Dotace pro výzkumné projekty: o 28 miliardách rozhodnou zahraniční experti

MŠMT ČR

MŠMT doposud z evropských peněz definitivně podpořilo celkem sedm výzkumných projektů. V rámci dalších výzev na podporu vědy bude v příštích měsících mezi vybrané výzkumné instituce a vysoké školy rozděleno dalších 28 miliard.

Již sedm výzkumných projektů čerpá evropské dotace z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI). Mezi tyto projekty bylo celkem rozděleno 4,5 miliardy korun. V rámci první výzvy 2. prioritní osy, určené pro výstavbu regionálních VaV center, schválilo MŠMT v listopadu minulého roku podporu čtyřem výzkumným projektům. V polovině února letošního roku k nim pak přibyly tři další.

Dotace v hodnotě téměř 544 milionů korun získala Masarykova univerzita v Brně na vybudování centra, které bude zkoumat vliv toxických látek na životní prostředí. Univerzita Palackého v Olomouci zase obdržela dotaci 832 milionů korun na zemědělský výzkum. Nové Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum bude ve svých aktivitách spolupracovat například s Akademií věd ČR.

Sedmým podpořeným projektem je Regionální materiálové technologické výzkumné centrum Vysoké školy báňské - Technické univerzity v Ostravě. 680 milionů korun bude využito na vybudování laboratoří a vědeckých týmů, které se mají zabývat například výzkumem a vývojem magnetických a keramických materiálů.

Dalších 28 miliard z Evropské unie na podporu vědy si mezi sebe již brzy rozdělí další vybrané výzkumné instituce a vysoké školy. Na konci února totiž čeští odborníci vyhodnotili projekty podané v rámci dvou nových výzev Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Celkem 47 úspěšných projektů regionálních vědeckovýzkumných center a evropských center excelence teď čeká další fáze hodnocení. Tentokrát jim body budou udělovat vědci ze zahraničí.

„O evropské peníze je mezi univerzitami i výzkumnými institucemi skutečně velký zájem. V rámci nových výzev byly podány projekty požadující celkem 58 miliard korun," říká ministryně školství Miroslava Kopicová. „Je to logické, protože v době hospodářské krize jde o jednu z mála možností, jak podpořit českou vědu a výzkum."

Vysoké školy a výzkumné instituce měly až do poloviny listopadu minulého roku možnost podávat žádosti o dotace na výstavbu, modernizaci a vybavení regionálních výzkumných center a evropských center excelence. Domácí odborníci vybírali z celkem 67 projektů, do mezinárodního hodnocení se jich nakonec dostalo 47. Z toho se jedná o 36 projektů regionálních výzkumných center a 11 projektů evropských center excelence. Mezi evropskými centry excelence je i pět velkých projektů požadujících přes 50 milionů eur, mezi regionálními VaV centry jsou velké projekty dva.

„Projekty teď budou hodnotit špičkoví mezinárodní vědci, kteří nemají žádné vazby na české prostředí. Celý proces je tak maximálně objektivní," vysvětluje ministryně Kopicová. „Nejpřínosnější projekty si pak mezi sebe rozdělí celkem 28 miliard korun."

Přidáno: 09.03.2010, Zdroj: MŠMT ČR Autor: Kateřina Böhmová

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.