Dočká se severní Morava svého Oxfordu?

Moravská Ostrava, 21. září 2010 – Studovat na Oxfordu znamená prestiž pro její absolventy. Aby se obdobné prestiže zásluhou vysoké úrovně vyučování mohly dočkat i některé střední školy na severní Moravě, o to usiluje ojedinělý projekt Moravskoslezského kraje – Kvalita 2010. Bezplatně umožňuje středním školám, aby se jejich žáci, rodiče žáků i učitelé formou elektronického testování dozvěděli, na jakou úroveň se pedagogům školy podařilo posunout znalosti a dovednosti středoškoláků. A nejen to, mají možnost jejich srovnání s ostatními středními školami kraje. Se zhodnocením výsledků testování se účastníci seznámí už v úterý 21. září 2010 v 9.00 hodin, v aule Ostravské univerzity v Ostravě na Českobratrské 16.

„Do testování výstupní úrovně znalostí a dovedností žáků na konci jejich studia se zapojilo na  85 školách, v 285 třídách více než 6500 žáků. Letos byli testováni žáci třetích ročníků středních škol,“ uvedla profesorka Erika Mechlová vedoucí projektu pro SŠ z Metodického a evaluačního centra Ostravské univerzity v Ostravě (OU). „Cílem testování žáků bylo zjistit takzvaný relativní přírůstek znalostí, který měřil přidanou hodnotu studia na té které škole. Přidanou hodnotou rozumíme znalosti a dovednosti žáků na počátku studia a pak v kterémkoliv okamžiku studia, většinou na jeho konci,“ řekla dále Mechlová.

„Testování se uskutečnilo v rámci rozvojového programu Moravskoslezského kraje s názvem KVALITA 2010 - Testování žáků 3. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou a zjištění relativního přírůstku znalostí,“ dodala Mechlová. „Srovnání s možnou „konkurencí“ – ostatními žáky 3. ročníků středních škol, žákům, jejich rodičům i učitelům v předstihu umožní posoudit, jaké jsou šance středoškoláků uspět na trhu práce či v přijímacím řízení na vysoké školy,“ uvedl proděkan pro rozvoj Pedagogické fakulty  OU Martin Malčík. „Rozvojový program KVALITA 2010 testuje kvalitu středoškolského vzdělávání našeho kraje pravidelně a systematicky,“ řekl dále Malčík.

Pro školy je výhodné, že testování probíhá elektronicky – žáci se testují v prostředí svých škol, ve třídách vybavených počítači. Odpadají náklady na tisk papírových testů i jejich následnou distribuci. Testy vyhodnocuje tým odborníků Metodického a evaluačního centra OU, které projekt zajišťuje. „Elektronicky jsou rozesílány na jednotlivé školy i výsledky testování. Žáci se tak mohou porovnat s ostatními žáky nejen z jedné třídy, či školy, ale i z celého kraje,“ dodal Malčík.

Konference seznámí účastníky s hodnocením výsledků testování již v úterý 21. 9. 2010, v 9.00 hod. v aule OU. V jejím průběhu se bude hovořit významu testování a jeho propojení se státní maturitou, zjištěných výsledcích, zkušenostech a názorech škol – účastníků testování i dalších aktivitách Metodického a evaluačního centra, o. p. s. a Ostravské univerzity v Ostravě.

Systém testování znalostí žáků SŠ v Moravskoslezském kraji vytvořilo Metodické a evaluační centrum, o. p. s. (MEC) při OU, systematicky se zabývající testováním. MEC je partnerem Moravskoslezského kraje, realizuje konkrétní činnosti vedoucí k podpoře externí a interní evaluace škol. Více na: http://www.mecops.cz/.

Přidáno: 20.09.2010, Zdroj: Vzdělání.CZ

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si