Druhý rok projektu Škola dotykem zbořil mýty o digitálním vzdělávání

Český a anglický jazyk, chemie a matematika – to jsou předměty, ve kterých žáci a studenti nejvíce a nejraději používají tablety. Většině se s nimi lépe, rychleji a zajímavěji učí. Přínos tabletové třídy vidí v tom, že se jim v ní lépe spolupracuje se spolužáky. Pozitivně se vyjádřila také většina pedagogů. Digitální technologie ve výuce jim velmi prospěly. V prvé řadě jim pomohly přizpůsobit výuku individuálním potřebám žáků a studentů. Výsledky výzkumného šetření, které proběhlo na školách zapojených do projektu Škola dotykem, tak vyvracejí mýty o digitálním vzdělávání. Ke stejnému názoru dospěli také účastníci závěrečné odborné konference ve čtvrtek 9. června v Praze.

Závěrečného výzkumného šetření se zúčastnilo 950 žáků a studentů a 95 učitelů z 12 škol v celé České republice. Vybaveny jsou tabletovými učebnami v rámci projektu Škola dotykem realizovaného neziskovou organizací EDUkační LABotaroř (EDULAB) za podpory společnosti Samsung Electronics Czech and Slovak. Téměř 93 procent dotázaných žáků a studentů uvedlo, že je pro ně učení s tablety zajímavější, 85 procent, že je jednodušší a 87 procent se shodlo na tom, že znalost práce s digitálními technologiemi budou potřebovat v každém zaměstnání. Až 91 procent žáků vidí přínos tabletové učebny také ve faktu, že se jim lépe spolupracuje se spolužáky.

Tabletovou učebnu jsme zpřístupnili pro všechny žáky školy, kteří ji tak měli možnost využívat při výuce českého, anglického a německého jazyka, chemie, biologie a zeměpisu. V druhém roce projektu Škola dotykem jsme navázali na osvědčené aktivity z předcházejícího školního roku. Velmi pozitivně hodnotíme možnosti aplikace Samsung School,“ konstatovala Petra Červenská, učitelka pražského Gymnázia U Libeňského zámku a dodala: „Potvrdila se nám i zkušenost, že žáci nemají problém s využíváním moderních technologií při výuce, a že vhodně zvolené postupy vedou ke srovnatelným výsledkům, jako při výuce v klasické učebně. Učitelé pokračovali v upevňování dovedností při práci s tablety a interaktivní tabulí, sdíleli své zkušenosti a hledali další využití tabletů při výuce.“

Více než 94 procent pedagogů se v rámci výzkumu shodlo, že výuka v digitální třídě měla na žáky a studenty pozitivní dopad v oblastech kritického a analytického myšlení a při řešení problémů a 89 procent dále uvedlo, že jim pomohla také přizpůsobit výuku individuálním potřebám dětí. Téměř všichni souhlasili s tím, že jim tablety umožnily učit v poutavém prostředí.

Projekt Škola dotykem je především o metodách využití moderních technologií ve výuce, a ne pouze o tabletech. Mezi učiteli kolují předsudky související s používáním digitálních technologií ve škole a my se dlouhodobou spoluprací s nimi snažíme ukázat, že tyto obavy jsou často zbytečné. Není pravda, že žáci s tabletem se méně hýbou, nebo se spolu nebaví, což nám dokazují jednak naše zkušenosti z praxe, jednak výsledky výzkumného šetření. Samozřejmě vždy záleží na konkrétním učiteli, a proto jsme letos započali spolupráci s vysokými školami, které připravují budoucí pedagogy a spustili projekt Škola dotykem UNIVERZITA,“ vysvětlil Michal Orság, ředitel neziskové organizace EDUkační LABoratoř.


Celkové výsledky výzkumu a zkušenosti z druhého roku projektu Škola dotykem byly prezentovány na odborné konferenci „Škola dotykem ŽIVĚ 2 – Boříme mýty digitálního vzdělávání“ ve čtvrtek 9. června v Praze. Projekt, který realizuje nezisková organizace EDUkační LABoratoř s podporou společnosti Samsung Electronics Czech and Slovak, získal záštitu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Jsme rádi, že se nám projektem povedlo ukázat, že moderní přístupy s využitím technologií ve výuce mají své opodstatnění a mohou přispět k přátelštější a tvořivější atmosféře ve třídě. Technologie vnímáme jako další nástroj, který v rukách znalého učitele oživí a mnohokrát i zefektivní výuku na našich školách. Napomáhat zavádění inovací do vzdělávání je koneckonců cílem naší CSR strategie a těší nás, když naše snaha přináší konkrétní výsledky a pozitivní odezvu jak u žáků a jejich rodičů, tak i u učitelů,“ pronesla Zuzana Zelenická, Corporate Citizenship Manager společnosti Samsung.

O projektu Škola dotykem

Ve školním roce 2015/2016 je projekt Škola dotykem rozšířen o navazující projekty Škola dotykem AKADEMIE, Škola dotykem UNIVERZITA a Škola dotykem HRAVĚ. Do výzkumného projektu Škola dotykem je v České republice zapojeno 12 škol. Jeho realizátorem je nezisková organizace EDUkační LABoratoř s podporou Samsung Electronics Czech and Slovak. Od začátku školního roku 2014/2015 mají vybrané školy k dispozici celkem 350 tabletů, 12 interaktivních obrazovek, další potřebné technologické a softwarové vybavení. Projekt Škola dotykem získal záštitu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Více na www.skoladotykem.cz.

O neziskové organizaci EDUkační LABoratoř

EDUkační LABoratoř je nezisková organizace, jejímž posláním je podpora a rozvoj moderních forem výuky ve školách. Hlavním cílem je zvýšit popularitu využívání moderních vzdělávacích technologií na školách a ukázat jejich přínos a význam pro modernizaci školství. Více informací naleznete na www.edulabcr.cz.

zdroj fotografií: EDUkační LABoratoř 

Přidáno: 09.06.2016, Zdroj: EDUkační LABoratoř Autor: EDUkační LABoratoř

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.