Don Quijote je hrdina bojující proti knižnímu pirátství

Mít na svém počítači stažené hudební album nebo film měsíc před jejich českým uvedením patří k běžným zvyklostem řady lidí. Ať už patříte k příznivcům nebo odpůrcům tohoto trendu, faktem zůstává, že v případě plagiátorství jde o nešvar starý více jak čtyři sta let.

Podrobně a zblízka se tímto fenoménem a jeho historií zabývá Adrian Johns v knize Pirátství: Boje o duševní vlastnictví od Gutenberga po Gatese, kterou vydalo nakladatelství Host.  

Objemná publikace je zasvěceným a komplexním pohledem na dějiny a současnost pirátství, které v průběhu staletí několikrát pozměnilo svůj status. Johns hned v úvodu objasňuje, že dějiny pirátství přímo souvisí s dějinami duševního vlastnictví. V 16. století to vše odstartoval zásadní západoevropský vynález jménem knihtisk. Pravidla pro legální vydávání knih si tiskaři, knihaři a knihkupci teprve utvářeli. Společně s touto ochranou zároveň vznikaly i první metody na padělání tištěných knih. Se vznikem dalších technologií a modernějších nosičů (LP, magnetofonový pásek, VHS, CD) se vždy téměř okamžitě našly i jejich kopie.

Pro čtenáře Pirátství budou, stejně jako pro mě, jistě atraktivní pasáže, v nichž Johns hovoří o známých autorech a jejich osobním vypořádávání se s plagiáty. Z minulosti je znám případ Charlese Dickense, jehož dílo vydali bez souhlasu v Americe, nebo Alexandera Popea, jehož korespondenci si přivlastnil anglický knihkupec. Bojovníkem proti dobové formě pirátství byl i Miguel de Cervantes y Saavedra, autor Dona Quijota. V reakci na plagiát druhého dílu známé knihy nechal svého hrdinu putovat úplně do jiného města, zažívat odlišné věci a nakonec ho nechal zemřít, aby nemohly vyjít pirátské verze pokračování tohoto příběhu.    

Zaujalo mě, kolik toho kniha Pirátství od Adriana Johnse vypovídá o nás samotných. Autor přichází s tvrzením, že sama síla pirátství spočívá v tom, že k němu nejsou zapotřebí žádné speciální dovednosti. Ještě silnějším argumentem pro jeho zakořeněnost v naší novodobé historii je fakt, že čtenářům či posluchačům prakticky nezáleží na tom, zda mají v ruce plagiát. Tímto názorem se dostává k ústřední myšlence, že pirátství je třeba brát nejenom jako ilegální produkci, ale také jako ilegální přijímání kopírovaných děl. Vina tedy nikdy není jen na jedné straně.

Zatímco hudební a filmový průmysl se s pirátstvím snaží už nějakou dobu bojovat, tištěné knihy se s nelegálními kopiemi potýkají odedávna a ty elektronické posledních pár let od doby, co přišly na trh. Tím však výčet pirátských aktivit nekončí. Johns nezapomíná ve své knize zmínit pirátství softwarové a farmaceutické. Obojí je pro současnou společnost velmi nebezpečné.
Adrian Johns v knize velmi poučeně a detailně přemítá o příčinách vzniku pirátství, jeho dobových proměnách a současném stavu.

Čtenáři předkládá konkrétní příklady práce pirátů, kteří se v minulosti nebáli do kopírovaných děl zasahovat a měnit jejich obsah, i obrany autorů, kteří proti padělatelům někdy používali dost originální prostředky. Jak už ale asi tušíte, ani odborník na historii pirátství, jakým je Adrian Johns nepřichází s jasnou vizí budoucnosti ochrany duševního vlastnictví. Kniha čtenáře vede k tomu, aby vycházel a inspiroval se historií, ač přesný návod řešení současné krize v ní prý nenajdeme.

Slovo pirátství je odvozeno ze vzdáleného indoevropského kořene, který znamenal zkoušku či snahu nebo (pravděpodobně v přeneseném slova smyslu) zkušenost či pokus. Je ironií dějin, že v dávné minulosti mělo významově tak blízko ke kreativitě, za jejíž protiklad je nyní považováno.
(JOHNS, Adrian. Pirátství: Boje o duševní vlastnictví od Gutenberga po Gatese. Brno: Host, 2013, str. 29.)

Zdroj fotografie: Nakladatelství HOST

Přidáno: 11.03.2014, Zdroj: Vzdělání.CZ Autor: Petra Šmejdová

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.