Dovednosti by měly být jedním z měřítek úspěšného vzdělávání

Dne 24. listopadu 2011 se v pražském hotelu Grand Majestic Plaza sešlo více než 100 odborníků z oblasti vzdělávání z celé České Republiky, aby se zaměřili na monitoring právě realizovaných projektů v rámci Programu celoživotního učení. Účastníci se zároveň mohli seznámit s možnostmi mezinárodní spolupráce v oblasti vzdělávacích programů EU a inspirovat se úspěšnými probíhajícími projekty Programu celoživotního učení.

Cílem konference s názvem „Úspěšné vzdělávání, výsledky a dovednosti“ bylo také aktivně zapojit účastníky do monitoringu projektů formou tematických workshopů zaměřených například na diseminaci a Public Relations projektů, hledání partnerů pro efektivní spolupráci či hodnocení výsledků projektů. Velkou pozornost vzbudily již zmíněné prezentace probíhajících projektů, které můžete shlédnout na www.naep.cz a jejichž anotace jsou přílohou této tiskové informace.

Konferenci zorganizoval Dům zahraničních služeb s podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Účastníci kladně hodnotili zejména celkový přínos konference, místo konání či výstup moderátora. Z dopolední části byla hodnocena nejlépe prezentace Individuální mobilita žáků a projekt Partnerství škol Comenius, kterou prezentovaly Mgr. Irena Nejtková a Ing. Irena Rudolfová z Gymnázia Přípotoční, Praha, z odpoledních skupin byl pak podle účastníků nejvíce přínosný workshop s názvem Hodnocení výsledků.

Výstupy z konference najdete na webové stránce www.naep.cz

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.