Ekonomickou krizi zvládnou lépe firmy, které jsou strategicky řízeny

Firmy, které jsou strategicky řízeny, mají pravděpodobně lepší šance zvládnout nastupující ekonomickou recesi a optimističtěji vidí i svoji budoucnost. Tento a další závěry přinesl výzkum „Brno International Business School“ (B.I.B.S., a.s.), soukromé vysoké školy, zaměřený na zmapování toho, jak podnikatelé a top manažeři odhadují budoucí vývoj vnitřních i vnějších strategických proměnných, které budou mít v následujících několika letech vliv na vývoj jejich firem.

Na jedenáct otázek průzkumu odpovědělo přesně sto převážně vrcholových manažerů (53 %) a majitelů českých firem (19 %), z firem s ročním obratem více než 300 mil. Kč (55 %) nebo 100 – 300 mil. Kč. (20 %). Většina respondentů spadala do věkové kategorie mezi 31 a 45 lety (72 %).

Výzkum potvrdil, že tato skupina přisuzuje velký (44 %) nebo klíčový (46 %) význam strategickému managementu. To, zda je firma strategicky řízena, podle 90 % z nich výrazně ovlivňuje očekávanou úspěšnost jejich firem v následujících několika letech. Za povšimnutí také stojí, že oslovená skupina manažerů a podnikatelů pohlíží na budoucnost svých firem navzdory globální krizi s mírným optimismem. I když více než polovina z nich odhaduje mírný (30 %) nebo významný (28 %) pokles tržeb, 42 % naopak očekává, že tržby jejich firem v roce 2009 budou buď stejné (15 %) nebo dokonce vyšší (27 %). Stejně tak více než polovina respondentů (52 %) uvádí, že jejich firma v následujícím roce neplánuje redukci pracovních míst (naopak pouhých 8 % očekává snížení počtu zaměstnanců o více než 20 %). 63 % respondentů také očekává, že náklady na vzdělávání top managementu budou v příštím roce stejné nebo dokonce vyšší než v roce 2008. Délka období stagnace nebo dokonce poklesu české ekonomiky se bude podle odhadu této skupiny top-managerů a podnikatelů pohybovat v rozmezí jeden až tři roky (81 %), stagnaci nebo recesi trvající méně než rok očekává 7 % respondentů, naopak stagnaci nebo recesi delší než 4 roky odhaduje 12 % z nich (z toho 3 % delší než sedm let).

Mezi nejčastějšími projevy ekonomického zpomalení, které již firmy respondentů průzkumu reálně pociťují, je zejména uváděna zhoršená platební morálka odběratelů (42 %) a dostupnější pracovní síla (také 43 %). Zajímavé je i to, že se více než polovina respondentů (61 %) přiklání k názoru, že by stát neměl výrazněji pomáhat sektorům, ve kterých tyto firmy působí. 60 % respondentů také v následujících letech očekává mírné nebo významné snížení počtu konkurentů ve svých odvětvích.

Důvodem, proč je tato skupina respondentů ve vztahu k budoucnosti svých firem optimističtější, může být to, že respondenti vzešli ze skupiny vrcholových managerů a majitelů firem, kteří se v oblasti strategického řízení vzdělávají. „Strategicky řízené firmy jsou schopny pružněji, lépe a účelněji reagovat na trendy, které je ovlivňují, než jejich konkurenti, kteří strategickému řízení náležitou pozornost nevěnují. Tím že jsou správně nastaveny procesy strategického řízení, jsou firmy schopny nalézat efektivní řešení i v podmínkách hospodářské stagnace, recese, krize. Je to proto, že ve strategickém řízení mimo jiné systematicky předvídají vývoj trhů a odvětví v nichž působí, a hledají příležitosti, jejichž využitím mohou proaktivně eliminovat případné hrozby“, vysvětluje Doc. Ing. Miloslav Keřkovský, CSc., MBA, ředitel programu MBA Senior Executive B.I.B.S., a.s.

Přidáno: 04.03.2009, Zdroj: Vzdělání.CZ

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.