Domácí výuka - rozporuplná alternativa, která hledá řešení tristní situace

Každý rok se určité procento rodičů rozhodne pro zřízení domácí výuky svých dětí. Důvodů je více. Vlastní špatné zkušenosti ze základní školy, nedůvěra v český vzdělávací systém, pevné přesvědčení o dominanci výhod nebo také dostatek času a finančních prostředků. Jde o velmi subjektivní záležitost, která společnost tvrdě rozděluje. Tato situace se promítla i do školského zákona, který umožňuje klasickou výuku ve státních školách i v domácím prostředí.

Jak to funguje v praxi

Školský zákon z roku 2005 definuje domácí výuku jako jednu z forem individuálního vzdělávání. Možnost domácího vzdělávání se vztahuje na žáky prvního stupně základní školy. S variantou pro druhý stupeň se stále experimentuje. O převzetí dítěte k domácímu vyučování rozhoduje ředitel školy, kam byl žák přijat do první třídy. Vyučující, který se dítěte ujme v domácí praxi musí splňovat podmínku složené alespoň maturitní zkoušky. Pro druhý stupeň je vyžadován bakalářský titul. Žák dochází dvakrát ročně k přezkoušení probrané látky a ve třetím a pátém ročníku skládá výstupní testy. Kontroluje se tak, zda rodič-učitel dodržuje osnovu a žák je na odpovídající úrovni.

Klady:

- lepší přizpůsobení se dítěti (učivo, tempo, známkování)
- větší možnost kombinovat teoretické znalostmi s praxí (možnost kdykoli poznávat věci v přírodě, muzeu, na cestách)
- žádný stres (výuka probíhá ve známém prostředí)
- předcházení šikaně mezi dětmi

Rozhodnutí zůstává na rodičích

Příznivci domácí výuky, kteří o ní vážně uvažují, by měly před podáním oficiální žádosti zvážit své odborné schopnosti a možnosti. Na tom, jaký zvolí k výuce přístup a co vše své dítě naučí, totiž závisí jeho další školní úspěchy i samotný nástup do šesté třídy. Z pohledu rodičů-učitelů lze pochopit jejich příklon k domácí výuce z důvodu svobody výběru studijních materiálů, rozvrhu i možnosti individuálního přístupu. Od útlého věku mohou v rámci školní výuky děti vést k oborům, které je zajímají a rozšiřovat jim tak obzory i mimo osnovy. K výuce mohou snadno použít včetně doporučených učebnic i jiné knihy a prostředky. Možnostem svého dítěte mohou nakonec přizpůsobit například i tělocvik nebo prakticky zaměřené předměty.

Zápory:

- sociální izolace (hrozba absence kamarádů, fungování v kolektivu, konkurence ostatních dětí, komunikace se spolužáky a učiteli, závislost na rodičích)
- odborná kompetence rodičů (mírnější hodnocení, úlevy)
- chybí přirozené přijímání cizí osoby jako autority – rodič takové postavení mít nemusí
- finanční náročnost – v rodině chybí plat vyučujícího rodiče

Výsledky se liší případ od případu

I když zastánci domácí výuky s jejími nejčastěji jmenovanými negativy nesouhlasí, neměly by se tyto důležité výhrady brát na lehkou váhu. Existuje celá řada dětí, která prošla tímto procesem a ve škole předčilo většinu spolužáků. S integrací do kolektivu navíc nemělo žádné problémy a v jeho pozdějších výsledcích to nebylo nijak znát. Absenci docházky do školy by měli rodiče dětem vynahradit počtem kroužků, kde by se mohli setkávat se svými vrstevníky a alespoň částečně tak kompenzovat výuku v domácím prostředí. Schopnost najít si kamarády, vyjít s ostatními a akceptovat cizí lidi jako autoritu jsou dovednosti, bez kterých se člověk neobejde v celém svém životě. Rodiče by měli navíc své děti připravit na to, že se jim nebude neustále někdo přizpůsobovat, ale že to budou oni, kdo se nakonec vyrovná s nastaveným tempem výuky a později i práce.

Přidáno: 05.12.2012, Zdroj: Vzdělání.CZ Autor: Petra Šmejdová

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si