za delší časová období. A to pro třídu, předmět, nebo vyučujícího.

Co tým Etřídnice připravuje do budoucna? Just k tomu říká: „Myslím, že neprozradím žádné tajemství, když řeknu, že Etřídnice verze 3.0 (jaro 2010) počítá s implementací modulu pro tvorbu, plánování a správu rozvrhu hodin. Další novinkou bude sdílený virtuální pracovní prostor školy a jednotlivých tříd, který bude možno využít pro zadávání a kontrolování úkolů."

Co je to Etřídnice?

Etřídnice je uživatelsky příjemný, klientsky orientovaný informační systém pro základní a střední školy. Kombinuje agendu vedenou v třídní knize a žákovské knížce nebo studijním výkazu. Umožňuje komunikovat v reálném čase s rodiči studenta a informovat je o průběhu jeho studia (systém je schopen mimo jiné informovat o známkách, absencích, sděleních školy).

O společnosti just4web.cz

Společnost just4web.cz je český softwarehouse specializující se na vývoj a implementaci informačních a redakčních systémů pro oblast školství a vzdělávání dospělých. Spolupracuje se státními a soukromými středními a základními školami, obcemi, rozpočtovými organizacemi a komerčními subjekty.

Přidáno: 06.10.2009, Zdroj: Vzdělání.CZ

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.